TANITIM

          Enstitümüz 20.07.1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 26.maddesinin “4” bendine göre, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü adı altında kurulmuştur. Enstitümüz 1982–1983 Eğitim Öğretim yılından itibaren eğitime başlamıştır. Enstitümüzde Yüksek Lisans ve Doktora öğretimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmenliği” ve ”Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Enstitümüz, Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Fen, Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Ana Bilim Dallarında mezuniyet sonrası Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi veren bir birimdir. Ülkemizin Kalkınmada ve gelişmesinde en önemli faktörün bilim adamı yetiştirilmesi olduğu inancından hareketle, sadece Üniversitemize değil yurt çapında programlarımıza ilgi duyan tüm Lisansüstü öğrencilerine hizmet verilmektedir. Halen Enstitümüz bünyesinde 23 Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans, 12 Ana Bilim Dalında da Doktora Programı açık olup 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarı yılı başı itibariyle 423 Yüksek Lisans ve 107 Doktora Programı öğrencisi olmak üzere toplam 530 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 36
Doç.Dr. : 35
Dr.Öğr. Üyesi : 42
Kız Öğrenci Sayısı : 265
Erkek Öğrenci Sayısı : 459
Toplam Öğrenci Sayısı : 722
Doktora Öğrenci Sayısı : 81
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 620
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 21
Ana Bilim dalı : 28
Doktora : 16
Tezli Yüksek Lisans : 28
Tezsiz Yüksek Lisans : 3

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 3  Çevrimiçi  » 16  Bugün  » 69  Dün  » 246363  Toplam