Mezun Öğrenci Tez Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABBAS KILIÇ Yüksek Lisans "Sabit Jacobi Matrisinin Spektral Ayrışımı."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
ABDUL RASHID ARFANY Yüksek Lisans Bir Açık Cevher Ocağının Bilgisayar Destekli Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
ABDUL VAHAP KORKMAZ Doktora "Bor endüstri atıkları ve traverten atıklarının çimento üretiminde katkı maddesi olarak değerlendirilmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
ABDULKADİR İZGİ Yüksek Lisans Soğutma Sisteminde Nanoakışkan Kullanımının Motor Performansına ve Emisyonlarına Olan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TAHSİN YÜKSEL
ABDULLAH ABLAK Yüksek Lisans Sarıçiçek Tünelinin Risk analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
ABDULLAH AHRAZ Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Elektrik Atölyesi Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
ABDULLAH AYYILDIZ Yüksek Lisans Yüzeye yakın yeraltı yapılarının CPR (yer radarı) yöntemi ile araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞRI ÇAYLAK
ABDULLAH AYYILDIZ Yüksek Lisans "Marmara bölgesinin tektonik özellikleri ve yapısal unsurlarının manyetik anomaliler kullanılarak incelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
ABDULLAH BERK KÜÇET Tezsiz Yüksek Lisans Analitik Hiyerarşi Süreç Yönteminin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
ABDULLAH GÜLER Yüksek Lisans Soya Unu ve Dereotu İçeren Ekmek Formülasyonunun Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NENE MELTEM KEKLİK
ABDULSAMED DÖNMEZ Yüksek Lisans "İnşaat sektöründe risk değerlendirmesi amacıyla kalite evi yaklaşımının kullanımı."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
ABDURRAHMAN ŞAHİN Yüksek Lisans Kurucaova Havzası (Doğanşehir-Malatya) Yakın Civarının Neotektonik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ORHAN TATAR
ABDURRAHMAN TUNÇER Yüksek Lisans Elektromanyetik alan altındaki Ters Parabolik bir Kuantum Kuyusunun Optik Özlleleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
AÇELYA ÖVEYCENİK Yüksek Lisans "Fotovoltaik Panellerin Sivas Şartlarında Uygulanabilirliği."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
ADEM DOĞAN Yüksek Lisans Elmaslı Tel Kesme İle Mermer Üretiminde Kesim Yüzeyi Geometrisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
ADEM SEVİNÇ Doktora Bazı Toplanabilme Metotlarının q-analoglarının Spektrumu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
ADEM SEVİNÇ Yüksek Lisans Yarı Halkalarda Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
ADEM ŞAHİN Yüksek Lisans Polimer Çimento Kompozitinin ve Melas Katkılı Çimentonun Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHTAP ERŞAN
ADİL YALÇIN Yüksek Lisans Altınoluk (Balıkesir) Çevresinin Jeolojik ve Tektonik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TEFİK FİKRET SEZEN
AHMET AKİF ŞEKER Yüksek Lisans Sivas Çevresi Jeolojik Miras Unsurlarının CBS Ortamında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
AHMET CAN ÇAPAR Yüksek Lisans Faz Değiştiren Malzeme Esaslı Etkin Pasif Termal Koruma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NAZLI TEMEL
AHMET ÇELİK Yüksek Lisans Aliminyum Alaşımlarının Yaşlandırma İşlemlerinde Sıcaklık ve Zamanın Malzemenin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
AHMET ÇETİN Doktora +2, +3, +4 Valans Oksitlerinin (ZnO, TiO2, AI2o3) Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD) İle Cam ve SafirÜzerinde Büyütülmesi; Optik ve Fotokatalitik Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
AHMET EMİR YAKUP Yüksek Lisans "Mülkiyet Yapısının Kentleşmeye Etkilerinin Simülasyon İle Araştırılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
AHMET HASKAN Yüksek Lisans Kesik Zamanlı Popülasyon Modelinin Kararlılık Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİGEN KANGALGİL
AHMET KEMAL YAMAN Yüksek Lisans Kitosan Silika Komposit Boncuklara Horseradiash Peroksidaz (HRP) İmmolbilize Edilerek Tekstil Boyası Renk Giderilmesinde Kullanımının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞENAY ÇETİNUS
AHMET MAVİ Yüksek Lisans Yamadağ Volkanizmasının Kangal-Divriği (Sivas) Arasında Kalan Kuzey Kesimlerinin Petrolojisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
AHMET ÖZKAN Yüksek Lisans Feldspat Mineralinin Flokülasyon İle Çöktürme Karakteristiklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
AHMET ÖZTÜRK Yüksek Lisans Robotik Cerrahi Matkaplarda Enerji Analizi ile Matkap Ucu Çıkış Tespiti
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNİS TORUN
AHMET TİRİT Yüksek Lisans Döner Maşalı Tekerlek (Kastor) ve Sandalye Tabanı Dayanıklılık Test Cihazı Tasarımı ve Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
AHMET TURAN ALTUN Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü İlkokulu/Ortaokulu Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
AHMET TURAN ALTUN Yüksek Lisans İnsansız Hava aracı Verilerinin Hali Hazır Harita Üretimindeki Doğruluğunun Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖNDER GÜRSOY
AHMET TURAN DEMİR Doktora "Origanum Syriacum Uçucu Yağı-Gümüş Nanopartikül Kompleksinin Antikanser Etkisinin Değerlendirilmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
AHMET TURAN EKİCİ Yüksek Lisans 1,3-dimetil-5(arilazo)-6aminourasil Türevlerini İçeren AzoBoyar Maddelerin Solvatokromik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİHAT KARAKUŞ
AHMET TURAN KELKİT Tezsiz Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ergonomik Risk Etmenlerinin Çalışan Performansına Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
AHMET TURSUN Yüksek Lisans Demirin Spektrofotometrik Tayin Öncesi Magnezyum Hidroksitli Birlikte Çöktürme Yoluyla Önderiştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEMALETTİN UYAN
AHMET YASİN GÖÇER Doktora Bir Sınıf Dirac Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
AHMET YASİN GÖÇER Yüksek Lisans Aralıkta süreksizlik noktalarına sahip dirac operatörü için spektral problemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
AHMET YAVUZ ORAK Tezsiz Yüksek Lisans C. Ü Fen Fak. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
AHU KADRİYE GÜRCAN Yüksek Lisans İvolüsyonlu Yarısal Halkalarda Merkezleştiren Dönüşümler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ALİ AĞAR Yüksek Lisans "Buraj Kazmalarının doğu Kaynağında Kullanılan Farklı Sert Dolgu Kaynak Elektrodlarının Mekanik Özelliklere ve Mukavemete Etkisi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ALİ ASKAR DENİZER Yüksek Lisans Toda Lattice Denklemi İçin Bazı Tam Çözümler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
ALİ BATUHAN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans Cephe İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
ALİ BULUT Yüksek Lisans Sivas İli Örneğinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları-Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH POYRAZ
ALİ DARICI Yüksek Lisans Demircilik-Karaşar (Ulaş-Sivas) Yöresinde Yüzeyleyen Tersiyer İstifinin Sedimantolojik İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZGEN KANGAL
ALİ DEMİRBAĞ Yüksek Lisans Pachycephus smyrnensis Stein, 1876 ve Trachelus tabidus Fabricius, 1775 (Hymenoptea: Cephidae) Türlerinde Koku :Reseptör Genlerinin Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHİR BUDAK
ALİ KEMAL ATAOĞLU Yüksek Lisans Çetinkaya Demir madeninin Bir Maden Planlama Programı İle Modellemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
ALİ MİKAİL BEKTAŞ Yüksek Lisans Eksenel Fanlarda Kanat Hücum Kenarı ve Uç Geometrisinin Fan Performansına Olan Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CAHİT GÜRLEK
ALİ YAPAR Yüksek Lisans Çorum İl Merkezi İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi, Alternatif Kaynaklar ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EYÜP ATMACA
ALİM ÇİĞDEM Yüksek Lisans "Tokat Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin İşletme ve Performans Yönünden Değerlendirilmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
ALİYE ALEV KIZILBULUT Yüksek Lisans "GaInAs Yapılarının XRD ile Karakterizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
ALİYE BETUL DİKER Yüksek Lisans Biyosidal Özellikli Çapraz Bağlı Katyonik Aptac/AAm Kopolimerinin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HESNA NURSEVİN ÖZTOP
ALKAN ÖZKAN Yüksek Lisans Genelleştirilmiş Esnek Kümeler ve Genelleştirilmiş Esnek Kümer Üzerimde Topolojik Yapılar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN AKDAĞ
ALPARSLAN ALBAYRAK Tezsiz Yüksek Lisans Alüminotermit Ray Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Mekanik Özelliklere ve Mukavemete Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ALPAY GÜNDÜZ Yüksek Lisans Batı Anadolu bölgesinin 3-boyutlu sismik hız yapısının lokal deprem tomografisi yöntemiyle belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
ALPER BOYRAZ Yüksek Lisans İki Noktada Süreksizliğe Sahip Impulsive Sturm Liouville Operatörü İçin Düz ve Ters Problemler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YALÇIN GÜLDÜ
ALPER DEMİREL Yüksek Lisans Silah Üstü Dürbünlerin Optik Performans Testleri ve Kolimatör Ayarları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
ALPER DURSUN DUMAN Tezsiz Yüksek Lisans Güneş enerjisi Destekli Isı Pompasının Sivas Şartlarında Deneysel Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
ALPER ÜNLÜER Yüksek Lisans Seri Manipülatörlü Giyilebilir Robotik El Prototipi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
ALPER ZÖNGÜR Doktora Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan Herbisitlerin (Dicamba Paraguat,Picloram , Clopyralid , Linuron ) Caenorhabdisit elegans Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
ALPEREN ÇAĞRI IŞIK Yüksek Lisans Maden Tepe ( Zara-Sivas) Çevresindeki Alterasyon Zonlarının Jeolojik, Minerolojik, Jeokimyasal ve Metalojenik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET GÖKCE
AMİNE BETÜL YETKİN Yüksek Lisans Coulomb Potansiyeli, Strum-Liov,lle Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
AMİNE KOÇ Yüksek Lisans Burdur Gölü Kıyı Değişiminin Uydu Görüntüleri Kullanılarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURAY BAŞ
ANIL AKBAY Yüksek Lisans edebiyat Fakültesi B binası Risk Değarlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
ANIL ERDOĞAN Yüksek Lisans "Tungten Karben Komplekslerinin Sentezi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
ANIL ÖZKAN Doktora Mobil Cihazlardaki Isınma Probleminin Deneysel ve Sayısal Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
ARİFE BİLGİN Yüksek Lisans "Ters V-Şekilli Bir Kuantum Kuyusunun Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
ARİFE NAZLIM Yüksek Lisans Manyetik Nanopartiküllerden Sisplatin Salımının Manyetik Alan Altında In Vitro Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİRNUR AKKAYA
ARSLAN CAN MARTOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Çalışma Ortamında Çeşitli Risk Etmenleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
ARZU ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans Meme Kanseri Erken Tanısında Büyüme Faktörü Biyobelirteci ve Spektroskopik Elipsometri Esaslı Aptasensörler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
ARZU KALENDER TUTAŞ Yüksek Lisans HIE-FDTD Algoritması Kullanılarak Çok Yuvalı Metalik Muhafazaların Ekranlama Verimliliğinin Verimli Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KABURCUK
ASAAD OLABİ Doktora Arıtma çamurunun dezentegrasyonu üzerine sono foto fenton ve sono foto katalitik yöntemlerin etkilerinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
ASLI EDA ŞAHİN Yüksek Lisans "Ayva Çekirdeği Müsilajı ve Kitosanla Yenilebilir Film Elde Edilmesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
ASLI KONAK Yüksek Lisans Simetrik İkili Türevli Halkalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ASUMAN CÖMERT Yüksek Lisans Arıtma Çamurlarının Fenton Yöntemi ile Dezentegrasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
ATAKAN EROĞLU Yüksek Lisans Folik asit reseptör hedefli anti kanser ilaç taşıyıcı nanosistem sentezi ve in vitro incelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK
ATANUR KARADAĞ Yüksek Lisans Toprak Kaynaklı Isı Pompası İle Isıtma Soğutma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
AWOL MESTEFA KEDIR Yüksek Lisans Bir Cevher Sahasında Yapılmış Arama Sondajlarının Değerlendirilmesi ve Maden Tasarımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
AYBEN POLAT Yüksek Lisans "Ardışık Yukarı Akışlı Biyofilm Reaktörlerde Nitrifikasyon ve Doğal Organik Madde İle Denitrifikasyon Yöntemiyle Azot Giderimi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
AYBİKE AKSOY Yüksek Lisans "Pseudogravite ve gravite anomaliler kullanılarak mıknatıslanma şiddeti-yoğunluk(farkı)oranının belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
AYGÜL AKTAŞ Yüksek Lisans Enkapsüle edilmiş Propolis Ekstraktının Muz aromalı Puding Üretiminde Kullanımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN GÖLGE
AYHAN DAYANÇ Yüksek Lisans "Çelik ve Döküm Kam Millerinin Plazma Nitrürleme İşlemi İle Tribolojik Özelliklerinin Artırılması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
AYHAN SAĞIROĞLU Doktora Deliler Fay Zonunun Tektonostratigrafisi Kinematiği ve Tektonik Deformasyon Biçimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALUK TEMİZ
AYHAN TATAR Tezsiz Yüksek Lisans Kazı ve dolgu işlerinde İş sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
AYHAN TATAR Yüksek Lisans İliç Refahiye (Erzincan) yol Güzergahındaki Kütle Boşalım Sorunları ve Çözümleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TEFİK FİKRET SEZEN
AYHAN YILMAZ Yüksek Lisans Sivas İli'nin :Hayvansal atıklardan Oluşabilecek Metan Gazı Potansiyelinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
AYKUT HASBEK Yüksek Lisans "Gözenekli Biyosensör Tabanlarında Sıvı Temas Açı Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi ve Ölçüm Hassasiyet Artırımı İçin Matematik Modelleme ve Optimizasyon."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA OĞUZHAN ÇAĞLAYAN
AYSU AYDOĞAN Doktora Newtron Kuralına Uymayan Alışkanların Mikrokanal Isı Aktarım Performanslarının Deneysel İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KERİM YAPICI
AYSUN AKSU Yüksek Lisans Mikrobiyal Pektinazın Kitosan Bazlı Destek Malzemelerine İmmobilizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERAP ÇETİNKAYA
AYSUN DEMİRTAŞ Yüksek Lisans Elektronik Bileşenlerin Pasif Termal Korunumunun Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
AYSUN KARASU Yüksek Lisans Kangal termik santrali Linyitinin Yağ Aglemerasyonu ve Kalitesinin İyileştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHTAP ERŞAN
AYŞE BETÜL ÇALIŞKAN Yüksek Lisans "Spektral Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖNDER GÜRSOY
AYŞE GELİŞEN Doktora "Topolojik Grupların G-Dizisel Özellikleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
AYŞE NUR PEKTAŞ Doktora Farklı Kınkanatlılar (Insecda:Coleoptera) Üyelerinde Defensim Geninin Gen Anatomisinin Belirlenmesi, Evrimsel Öyküsünün Çıkarımı ve Gen Ürünlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Sınanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
AYŞE SENA ÖZMEN Yüksek Lisans atımlı UV Işık Uygulamalarının Salam Yüzeyinde Listeria monocytogenes Üzerine etkisinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
AYŞEGÜL ARI Yüksek Lisans Farklı Setan Sayılarına Sahip Dietil eter/Bioetanol/Motorin ve Biodizel/Motorin Yakıt Karışımlarının Kullanıldığı Dizel Bir Motorda Uzun Süreli Dayanım Testlerinin Gerçekleştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKER TEMİZER
AYŞEGÜL AYTEKİN Yüksek Lisans "Farklı sıcaklık ve Sürelerde Pişirilen Köftelerde Heterosiklik Aromatik amin Oluşumunun Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
AYŞEGÜL ÇAMBEL Yüksek Lisans Genelleştirilmiş Kesirli İntegral Operatörlerinin Carleson Eğrileri Üzerinde Tanımlı Genelleştirilmiş Morrey Uzaylarında Sınırlılığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE ESRA TÜRKAY
AYŞEGÜL ELİK Tezsiz Yüksek Lisans Güzel sanatlar Fakültesi Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
AYŞEGÜL ELİK Yüksek Lisans "Sivas-Ankara Hızlı Tren Güzergahında Band Dren (Wich Drain) Uygulamaları ve Performansı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
AYŞEGÜL KARAARSLAN Yüksek Lisans Elmalı Tüneli (erzurum) Güzergahında Yer alan Kaya Kütlelerinin Duraylılığı Üzerine Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
AYŞEGÜL ŞİMŞİR Yüksek Lisans "Zaman Skalasında Parametreye Bağlı Sturm-Liouville Problemleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
AYŞEN ER Yüksek Lisans Halkalarda Homotürevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
AYŞENUR ÖZER Doktora Taşıyıcısız Enzim İmmibilizasyonunda Biyokatalizör performansına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
AYŞENUR ÖZTÜRK Yüksek Lisans Kozmetik Ürünlerinde Paraben Tayini İçin Kemometrik Optimizasyona Dayalı Yeni Analitik Yöntem
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ELİK
AYTÜL KİTAPÇI Yüksek Lisans Berrak Hücreli Renal Karsinoma Hastalarında E-Kadarin ve DAPK Genlerinde Metilasyon araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞİFA TÜRKOĞLU
AYYÜCE KARTAL Yüksek Lisans Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin Blok Modelleme İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH POYRAZ
BAĞDAT OKUROĞLU Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Taha Akgül Spor salonu Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
BAHADIR KARACA Yüksek Lisans Ağır araç Kam Milleri Mekanik Özelliklerinin Isıl İşlem Yöntemleri ile Arttırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
BAHADIR ŞENGÜN Doktora "Açık İşletme Madenciliğinde Su Yönetimi ve Susuzlaştırılmanın Şev Stabilitesine Etkisinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
BAHAR AKTAŞ Yüksek Lisans Grafon Tabanlı Nanomalzemelerin İletken Poli (2-etil anilin)İçinde Dağıtılmasıyla Yüksek İletken (Grafen-g-PEAn) Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Elektriksel İletkenliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ANAKLI
BAHAR KESEKLER Tezsiz Yüksek Lisans COVİD-19 Pandemisi Yönetimi ve Eylem Planı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ŞAHİN DEMİR
BAHTİYAR PEKYÜREK Yüksek Lisans Yarı Otomatik Kaynak Yapma Düzeneği Tasarım ve İmalatı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ŞEMSEDDİN ÇİMEN
BARIŞ BULUT Doktora Morötesi Bölgede Işık Yayan Diyot Yapılarının (UV-LED) Büyütülmesi ve Karakterilizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
BARIŞ BULUT Yüksek Lisans "Ge Alttaşı Üzerine Büyütülen GaAs Yapısının Hall Ölçüm Sistemi ile Elektriksel Karaterizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
BAŞAK YILDIRIM Yüksek Lisans "Depo Gazından Enerji Üretimi ve Bir Örnek Uygulama"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR ŞENTÜRK
BAŞAK YÜCE Yüksek Lisans Türkiye'de Sıfır atık Yönetimi ve Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EYÜP ATMACA
BATOUL SARRAJ Yüksek Lisans Bazı İlaç Gruplarının Sucul Ortama Etkilerinin Toksisite ile Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
BATUHAN ÇAĞLAR Yüksek Lisans Kangal Termik Santrali Atıklarında Jeopolimerizasyon Yöntemi İle Hafif Beton Üretimi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ŞAHBUDAK
BAYRAM PİRİNÇ Yüksek Lisans "Etil Paraben ve Metil Parabenin Ceanorhabditis Elegans'ta Yumurta Verimi ve Yaşama Yüzdesi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞİFA TÜRKOĞLU
BEDİRHAN BAYSAL Yüksek Lisans "Sınır koşullarında parametreye bağlı dirac operatörü için ters problemler."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
BEDRETTİN COŞKUN Yüksek Lisans Biyomekanik Parmak Mekanizması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
BEDRETTİN OKYAY Yüksek Lisans Sıvı Kristal Hücre Geometrilerine Bağlı optik İletim özelliklerinin sayısal yöntemlerle belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP EMÜL
BEGÜM YETİŞKİN Yüksek Lisans İmmün Plazma Programlama Temelli Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi ve Mühendislik Problemlerine Uygulanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİBEL ARSLAN
BEHÇET ÖZGÜR ALAYDİN Doktora Düşey Kavuklu Yüzey Işımalı Lazer Yapılarının Büyütülmesi ve Karakterizasyonu (VCSEL)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EBRU ŞENADIM TÜZEMEN
BEHÇET ÖZGÜR ALAYDİN Yüksek Lisans Ge Alttaş Üzerine Büyütülen GaAs Yapısının XRD Yöntemi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
BEKIR GÜNDAR Yüksek Lisans Bir binanın inşaat aşamasında ki, iş sağlığı ve güvenliğinin incelenmesi ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
BEKİR KAHRİMAN Yüksek Lisans "Gabosin Bileşiklerinin Konformasyonal ve Sterokimyasal Yapıları İle Biyolojik Aktiviteleri Arasındaki İlişkilerinin Hesaplamalı Olarak İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURTEN TEZER
BEKİR KORKMAZ Tezsiz Yüksek Lisans İSG de Kullanılan Risk Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
BEKİR KORKMAZ Yüksek Lisans Endoperoksit İle Fonksiyonlandırılmış Bakır Sülfür-Ferritin Çekirdek Kabuk Nanopartiküllerinin Sentezi, Fotodinamik ve Fototermal Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FAZLI SÖZMEN
BEKİR POYRAZ Doktora Maden İşletmelerinde Yüzey Deformasyonlarının Yapay Açıklıklı Uydu Radar Görüntüleriyle İzlenebilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
BEKİR ŞİMŞEK Yüksek Lisans İç doğu Anadolu'nun EMAG2 Manyetik Anomalileri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
BELDE ŞAHİN Yüksek Lisans Nigella Sativa L. (Çörekotu)+Gümüş Nanopartikül (AgNP) Kompleksinin Antikanserojen etkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
BERAT CAMCI Yüksek Lisans Temiz Odalarda Enerji Verimliliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZİLE YILANKIRKAN
BERÇEM KAÇAK Yüksek Lisans Farklı Yöntemlerle Sinterlenmiş CuCrZr-Graten Alaşımlarının Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
Beril Yılmaz Tezsiz Yüksek Lisans Bir Akaryakıt İstasyonunun Risk Analizi Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ŞAHİN DEMİR
BERK KÖKER Doktora Bitkilerden Metal Nanopartküllerinin Sentezi ve Fenol Ağar Metal İyon Adsorpsiyonunda Kullanımının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
BERK KÖKER Yüksek Lisans "Endüstriyel Atıksuların Arıtılmasında İleri Arıtma (Membran) Sisteminin Kullanılmasının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
BERKAY TUGAY POLAT Yüksek Lisans On Conformable Fractional Diffusion Operator With Discontinuous Coefficient
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAŞAR ÇAKMAK
BERŞAN SEÇİL DUREL Yüksek Lisans "Yüksekliği Cephus Pygmeus (Cephidae,Hymenoptera) Popülasyonlarının Genomu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHİR BUDAK
BESTE TIRIL Tezsiz Yüksek Lisans Metal Sektöründe Meslek Hastalıkları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET YÜCEL
BETUL İSVED Doktora Sivas İli Meşelerindeki (Ouercup spp.) Gal Arıları Gal Arılarının Parazitoitleri ve Bu Parazitoitlerin Arasındaki Parazitoitlik İlişkilerinin Belirlenmesiı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LÜTFİYE GENÇER
BETÜL BALKAYA Yüksek Lisans Rize Orçay Çay Fabrikasının Enerji ve Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DENİZ GÖLBAŞI
BETÜL TUĞÇE GÜLER Tezsiz Yüksek Lisans Atık Su Arıtma Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
BETÜL YEŞİM ÇİFTCİ Yüksek Lisans "Metal,Metaloksit ve Karbon Tabanlı Nanoparçacık Katkılı Organik Faz Değişken malzemelerin Termal Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
BETÜL YILDIRAN Yüksek Lisans Derin Karıştırma Yöntemi İle Zemin İyileştirme ve Performansının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
BETÜL YÜCEL Yüksek Lisans Çiğ sütten yapılan şavak peynirinde atılımlı ışık uygulamalarının muhafaza süresi üzerine etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
BEYZA ELİF ÖZGEN Yüksek Lisans Üst Üçgensel Bant Matrisinin ve Hahn Dizi Uzayları Üzerinde Spektral Ayrışımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
BEYZA NUR KARAGÜL Yüksek Lisans Beton Agregasında ve Hazır Betonda Kalker Kullanımı ve Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
BEYZA NUR ÖZKAPI Yüksek Lisans Epoksi Grup İçeren Fonksiyonel Terpolimerin Sentezi-Modifikasyonu ve Adsorpsiyon Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ BOZTUĞ
BEYZADE KAYGISIZ Yüksek Lisans Bizmişen (Erzincan) demir yatağının manyetik yöntem ile modellemesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
BİRGÜL AVCI Yüksek Lisans "Kars Platosunun ve Çevresinin Curie Noktası Derinliklerinin Manyetik Yöntemle Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
BİROL ÇİÇEK Yüksek Lisans Yıldız ırmağı (sivas) balık faunasının tespiti.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT ÜNVER
BİRSEL KIZILTEPE Yüksek Lisans Kodon Kullanım Eğilimi ve Gen Ekspresyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Biyoinformatik Yaklaşımların Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHİR BUDAK
BUĞRAHAN BAŞGÖZ Yüksek Lisans Sucuk Dilimlerinde Escherichia coli 0157:H7'nin Atılımlı UV Işık ile İnaktivasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NENE MELTEM KEKLİK
BUKET DEMİR Yüksek Lisans Binalarda donatı tespiti amacıyla yapı jeofiziği uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
BURAK BAYRAMOĞLU Yüksek Lisans Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Palu Segmentinin, Üçdeğirmenler-Karşıbahçeler (Palu-Elazığ) Arasında Paleosismolojik ve Morfotektonik Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
BURAK BERAT YILDIZ Yüksek Lisans İnsansız Hava aracı Fotogrametrisi İle Hassas Bina Modellemesinde Doğruluk Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
BURAK CAN KARA Yüksek Lisans "İnsansız Hava Aracı Fotogrametrisi ile Alansal Deformasyonlarının İzlenebilirliğinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
BURAK DEMİRCİ Yüksek Lisans Sivas İli Arı Polenlerinin Kimyasal İçerik ve Biyolojik Aktiviteleri Bakımından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
BURAK ETHEM KUZU Yüksek Lisans Sivas İli Tıbbi Atık Yönetiminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
BURAK GÖKSU Yüksek Lisans "Sivas ili Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi İçin Akıllı Algoritma Modelinin Kurulması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
BURAK GÜNER Doktora Manyetik Resonans Görüntülemede konstrast Ajanı Tarayıcı Platformu olarak Süperparamanyetik Demir Oksit Nanopartiküller (SPION) Sentezi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
BURAK GÜRLEYÜK Yüksek Lisans Batlama Uygulamalarında Gecikme Süresinin Yer Sarsıntısı ve Gürültü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
BURAK İŞLER Yüksek Lisans "Taş Ocaklarında İş Güvenliği ve Risk Değerlendirmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK
BURAK NERGİZ Yüksek Lisans Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-5 Şartlarının Uygulama Durumunun İncelenmesi: Sivas Saha Araştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT BOSTANCIOĞLU
BURAK SAĞLIK Yüksek Lisans Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme Teknikleri İle Personel Masraf Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
BURAK SEÇKİN Yüksek Lisans Yüksek Doğrulukla Yabancı Madde Tespiti
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR ATİCİ
BURAK SİNAN ŞENASLAN Yüksek Lisans "İlaç salım sistemlerinde taşıyıcı olarak kullanılacak hidrojel polimer mikrokürelerin üretimi ve farklı nanoparçacık ilavesinin mikromekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
BURAK ŞEN Yüksek Lisans Bir buhar Kızgın Su kazanında Elektronik Yakma Kontrol sistemi Kullanımının Enerji Verimliliği Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
BURAK TÜZÜN Doktora Elektron Komformasyonel-Genetik Algoritma 4d-qsar Metodu İle Piridin Karboksilik Asit Oksadiazol, Pirimidin ve Oksazol Türevlerine Ait Farmakofor Guruplarının Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı.
Tez Danışmanı : Tanımsız Emin SARIPINAR
BURAK YAZICI Yüksek Lisans Betonarme İnşaatlarda Yüksekte Çalışma Önlemlerinin Mevzuata Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
BURAKHAN DUYMAZ Yüksek Lisans Maden Sahalarındaki Yüzey Deformasyonlarının PSI ve DınSAR Tekniği İle İzlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH POYRAZ
BURCU EROL Yüksek Lisans Katalaz ve Peroksidaz Enzimlerinin Parafin Destekte İmmobilize Edilerek Tekstil Boyası Gideriminde Kullanımının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞENAY ÇETİNUS
BURCU GÜLDER Yüksek Lisans TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne Yönelik Anket Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET YÜCEL
BURCU OTLU Yüksek Lisans "Sonlu sayıda süreksizlik koşullarına sahip süreksiz katsayılı difüzyon operatörü üzerine."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAŞAR ÇAKMAK
BURCU ÖZFIRAT Yüksek Lisans Yıldızeli (Sivas) GB'sın da Yer Alan Plütonik Kayaçların Petrjenetik Korelasyonu"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZMİ OTLU
BURCU ŞAHAN Yüksek Lisans Sürdürülebilir Su Yönetimi Kapsamında Yağmur Suyu ve Gri Su Arıtma Esasları ve Maliyet Analizlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
BURCU TEMEL Doktora "Bazı Apocrita ( Hymenoptera : Insecta ) Familyalarında Mitokondri Genomunun Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK
BURÇAK AYDEMİR Yüksek Lisans Li-S Pilleri İçin Bor Katkılı Fındık kabuğu Biyokömürlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
BUSE OLGAÇ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler açısından İncelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
BUSE SEMERCİ Yüksek Lisans Biyobozunur Polimer/Polisakkarit Kompozitleri ile Sefaklor Salımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET BAYBAŞ
BUSENUR POLAT Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi ısı Merkezi ve Enerji Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
BÜLENT DEMİR Yüksek Lisans "Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşim Alanı Zemin Özelliklerinin SPAC Yöntemiyle İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
BÜLENT ÖZKAN Yüksek Lisans Elektrokaplama Yöntemi ile Glikoz Sensörü Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KÜRŞAD OĞUZ OSKAY
BÜLENT YILDIRIM Yüksek Lisans Nükleer Tıp ve Radyoterapide Kullanılan atam Çekirdeklerinin Nükleer Özelliklerinin Kabuk Modeli İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
BÜNYAMİN ÇAM Yüksek Lisans Yeraltı Enerji Hatlarında Sinyal Uyartımının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNİS TORUN
BÜNYAMİN DOĞAN Yüksek Lisans Çevresel ve Tarımsal Ürünlerde Kadmiyumun Seçici ve Duyarlı Tayini İçin Ekstrasiyon Çözücüsü Olarak Manyetik İyonik Sıvıların Deneysel Tasarım Yöntemleriyle Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİL ALTUNAY
BÜNYAMİN ESKİCİ Yüksek Lisans "Dizel Bir Motorda Farklı Yakıt Kullanımının Yanma Prosesi ve Motor Tribolojisi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKER TEMİZER
BÜŞRA AKGÜL Yüksek Lisans Sınır koşullarının parametreyi polinom fonksiyon şeklinde içerdiği Dirac İntegro-Diferansiyel Operatörü için ters nodal problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
BÜŞRA CİN Yüksek Lisans Fotovaltaik Sistemler ve Akıllı Şebeke Entegrasyonunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZİLE YILANKIRKAN
BÜŞRA ERGENOĞLU Yüksek Lisans Şişen killerin iyileştirilmesinde jips kolonu performansına ilişkin laboratuvar model çalışması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
BÜŞRA NEBİPAŞAGİL Yüksek Lisans Polimerik Akıllı Mikroküreler ile DNA Adsorpsiyonu.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
BÜŞRA NUR OKÇU Yüksek Lisans Sığır İç Yağının İnek Sütü ve Farklı Bitkisel Yağlarla İnteresterifikasyon Reaksiyonları ile Yapılandırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BURCU AKTAŞ
BÜŞRA ÖZARSLAN Yüksek Lisans "Behçet'li hastalarda serum leptin düzeylerinin belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
BÜŞRA SEVGİ SELİMOĞLU Yüksek Lisans Kombucha Kültürü ile Fermente Edilerek Hazırlanan Farklı bitki Çaylarının Antioksidan ve Antibikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
CANAN YILMAZ Yüksek Lisans Tekirova ofiyolitnabı'nda (Kemer-Altınkaya,GB Antalya) serpantinleşme ile ilişkili mineral oluşumların incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YALÇIN
CANER SÖNMEZER Yüksek Lisans Pülümür Fayı'nın , Karatuş-Derebağ (Çağlayan Erzincan) Arasındaki Kesiminin Paleosismolojik ve Morfotektonik Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
CANSEL KOÇ Yüksek Lisans Bitkisel yağlardan biodizel eldesinin araştırılmasıve uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
CANSER AKSOY Doktora "Modifiye hummers ve elektrokimyasal yöntemle sentezlenen grafen oksit (GO) nanomalzemelerinin fiziksel özelliklerinin kıyaslanması ve karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ANAKLI
CANSU BARLİN Yüksek Lisans Mühendislik Uygulamalarında Türev- Bağımsız (Derivativa -Free) Optimizasyon Algoritmaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KALİ GÜRKAHRAMAN
CANSU BARLİN Yüksek Lisans Hibrit PV-Batarya/Süperkapasitör Sisteminin Konut Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
CANSU BOSBIYIK Tezsiz Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi B Binası Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR TUZTAŞI
CANSU KELEŞ Yüksek Lisans Çay Atıklarından Nanopartikül Eldesi ve Atık Sudaki Kirliliklerin Giderilmesinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
CELAL KAAN KARADELİ Yüksek Lisans Sivas Bölgesi Beyaz Travertenlerin Dayanımının Basit Yöntemlerle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
CEM BURAK KARGI Yüksek Lisans Erzincan Kızılay Maden suyu Fabrikasının Bölümlerinin Aydınlatma, Termal Konfor ve Titreşim Maruziyeti Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
CEMİL KÖZKURT Doktora "CNC Kam mili taşlama işleminde taş yörüngesinin belirlenmesi,kinematik değerlerin optimizasyonu ve simulasyonu."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
CENGİZHAN TÜZÜN Yüksek Lisans İnsansız Muharebe Araçlarının Tarihçesi Sınıflandırılması ve Muharebe Sahasına Etkileri Üzerine Stratejik Analiz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
CEYDA SÜMEYYE YILDIZ Yüksek Lisans Ulaş (Sivas) Doğusunda Üst Kretase-Paleosen Yaşlı Tecer Formasyonu'nun Organik Jeokimyasal Organofiyes Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
CEYLAN YARLUĞKAL ALTINIŞIK Yüksek Lisans "Görgü (Malatya) Kurşun-Çinko Cevherinin Optimum Toplu Flotasyon Zenginleştirme Koşullarının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
CİHAN DEMİR Yüksek Lisans Ftalosiyanın ve Metal Komlekslerinin OLED (organik Işık Yayan Diyot) Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURTEN TEZER
CİHAN DEMİR Yüksek Lisans Koronen ve Türevlerinin OLED Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYHAN ÜNGÖRDÜ
CİHAN ZEKİ UYGUN Yüksek Lisans Teknoloji fakültesi B binası Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
CİHAN ZEKİ UYGUN Yüksek Lisans Grafen Tabanlı Nanoakışkan Kullanılan araç radyatöründeEkserji analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERHAT KILINÇ
CUMA ÖLMEZ Yüksek Lisans Zaman -Frekans Değişkenli Filtre Çeşitlerinin Yer Radar (GPR) Verilerinin Sinyal Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Uygulamalı Örnekler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
CUMALİ AFŞİN Yüksek Lisans Tüdemsaş ve Atık Yöntemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
ÇAĞATAY KIRIKLAR Yüksek Lisans Al ve Cm Matrisli B4C Sinter Seramik ile Tabakalı Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
ÇAĞATAY KOÇ Yüksek Lisans Çift Görüş açılı Mekanik Objektif Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
ÇAĞLA DOĞAN Yüksek Lisans Genelleştirilmiş Rhaly Cesaro Matrisinin c_0 ve C Üzerindeki Spektrumu, Fine Spektrumu ve Ayrık Olmayan Spektrumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
ÇAĞLAR COŞKUN Yüksek Lisans Kolemantinin Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Öğütme Parametrelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
ÇAĞRI DAŞGIN Yüksek Lisans 3B Derin Öğrenme Kullanarak Manyetik Rezonans Görüntülerinde Beyin Çıkarımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KALİ GÜRKAHRAMAN
ÇAĞRI ÜNAL Yüksek Lisans "Çift Bantlı Alt Üçgensel Genelleştirilmiş Fark Matrisisinin C0 Dizi uzayı Üzerinde Fine Spektrumu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
Çilem Işık Tezsiz Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliğinde Toplu Koruma Politikaları ve Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
DAMLA YILMAZ Doktora Hiper Halkaların Genişiletilmiş ve Genelleştirilmiş Merkezi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
DAMLA YILMAZ Yüksek Lisans Yarı halkalar üzerine bazı genelleştirmeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
DAVUT KARAHAN Yüksek Lisans Aromalı Soğuk Kahve İçeceğinin Geliştirilmesi ve Raf Ömrünün Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NENE MELTEM KEKLİK
DEMET ÖVER Yüksek Lisans Sivas İli Koyulhisar İlçesi Heyalan Alanı Zemininin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÖZEL
DENİZ GÖLBAŞI Yüksek Lisans "Yerleşim Alanları İçerisinde Farklı Geometrilere Sahip Yapılar Üzerinde Isı Transferi ve Akış Yapılarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
DENİZ HOZATLIOĞLU Doktora "Göksun-Binboğa ve Engizek Metamorfitlerinin Mineralojik,Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YALÇIN
DENİZ KALLEMOĞLU Yüksek Lisans Yeni Bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Modeli: Damar Tıkanıklığının Simülasyonu ve Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
DENİZ YILMAZ Yüksek Lisans "Popülasyon Modellerinin Kararlılık Analizi Üzerine."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FİGEN KANGALGİL
DERYA DİLARA KÖSE Yüksek Lisans Heyelan Duyarlılık Haritalarının Geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kullanıcı Arayüz Programlarıyla İncelenmesi: Koyulhisar Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
DERYA DİNÇYÜREK EKİCİ Doktora "Meme Kanseri Tedavisi İçin Nanolipozomal Antikanser İlaç Sistemleri ve Tasarımı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
DERYA IŞIK Yüksek Lisans Kentsel İklim Değişiminin Yapay Sinir Ağları İle Simülasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK
DERYA KAYGUSUZ Yüksek Lisans "Geçiş Koşullu Strum-Liouville Operatörleri İçin Ters Düğüm Problemleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
DERYA KOTAY Yüksek Lisans "Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Kalibrasyon Sonuçlarının İyileştirilmesinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
DERYA MİŞE Yüksek Lisans Civa Türlerinin Bazı Su ve Cevher Örneklerinden Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu Yöntemi İle Ayrılmasının araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
DERYA SİNANOĞLU ŞAHİN Doktora "Diyarbakır-Batman yöresindeki üst Kretase-Tersiyer yaşlı birimlerinin paleontolojik ve stratigrafik incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
DERYA TOKSÖZ Doktora "Şişebilen zeminlerin iyileştirilmesinde farklı türlerdeki malzemelerin kolon performansları ile optimum kolon boyut ve aralıklarının belirlenmesine yönelik laboratuvar model çalışması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
DERYA YAVUZ Yüksek Lisans "Malatya İli Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi İçin Akıllı Algoritma Modelinin Kurulması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
DİDEM ALTUN Doktora "Safir alttaş üzerine MOCVD ile Büyütülen mavi LED yapısının Elektriksel karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
DİDEM AYDIN Yüksek Lisans Süt Ürünlerinde Sülfadiazin Kalıntılarının Tayini İçin Derin Ötektik Çözücülerin Hazırlanması ve Deneysel Tasarım İle Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ELİK
DİDEM GÜL Yüksek Lisans "Sarıgöl (Manisa) Bölgesindeki Tektonik Hareketlerin GNSS Tekniği ile Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
DİDEM ORDU Yüksek Lisans Siklodestrin bazlı nano İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
DİLAN LODOS Yüksek Lisans Sıcaklık, pH ve Konsatrasyonun Trabzon Hurması (Dispiyros kaki) Püresinin Reolojik Özellikleri üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
DİLARA BAŞCIL Yüksek Lisans Sivas İli İçin Sıcak İklim Koşullarında Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERHAT KILINÇ
DİLARA BAŞCIL Yüksek Lisans Türkiye Raylı sistem araçları Sanayi A.Ş İşletmesinde Risk analizi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
DİLARA CIRITCI Yüksek Lisans İzmit Körfezi Kıyı değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan algılama Yöntemleriyle Otomatik Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
DİLARA KESKİN Yüksek Lisans 6-Merkaptopurin (6-MP)- DNA Etkileşiminin Elektrokimyasal DNA Biyosensörü ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KIZILOLUK
DİLARA UZUNDAĞ Yüksek Lisans Peynir altı suyu tozu İle Hazırlanan Filmlerin Beyaz Peynirde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
DİLARA YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
DİLEK BİÇER Yüksek Lisans Gül Yaprağı Özütü Kullanılarak Çinko Oksit Nanoparçacıklarının Yeşil Sentez Metodu İle Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA GÜRER
DİLŞAD TAYDAŞ Yüksek Lisans Sonodinamik, Fotodinamik ve Fototermal Terapileri Birleştiren Hibrit Nanopartiküllerin Sentezi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FAZLI SÖZMEN
DOĞA TOY Doktora Elektrogoagülasyon ve Kimyasal Koagülasyon ile Hbrit Elektrotları Kulanılarak Asit Maden Drenaj Sularından Kirletici Giderimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
DOĞUŞ BOZ Yüksek Lisans Erzincan Ovası ve Dolayının Çevre Jeolojisi ve Geleceğe Yönelik Planlaması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
DÖNDÜ NURTEN ERNAZ Yüksek Lisans "Yüksek Mertebeden Süreksiz Katsayılı Adi Lineer Diferansiyel Denklemlerin Spektral Özellikleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ANAR ADİLOĞLU
DÖNSEL ARSLAN Yüksek Lisans Acnitobacteria Üyelerinden Pigment Üretimi, Kültür Optimizasyonu ve Pigment İzolasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
DURMUŞ MURAT ÇIKI Yüksek Lisans Hamal (Sivas-Kangal) Kömür Yatağının Üç Boyutlu (3B) Modellemesi ve Rezerv Sınıflandırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
DURSUN DARENDELİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET YÜCEL
DURSUN DARENDELİOĞLU Yüksek Lisans Sivas ve İlçelerdeki Hayvansal Atıkların Biyoenerji Potansiyeli ve Üretim Maliyet Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR ATİCİ
DURSUN GÖKTUĞ DEMİRKIRAN Yüksek Lisans "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Sistemlerine (AHS) GÖRE Gediz Grabeni'nin Deprem Duyarlık Analizi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH POYRAZ
DURSUN GÜL Yüksek Lisans "Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs Alanındaki Otsu Bitkilerin Sistematik Yönden İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EROL DÖNMEZ
EBRU ÇITAK Doktora Alüminyum Titanat/YSZ Dental Seramiklerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TAHSİN BOYRAZ
EBRU GÜLDÜ Yüksek Lisans "SİVAS ili ve ilçelerinde kuşburnu (Rosa canina)'nda gal yapan böcekler üzerinde araştırmalar."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LÜTFİYE GENÇER
EBRU MİŞE Yüksek Lisans Çok parametreye sahip sturum-liouville problemleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YALÇIN GÜLDÜ
EBRU ORAN Yüksek Lisans "Arıtma Çamurlarının Elektrokoagülasyon ile Dezentegrasyonu."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
EBRU SAĞ Doktora Protein Ayırma Teknolojisi için Hplc Kolon Dolgu Materyalı Tasarımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
EBRU SAĞ Doktora Metal Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Risk Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
EBRU TOKER AKÇA Yüksek Lisans "Atılım UV Işık Teknolojisinin Alabalık Filetoların Raf Ömrü Üzerine Etkisi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
EBRU YILDIRIM Yüksek Lisans Türkiye 'de Ulaştırma Türlerinin Enerji Verimliliği Açısından Kıyaslanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZİLE YILANKIRKAN
EBUBEKİR DOĞAN Yüksek Lisans Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Gürültü Kontrol Stratejilerinin Uygulanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR MERCAN
EBUSEYİF VEREP Yüksek Lisans Doğal Taş İşleme Tesislerinde S/T ve Katrakların Kesme Performanslarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
EDA BAYTAR Yüksek Lisans "İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Betonarme İnşaatlarında kullanılan Cephe İskelelerinin Yönetmeliğe Uygunluğunun Taranması ve Konu İle İlgili Bir Kontrol Mekanizması Önerilmesi: Sivas İli Çalışması"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
EDA KARABULUT Yüksek Lisans "Lie İdealler Üzerinde Genelleştirilmiş Türevli Asal ve Yarıasal Halkalar."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
EKREM DİVARCI Yüksek Lisans Yüksek Fırın Cürufunun, Alkali Aktivasyon ile Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
EKREM SÖNMEZ Tezsiz Yüksek Lisans Hastanelerde Örnek Bir Risk Değerlendirilme Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
ELİF BAŞ Yüksek Lisans Vermikülit tabanlı kompozitlere metilen mavisi adsorpsiyonunun araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
ELİF CEREN KARGI Yüksek Lisans Dekstran ile Poli (Vinil Alkol) Karişabilirliliğinin İn-Vitro İlaç Salım Kinetiğine etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
ELİF ECER Yüksek Lisans Koruyucu free iddialı hammaddeler; microcare amollient APDG (decylene glycol, caprylylgycol, phencylpropanol) microcare emollient APHX (phenylpropanol, 1,2-hexanediol) emollient AEHX (phenethyl alcohol, 1,23 Hexanediol), Sensiva PA 40 (phenylpropanol
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
ELİF MERVE YÜREK Yüksek Lisans Ligantların Pauling Mulliken ve Mutlak Elektronegatifliklerinin Hesaplanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL KAYA
ELİF ŞAHİN Yüksek Lisans "Bir Kuantum Kuyusunda Safsızlık Düzeyleri Arasındaki Geçişler"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARİ
ELİF UĞUR Yüksek Lisans "Madımak (Polygonum Cognatum) Bitkisinin Farklı Sıcaklıktaki Kuruma Kinetiğinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA SARI
ELİZA TUNÇEL Yüksek Lisans Farmosetik Bileşiklerin Farklı Topraklar Tarafından Sorpsiyonu,Desorpsiyonu ve Biyodegradasyonu.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
ELMAS HÜMEYRA ÖZBÖLÜK Yüksek Lisans Evsel/Endüstriyel Atıksuların Biyolojik/Membran Sistemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
EMEL TİREN Yüksek Lisans Singüler Katsayılı Sturm-Liouville Operatörleri İçin Ters Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
EMİN KUTAY İNANGU Yüksek Lisans Depremlerin Önceden Tahmini İçin Jeomanyetik Alan Verilerinin Kullanılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
EMİN UYAR Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Müh. Fak. B Binası Yangın yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
EMİNE BAYRAM Yüksek Lisans Kızılırmak alt Havzası İnce Su Formasyonundaki Bentonit Tabakalarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YALÇIN
EMİNE ERCAN Yüksek Lisans Yarı Eksende Süreksizlik Koşuluna Sahip Saçılma Teorisinin Ters Problemleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA GÜLYAZ ÖZYURT
EMİNE KAYNAR Yüksek Lisans AIN/Si Dağınımlı Bragg Aynasının Büyütülmesi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUHAMMED SAYRAÇ
EMİNE NUR URLU Yüksek Lisans "Endüstriyel Atıksuların (Otomotiv Sanayisinin )Arıtma Teknolojileri ve Atıksuyun Geri Kazanım Alternatiflerinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
EMİNE SARALİ Yüksek Lisans "Taşova-Erbaa ve Niksar havzalarının potansiyel alan verileri ile incelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
EMİNE ŞANLI Yüksek Lisans Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyar Maddelerin (Asit Sarı 36 Boyar Madde, Direkt Turuncu 26 Boyar Madde ve Dispers Turuncu 29 Boyar Madde) Caenorhabditis elegans Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
EMRAH AKAY Yüksek Lisans Hafik (Sivas) Yöresi Mangan Cevherlerinin Zenginleştirilebilirliğinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
EMRAH ASLANTAŞ Yüksek Lisans Parametreye Bağlı Sınır Koşulları İçeren Integro-Dirac Diferansiyel Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
EMRAH METİN Yüksek Lisans "Uyarılmış Lepton Süreçlerinin Yüksek Enerjili Hızlandırıcılarda İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ALPER BİLLUR
EMRAH TAŞPINAR Yüksek Lisans Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Ek Isıtıcıların ekzoz Gazlarındaki Atık Isı Enerjisinin Geri Kazanılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
EMRE AKKUŞ Doktora Manyetik Nanopartiküller ve çapraz Bağlı Lipaz Agregatları Kullanılarak Yeni Bir Bilyokatalizör
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
EMRE BAHADIR AL Doktora "Manyetik alan altında Küresel Kuantum Noktalarının Elektronik ve Optik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ESİN KASAPOĞLU
EMRE BAHADIR AL Yüksek Lisans GalnNAs/GaAs Kuantum Kuyularında Hidrojenik Düzeyler Arasında Kızılötesi Geçişler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARİ
EMRE BOSTANCI Yüksek Lisans "Püskürtmeli Kurutucuda Enkapsüle Edilmiş Propolisin Sakızlarda Kullanım Olasılığının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN GÖLGE
EMRE CAN BİLİK Yüksek Lisans Okul İnşaatlarında Risk Analiz Yöntemlerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET DEMİRBAŞ
EMRE ÇAKMAK Yüksek Lisans Bazı Kromon Türevlerinin Antioksidan Etkilerinin Kuantum Mekaniksel İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLARA ÖZBAKIR IŞIN
EMRE ERDOĞAN Yüksek Lisans "Tungten Karben Komplekslerinin Sentezi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
EMRE GÖRGÜN Yüksek Lisans PMMA biyoaktif kemik çimontolarının mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
EMRE KOÇ Yüksek Lisans Bazı salvia türlerinin, reaktif oksijen türlerini temizleme özelliği ve antihemolitik etkisi28
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FERDA CANDAN
EMRE TORUN Doktora Elektrikli Araçlarda Kullanılan Pasif , Aktif ve Hibrit Batarya Soğutma Sistemlerinin Performanslarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
EMRE TUĞ Yüksek Lisans "Manyetik Demir Oksit Tabanlı Siklodestrin Nano Adsorbentlerin Sentezi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
EMRE YILDIRIM Yüksek Lisans "Paketlenmiş Gıda ve İçecek Örneklerinde Bisfenol A'nın Zenginleştirilmesi ve Spektroskopik (UV-Görünür,FAAS) Tayin Olanaklarının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAMAZAN GÜRKAN
EMRE YÜKSEK Yüksek Lisans "Zemin Kayganlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
EMRE YÜKSEK Yüksek Lisans Herhangi Bir Sektörde Risk Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMA ŞİMŞEK
EMRULLAH ÖZER Yüksek Lisans Kaynaklı Tasarımlarda Alın ve Bindirme Tipi Birleştirmelerin Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ŞEMSEDDİN ÇİMEN
ENES GÜRAN Yüksek Lisans Kültürel Miras Yapılarının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK
ENGİN BİRCAN Yüksek Lisans "Türkiye'de Jeotermal Enerjinin Çevresel etkileri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
ENİS CANTEMUR Yüksek Lisans "Sinterlenmiş Ti alaşımlarının mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ve implant olarak kullanımı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
ERAY AKKUŞ Yüksek Lisans "Bir Ucu Ankastre Diğer Ucunda Kütle Bulunan Kirişlerin Enine Titreşimlerinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
ERAY SABANCI Doktora Nanopartikül Katkılı Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜLEYHA ASLAN
ERCAN ULUTAŞ Doktora Genelleştirilmiş Çarpımsal (a,a) -Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ERDAL SARIGÜL Yüksek Lisans "İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin İş Stresine ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
ERDİNÇ HASTAOĞLU Yüksek Lisans Listeria monocytogenes Üzerine Yoğurt Kültürlerinden Elde Edilen Postbiyotiklerin Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
EREN DEĞİRMENCİ Yüksek Lisans Nano Akışkan ve Fotovoltaik Termal (PVT) Kollektör Destekli Hibrit Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH KAPICIOĞLU
EREN TURPÇU Doktora "Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Al2O 3-ZRO 2-SİC Nano Kompozitlerin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
EREN YENİDÜNYA Doktora Farklı pirazolil açil tiyoüre bileşiklerinin kolon karaciğer ve meme kanseri hücre hatalarında anti-kanser etkinliklerinin belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF TUTAR
ERGE BOSTANCI Yüksek Lisans "Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufuna Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
ERHAN YILDIZ Yüksek Lisans Elektro-İndirgeme Yöntemi Bakır Oksitten Metalik Bakır Üretimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KÜRŞAD OĞUZ OSKAY
ERKAN TAŞTAN Yüksek Lisans "Yapıların Hasarsız İncelenmesinde Yer Radarı (GPR) Yöntemi ve Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi B Binasında Uygulanması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
EROL KUZUCU Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Müh. Fak. A binası Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ORHAN TATAR
ERSİN ARSLANBULUT Doktora "Farklı yüzey işlemleri uygulanmış lamel grafitli dökme demir kamların aşınma davranışlarının incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
ERŞAN AKALAR Yüksek Lisans Farklı III-V Grubu Yarıiletkenlerde Yapı Parametreleri ve Termodinamik Değişkenlerin Elektronik Özelliklere Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR BAŞER
ERTAN DİLEK Yüksek Lisans Dündarlı (Havza) İle Hamamayağı (Ladik) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Tektonik Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
ERTUĞRUL AĞCAYAZI Yüksek Lisans Topolojik Uzaylarda İstatistiksel ve İdeal Yakınsaklık
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
ERTUĞRUL ÇELİK Yüksek Lisans Kanser Tedavisinde Kullanılan Kemoterapik ajanlar için Nanotaşıyıcı Sistem Sentezi ve Kararlılığının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK
ESEN BİLGE SUR Yüksek Lisans Sivas yöresinde üretilen geleneksel peynirlerde, pıhtı pişirme sıcaklığı ve süresinin peynir verimi, erime özelliği ve reolojik özellikler üzerine etkisi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURSEL DEVELİ IŞIKLI
ESENGÜL YALÇIN Yüksek Lisans "Süreksiz Katsayıya Sahip İmpulsive Difüzyon Operatörü İçin Ters Nodal Problem."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAŞAR ÇAKMAK
ESENGÜL YALÇIN Yüksek Lisans Uyumlu kesirli bir difüzyon operatörünün çözümünün a-integral gösterimi ve operatörün temel özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAŞAR ÇAKMAK
ESİN HANDE BAYRAK Yüksek Lisans Kentsel ve/veya meyvesuyu atıksu arıtma tesisi sulu çamurlarının biyogaza dönüşümünde önişlem etkisinin araştırılmsı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERGÜN PEHLİVAN
ESİN TUĞBA ŞİMŞEK Doktora Kaynak Yöntemlerinde Kullanılan Koruyucu Gazın Kaynak Kalitesine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ESİN TUĞBA ŞİMŞEK Yüksek Lisans Farklı Malzemelerin Yakma Alın Kaynağı İle Birleştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ESİN TURAN Yüksek Lisans Pozinormal Operatörler ve Pozipektrum
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
ESMA DEMİRCİ Yüksek Lisans Bulanık Mantık Yöntemiyle Arkeolojik Tahmin Haritalarının Oluşturulması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK
ESRA ARSLAN Yüksek Lisans İNŞAAT İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ: BİR FABRİKA ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
ESRA AVCI ÇONGAR Yüksek Lisans Singüler Potansiyelli Sturm-Liouville Operatörleri İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM DURAK
ESRA BAŞOL Yüksek Lisans "Sapanca (Sakarya) Yöresinin Jeolojisi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKYAZI
ESRA ÇETİNER Yüksek Lisans Meme Kanseri İçin Seçici Östrojen Reseptörü Düzenleyici (SERM) Adayı Olarak p-Karbon 1-(difenilboranil) piperidin ve Trifenilboranamin Türevi Bileşiklerin İn Siliko Yöntemler İle Araştırılmasıması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY SAYIN
ESRA KAYAŞ Yüksek Lisans Langmuir Blodgett Tekniği İle Lipozomal Sistemlerin Stabilitesinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
ESRA KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans Kollektör Hattında Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
ESRA NUR İÇME Yüksek Lisans Enerji Verimliliği Açısından Bina Enerji Performansı Gereklerinin Analiz Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZİLE YILANKIRKAN
ESRA OLGAÇ Yüksek Lisans Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayırma Zenginleştirme Sonrası Doğrudan ve Detaylı Spektrofotometri ile Alkollü bazı içecekler ve Sebzelerde Eser Nitritin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAMAZAN GÜRKAN
ESRA ŞAHİN Yüksek Lisans Karamuk Meyvelerinin (Berberis crataegina) farklı sıcaklıktaki kuruma kinetiğinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA SARI
ESRA YALINKILIÇLI Yüksek Lisans Bazı mermerlerin aşınma ve/veya aşındırma özelliklerinin araştırılması.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
ESRA YILDIZ Yüksek Lisans Gaz Türbinlerinde Soğutmalı Türbin Kanadının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile Optimum Tasarımı ve Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
ESVET KARADAĞOĞLU Yüksek Lisans "Süt Kaynaklı Staphylococcus aureus Suşlarının Peynir İçerisindeki Gelişimleri Üzerine Nisinin Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
EVRİM MERİÇ YELKUVAN Yüksek Lisans Medikal Cihazlarda Hesaplamalı Akışkanlar dinamiği Kullanarak Von Willebrand Faktörünün İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUDE AVCI
EYMEN HAMİT Yüksek Lisans Biyokömür Eklenen Toprakta Fiğ (Vicia Sativa)Bitki Gelişimine Arsenikli Sulama Suyu Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
EYUP ERDİŞ Yüksek Lisans "Grafen Nanoparçacıklarla Katkılanmış Farklı Erime Sıcaklığına Sahip Kompozitlerin Termal Özelliklerinin Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
EYÜP ÇAĞATAY ÇİFTCİ Yüksek Lisans "Magnezyum-kalay (Mg-5Sn) Alaşımlarına Zirkonyum İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
EYYÜB HAMDİ SESLENLER Tezsiz Yüksek Lisans Protez Diş Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
EZGİ ÖZSOY Yüksek Lisans Stabilize Zirkonyanın Kırılma Tokluğuna Katkıların Etkisinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TAHSİN BOYRAZ
FAHREDDİN YÜKSEL Tezsiz Yüksek Lisans Laboratuvarlarda Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
FARUK BAŞPINAR Yüksek Lisans Elektrik ve Eğik Manyetik Alan Altında Üçlü GaAs/GaAs/Ga1-xAlxAS Kuantum Kuyuları"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
FATIMATÜZ KOÇAK Yüksek Lisans "Termik Santrallerde Primer Frekans Kontrolü (PFK) ve Primer Frekans Kontrol Performans Testinin Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'de Uygulanması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
FATİH AÇIKALIN Yüksek Lisans Kuzukulağı (Rumex acetosal), Tere (Lepidium sativum) ve Rokanın (Eruca Sativa) Mikrodalga Tekniği Kullanılarak Kurutulması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NENE MELTEM KEKLİK
FATİH AYDINAY Yüksek Lisans Divriği-Selimoğlu (Sivas) Kömürlerinin Paleo-Çökelim Ortam Özellikleri ve Hidrokarbon Türüm Potansiyelleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
FATİH BİLGİN Yüksek Lisans Yarı-asal Halkalarda Ortogonal Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
FATİH BURÇİN GÜRARSLAN Yüksek Lisans "Fındık Dövme Makinesi Tasarımı ve Dinamik Analizi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
FATİH CİVELEK Yüksek Lisans Al-Si Esaslı Fonksiyonel Derecelendirilmiş ve Derecelendirilmemiş Silindirik Parçaların Sonlu elemanlar yöntemiyle analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEM ERTEK
FATİH DARICIK Doktora Dinamik Yüklü Maruz Tabakalı Kompozit Malzemelerde Hasar Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜLEYHA ASLAN
FATİH ENİS AYÇİÇEK Yüksek Lisans Alloy 617 ve Hastelloy N Alaşımlarının VVER-1200,AP 1000 ve EPR Reaktör Basınç Kapları Koşullarında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
FATİH ERAVCU Yüksek Lisans "Karbon tabanlı nanomalzemelerin sentezi,karakterizasyonu,reolojisi,ısıl iletkenliği ve kararlılığı."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KERİM YAPICI
FATİH ERKIRELLİ Yüksek Lisans Linyit ve taş kömürlerinin bilyalı değirmenle öğütme parametrelerinin karşılaştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
FATİH ERŞAN Yüksek Lisans Sivas Evsel Atıksu arıtma Tesisinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
FATİH GÜLMEZ Yüksek Lisans " Karot Boğma (CST) ile Elde Edilen Dayanım Sonuçlarının Boşluklu Kayalarda Su İçeriğine Bağlı Olarak Değişimi ve Yönetimin Kullanılabilirliliği Üzerine Araştırma"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
FATİH İLEK Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Müh. fak. B binası Yangın yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
FATİH İNAÇ Yüksek Lisans Divriği kalesi Arkeolojik Alanının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
FATİH KAYALI Yüksek Lisans Çarpım Matrislerinin Spektrumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
FATİH KILIÇ Yüksek Lisans q-Cesaro Matrisinin c0 ve c Dizi Uzayları Üzerinde Spektral Ayrışımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
FATİH MEHMET ERENLER Yüksek Lisans Amin Uçlu Maleik anhidrit-bütil merakrilat Kopolimerinini sentezi ve Çeşitli Toksit ve Ağır Metallerin Adsorpsiyonunda Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ BOZTUĞ
FATİH ÖZBAŞ Yüksek Lisans Tesbih Dere (Çanakkale)Kurşun-Çinko Yatağında Sıvı Kapanımın İncelemeleri.
Tez Danışmanı :
FATİH TEKE Yüksek Lisans Derin Öğrenme Yöntemleri ile Tomografi Görüntülerinden Kapalı Açılı Glokom Göz Hastalığının Sınıflandırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
FATİH TONBAKTEPE Yüksek Lisans "Müllit-Spinel Tabanlı Refrakterlere Alümina Silika İlavesinin Refrakterlik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
FATİH TÜRKMEN Yüksek Lisans Asal ve Yarı Asal Halkalar Üzerinde Türevler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BEDİR
FATİH YARAŞ Yüksek Lisans Alüminyum Alaşımlı Plakaların Mıg Kaynağı İle Birleştirilmesinden Kaynak Parametrelerin Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
FATİH YAVUZ ÖZYİĞİT Yüksek Lisans Sivas İl Merkezi ve İlçelerinde Güneş enerjisinden Elektrik enerjisi Üretiminin Ekonomik Fizibilitesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
FATMA AYDIN Doktora Lens Biçimli Kuantum Noktalarında Hidrojen Benzeri Sistemlerin Alan Altında Elektronik ve Optik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARİ
FATMA AZİZOĞLU Yüksek Lisans Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Kalp Hastalarının Sağkalım Tahmini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HİDAYET TAKCI
FATMA BETÜL YILDIZ Yüksek Lisans OCR ve Derin Öğrenme Algoritmalarını Kullanarak Kadastro Verilerini Dijitalleştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
FATMA DİLEKÇİ Yüksek Lisans Sodyum Aljinatın Karışımlarına Dayalı Hidrojellerin Protein Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
FATMA EDA TUTAR Yüksek Lisans Anadolu Haşhaş Gelincik Sap Arısı Pachycephus smyrnensis (Stein 1876) (Hy menoptera: Cephidae) Populasyonlarının Coğrafik Genetiği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
FATMA ERDEM KAYMAZ Yüksek Lisans "Bir sınıf diferansiyel operatör için ters nodal problemler."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
FERAY KİP Doktora "Polimer ve Mikroorganizmalarla Adsorban Özellikli Biyomalzeme Geliştirilmesi ve İlaç,Boya ve Ağır Metal Gideriminde Kullanılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
FERDİ ERDOĞAN Yüksek Lisans "Uzay Vektör Modülasyonu Kullanılarak Elektro Filtre Yükseltici Trafosunun Gerilim Kontrolü."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
FERHAN KÜBRA ÖZBAKIR Yüksek Lisans Desenli Safir Alttaş Üzerine Farklı Sıcaklık ve V/III Oranı İle Büyütülen AIN Tabakasının Optik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ALTUNTAŞ
FERHAT ÇEÇEN Yüksek Lisans Travers Üretiminde Ana Gürültü Kaynaklarında Gürültü Kontrol Stratejileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR MERCAN
FERHAT KILINÇ Yüksek Lisans "Oto Radyatörlerde Nanoakışkan Kullanılarak Isı Aktarım Performansının Arttırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
FERHAT KOCA Doktora Silindir Üzerindeki Farklı Geometrik Yapıların Akış Yapısı ve Isı Transferi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
FERHAT ŞANLI Yüksek Lisans Fonksiyonel Gıda Uygulamalarında Katı Lipit Nanoparkütüller
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
FERİDE DÜĞENCİ Doktora "Farklı adsorbanlar kullanarak atıksulardan ilaç atıklarının giderimi ve karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHTAP ERŞAN
FETHULLAH EROL Yüksek Lisans "Esnek küme değerli fonksiyonlar ve süreklilikleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN AKDAĞ
FEYYAZ ALPSALAZ Yüksek Lisans "Hibrit ve Elektrikli Araçlarda Batarya Yönetim Sistemi İle Süperkapasitör (SC) ve Li-ionBatarya Sisteminin Kontrol Edilerek Güç Sistemlerinde Kullanılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
FEYZA UÇAN YAĞCI Yüksek Lisans İnvertaz Enziminin PES Mebranlara Adsorpsiyonu: Membran Kirliliğinin Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
FEZA TUNÇ Yüksek Lisans "Türkiye-Fas İşbirliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Maden ve İnşaat Sektörü) Mevzuatının Karşılaştırılması"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
FIRAT FİDANCİ Yüksek Lisans Siva Tersiyer Havzası Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Organik Petografik Özellikleri ve Hidrokarbon Türüm Potansiyeli
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
FIRAT GÜCER Yüksek Lisans Dietil Eter/Bioetanol Kullanılan Bir Dizel Moturunda Yanma ve Egzos Oluşumunun Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKER TEMİZER
FİKRİYE DİNÇER Yüksek Lisans Çift İndisli Dizilerin İstatistiksel Yakınsaklığı ve Uygulamaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
FİKRİYE EDA BULUT Yüksek Lisans 950-1050 nm Dalgaboylu Lazer Kavitesinin Oluşturulması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİDEM ALTUN
FİLİZ BEKTAŞ Doktora "Grafen-İnorganik Nanokompozitlerinin Hazırlanması,Karakterizasyonu ve Gaz Sensör Özelliklerinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
FİLİZ KOÇAK Yüksek Lisans Büyük Menderes ve Gediz Grabeni Doğusunun Jeolojisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKYAZI
FİLİZ TOKGÖZ GÜLER Yüksek Lisans "Arge Enodis (Linne,1767) (Argidae: Hymenoptera) Türünün Mitokondri Genomunun Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK
FİRDEVS BAYRAK Yüksek Lisans Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hidroelektrik Enerji Üretimi Amaçlı Baraj Yeri Seçimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
FUAT ASLAN Yüksek Lisans Lignin-Mineral Kompozit Yapılarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu: BSA ve Bazı Radyoaktif metaller İçin Adsorbon Özelliklerinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ULVİ ULUSOY
FULYA KÜMBETLİOĞLU Yüksek Lisans Li-S Pilleri İçin Zeolitik- İmidazol Kafeslerin (ZIF) sentezi ve Modifikasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
FUNDA KIZKAPAN AZAMET Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Kozmetik Sektöründe Verimliliğe Etkisi-Örnek Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ŞAHİN DEMİR
FURKAN BAL Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
FURKAN BİROL Yüksek Lisans Karayün Fay Zonu'nun Geometrisi ve Kinematiği (Sivas-Türkiye)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK
FURKAN GÜZEL Yüksek Lisans Termik Santrallerde Oluşan Atık Malzemelerin (Taban Külü) Yapı Sektöründe Geri Dönüşümünün Sağlanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR MERCAN
FURKAN KILIÇ Yüksek Lisans Lorentz-Minkowski Uzayında Eğrilerin Diferensiyel Geometrisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA MERT
FURKAN ÖZAL KARAKAŞ Yüksek Lisans Kentleşmenin Kayısı Yetiştiriciliğine Etkilerinin Kentsel Büyüme Simülasyon Modelleri ile Araştırılması: Malatya Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
FURKAN ULUCAK Yüksek Lisans Ticari Enzimlerin Plastikler Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET BAYBAŞ
FURKAN YILDIRIM Yüksek Lisans III-N Tabanlı Yarıiletken Lazer Diyotların Çalışma Prensibi, Yapısı ve Uygulama alanlarının araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ALTUNTAŞ
GAMZE ATACI Yüksek Lisans "Çeşitli Nanopartiküllerin Allium cepe ve Caennorhadditis elegans Test Sistemlerinde Toksik, Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞİFA TÜRKOĞLU
GAMZE ATEŞ Yüksek Lisans Sivas İli Polen ve Arı Sütü Örneklerinin MCF-7 ve HT29 Hücre Hatlarında Antiproliferatif Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
GAMZE DURUKAN Yüksek Lisans Probiyotik Kırmızı Pancar Suyu Üretiminin Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE AYBÜKE KARAOĞLAN
GAMZE KOÇER Yüksek Lisans "Atımlı UV Işık ve AgNanopartiküllerinin Beyaz Şapkalı Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus) Yüzeyinde Listeria Monocytogenes'in İnaktivasyonu Üzerine Etkileri"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NENE MELTEM KEKLİK
Gamze Merve Şengönül Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat İşyerlerinde Farklı Çalışma Sahaları İçin Tehlike ve Risk Faktörlerinin Değişimi: Restorasyon Çalışmaları Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
GAMZE NUR BAYAZİT Yüksek Lisans Sumak (Rhus coriaria L.) Ekşisi Üretimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA SARI
GAMZE ORDU Yüksek Lisans X Işınlarının toz kırınımı ile C23H22BrNO Kristal yapısının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSMAİL ÇELİK
GAMZE ŞAHİN Yüksek Lisans Regüler Sturm Liouville Operatörü Üzerine Ters Problemler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAŞAR ÇAKMAK
GAMZE TAM Yüksek Lisans "Ekin Sap Arısı Cephus pygmeusLinnaeus 1767 (Hymenoptera:Cephidae) Türünde Koku Reseptör Genlerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK
GAMZE TOPAL CANBAZ Doktora Demir içeren zeolitler yüzeyinde propanın oksidatif dehidrojenasyonu için katalizör bileşimi ve iletişim koşullarının optimizasyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
GAMZE TOPAL CANBAZ Doktora "Bitkilerden Metal Nanopartiküllerin Sentezi ve Fenol ve Ağır Metal İyon Adsorpsiyonunda Kullanımının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
GAMZE ULUDAĞ Doktora İyi Üretim Uygulaması İle Kuşburnu Tohumu Yağının Geri Kazanımı İçin Endüstriyel Proses Geliştirilmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
Gizem Deniz Saraydın Tezsiz Yüksek Lisans Bir Şarap İşletmesindeki Ekipmanların İş Sağlığı ve Güvenliği açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
GİZEM TOKAT Yüksek Lisans Bakırtepe Altın Madeninde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK
GÖKALP ERGÜN Yüksek Lisans Liç Yöntemiyle Altın Zenginleştirmede Tekili Parametrelerin araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
GÖKÇE YILMAZ Yüksek Lisans Yıldızeli (sivas) G-GB'ında Yer alan Magmatik Kayaçların Mineralojik Petrografik, Jeokimyasal ve Petrojenetik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZMİ OTLU
GÖKHAN ÇALINAK Yüksek Lisans Kurtlapa (Sivas) ve Civarının Jeolojik Özellikleri, Uydu Görüntüleriyle İncelenmesi ve Kaya Türü Spektral Yansıma Verilerinin Toplanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK
GÖKHAN DÖNMEZ Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Fen Fak. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET DEMİRBAŞ
GÖKHAN ERBAŞ Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat Sektöründe OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Uygulanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DOGAN ENGİN ALNAK
GÖKHAN EROL Yüksek Lisans Kayaçların Yerinde ve Laboratuar Ölçümleri İle Belirlenen Isı Gerginlikleri Arasınadaki Farklılıkların Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK
GÖKHAN GÜNHAN Doktora Mikrokanallı Isı Alıcılarda Termo-Hidrolik Performansı Etkileyen Parametrelerin Deneysel ve Numerik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
GÖKHAN GÜNHAN Yüksek Lisans Enerji depolama tankında katılaşma ve doğal konveksiyon ile ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
GÖKHAN KAYSERLİOĞLU Yüksek Lisans 3,-6-Dikloro-2Metoksi Benzoik Asidin Pseudomonas putida Tarafından Biyolojik Yıkımının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
GÖKHAN SAVCI Yüksek Lisans Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafında iş sağlığı ve güvenliği.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
GÖKHAN YAŞAR Doktora "Süperkritik su atmosferinde formaldehitin katalik gazlaştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
GÖKHAN YILDIZ Yüksek Lisans "Süperkritik akışkan teknolojisiyle iyonik nanolipozomal sistemlerin sentezi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
GÖKTÜRK TAN Yüksek Lisans AlGaN Tabanlı Morötesi Işık Yayan Diyotların Çalışma Prensibi, Yapısı ve Uygulama Alanlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
GÖNÜL ARAT Yüksek Lisans Sultan Sazlığının (Kayseri) Çevre Jeolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
GÖZDE GÜLDİKEN Yüksek Lisans Polimer-Polimer Karışabilirliğinin Bulanık Yöntemlerle Tahmin Edilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
GÖZDE MOĞULKOÇ Yüksek Lisans İHA Fotogrametrisi ile Üç Boyutlu Bina Modelleme Doğruluğunun Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
GÜL AYDEMİR Yüksek Lisans Zaman Skalasında Birinci ve İkinci Mertebeden Doğrusal Dinamik Denlemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
GÜLCAN AYDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Mimarlık Fakültesi Risk değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
GÜLCAY İLGÜ Yüksek Lisans Süreksizlik Koşullarına Sahip Singüler Sturm - Liouville Denklemleri İçin Yarı-Ters Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
GÜLÇİN KÖSE Yüksek Lisans Daire ve Üçgen Tipi Kanatçık Yüzeylerde Isı Geçişinin sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
GÜLER BAYAR KALAYCI Doktora "Farklı değirmenlerde öğütülmüş barit mineral tanelerinin dinamik görüntü analiz yöntemi ile belirlenen şekillerinin zenginleştirmeye etkisinin incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
GÜLER BİLİR Yüksek Lisans Farklı Refrakter Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Isı Geçişi Hesaplamalarına Etkisi ve Kamara Tipi Fırın Prototipi Yapımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
GÜLHAN ŞAHİN ÖZYALÇIN Yüksek Lisans "Maksimum Güç Noktası İzleyici (MPPT) Tasarımı ve Analizi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
GÜLSÜM KOÇ Yüksek Lisans İnşaat İşlerinde Doğru Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının İş Kazaları Üzerine etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
GÜLŞAH ÇAKMAK Yüksek Lisans Esençay Fay'ının (Niksar GB'sı) Tektonik Yapısı ve Depremselliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TEFİK FİKRET SEZEN
GÜLŞAH MERSİN Doktora Doğal ve Demirle Modifiye Edilmiş Manisa (Gördes) Zeolitlerinin Basıc Blue 41 ve Oksitetrasiklik Hidroklorür Adsorpsiyonunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
GÜLTEN EROL Doktora Yakınlık Fark Cebirleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
GÜLTEN EROL Yüksek Lisans Jordan Türevli asal Halkalar Üzerine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
GÜLÜMSER ELALDİ Yüksek Lisans Çapraz Bağlı Lipaz Agregatları-Manyetik Nanopartikül Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
GÜLÜZ KAYA Yüksek Lisans MOCVD Sistemi ile Epitaksiyel Büyütülen GalnP Yapısının Hall Ölçüm Sistemi ile Elektriksel Karakterizasyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
GÜNAY IŞIK Yüksek Lisans Toplanabilme Metodları aracılığı İle Orlics-Petis Teoremleri ve Banach Uzaylarında Seriler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
GÜRCAN ARSLAN Doktora Deliler Fayı , Sarıoğlan Segmentinin Neotektonik- Paleosismolojik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BEKİR LEVENT MESCİ
GÜRKAN OKUTAN Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi B binası Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
GÜRSEL KORKMAZ Yüksek Lisans Kalkonlardan Elde Edilen 1,5-Diketon Türevlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR TUTAR
GÜVEN AKKOÇ Yüksek Lisans "Yarı eksende süreksizlik koşullarına sahip sturm-Liouville denklemi üzerine."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA GÜLYAZ ÖZYURT
GÜVEN DOĞAN Yüksek Lisans Zemin Özelliklerinin ve sınıflandırılmasının Bulanık Mantık ve Sinir Ağları ile Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
HABEŞ BİLAL AYDEMİR Doktora Farlı başkalaşım yaşam döngüsüne sahip böceklerin mitogenomunda mikroRNA'ların transkripsiyondaki olası rolün araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
HACER ŞURA KAPICIOĞLU Yüksek Lisans İHA Fotogrametrisinde Yer Kontrol Noktalarının Konum Doğruluğuna Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
HACI OSMAN CAYMAZ Yüksek Lisans Nematod Caenorhabditis elegans (C.Elegans) Model Organizmasında İnsülin/İnsülin Benzeri Faktörleri Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEYDA BERK
HACI OSMAN CİHANGİROĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Nimsan Taş Ocağı Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN POLAT
HAFİZE AYBÜGE GİZEM YILMAZ Yüksek Lisans Kurşun-Çinko Tesis Atıklarının Flokülasyon Davranışının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
HAFİZE SEDA AYDINOĞLU Yüksek Lisans Asimetrik Çift Kuantum Kuyusunun Optik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
HAKAN BALCI Yüksek Lisans "Karıştırıcı Tanklardaki Akış Hidrodinamiğinin Parçacık İzlemeli Hız Ölçüm Yöntemi İle İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
HAKAN GÖÇER Yüksek Lisans Sivas bölgesindeki bazı kayaç ve madenlerin elastik özelliklerinin belirlenmesi ve numune boyutunun etkisinin araştırılması.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
HAKAN HATİPOĞLU Yüksek Lisans Oksit Katalizörlerinin Varlığında Süper Kritik Su Atmosferinde Formaldehitin Katalitik Gazlaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
HAKAN KÜTÜKCÜOĞLUGİL Yüksek Lisans "Yer Radarı (GPR) Yöntemi İle Su Boru Hatlarında Sızıntı Konumlarının Tespiti"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
HAKAN TABAK Yüksek Lisans Elektrikli Bir Scooterda Rejeneratif Fren Uygulamasının Deneysel Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
HALİL BURAK MUTU Yüksek Lisans Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Tabakalı Kompozit Malzemelerin Burkulma Davranışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜLEYHA ASLAN
HALİL İBRAHİM ÇETİNTAŞ Doktora PMDA_Çapraz Bağlı Nanosüngerlerle Ketoprofenin İnklüzyon Komplekslerinin Sentezi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
HALİL İBRAHİM ÇETİNTAŞ Doktora Biyolojik Temelli Metal Organik Kafes Yapılarının Sentezi , Karakterilizasyonu ve İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
HALİL İBRAHİM ÇETİNTAŞ Yüksek Lisans "Kriyojenik Sıvılarla Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
HALİL İBRAHİM GÜLER Tezsiz Yüksek Lisans Laboratuvarlarda Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
HALİL İBRAHİM İBİCEK Yüksek Lisans Demir Çelik Fabrikalarında Haddehane Tesislerinde enerji Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
HALİL İBRAHİM NACAR Yüksek Lisans Sivas İli için güneş takip sistemi performansının araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KORAY KARABULUT
HALİL İBRAHİM UZUN Yüksek Lisans Isıtma-Soğutma ve Isıtma-Kurutma Çevrimlerinin Sivas Travertenlerinin Dayanımına Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
HALİL ŞENOL Doktora Boya ve Ağır Metallerin Bentonit ile Adsorpsiyonunun İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
HALİL ŞENOL Doktora Organik aşı Maddesi Kullanarak Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi ve Bu Biyogazda Oluşan Karbondioksit ve Hidrojen sülfür Gazlarının Adsorpsiyonunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
HALİME ÖDÜL Yüksek Lisans Kentsel alanda Mikro İklimin Zamansal Değişiminin İzlenmesi; Ümraniye Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK
HALİT SÜBÜTAY Yüksek Lisans "Soket Üretiminde Metal Kaplı Elmasların Kullanımı Karakterizasyonu ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
HAMİ KURT Yüksek Lisans Akıllı Şebeke Altyapısı İçin Enerji İletim ve Dağıtım Hatlarında Elektromanyetik Seviye Risk Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ
HAMİT OKUROĞLU Yüksek Lisans C.Ü Taha Akgül Spor Salonu Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
HAMZA SEVEN Yüksek Lisans Soğuk Metak Transfer Kaynağı (CMT) ile X10CrMoNbV9-1 (P91)-X5CrNi18-10 Malzeme Çiftinin Kaynatılabilirliğinin ve Gerilim Giderme Isıl İşlem Gereksinimin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
HANDAN SARAÇ Doktora Bazı gıda koruyucu maddelerinin Caneorhabditis elegans, üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
HARUN BALTAŞ Yüksek Lisans Türkiye'de Yayılış Gösteren bazı Achilea L. (Anthemideae, Asteraceae)Türlerinin Genetik Yapılarının ve Filogenetik Akrabalık İlişkilerinin Çekirdek Ribozomal ITS Dizi Verileri Kullanılarak Araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EFKAN BAĞDA
HARUN ÇAKIR Yüksek Lisans Divriği (Sivas) Tersiyer Yaşlı Kömürlerinin Paleo-Çökelim Ortam Özellikleri ve Hidrokarbon Türüm Potansiyelleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
HARUN IŞIK Yüksek Lisans Belediyelerin İçme Suyu Şebekelerinde Basınç Kontrolünün Türbinlerle Sağlanarak Elektrik Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
HARUN UTAR Yüksek Lisans OPTİK FİBERLİ 3D LAZER KESİM MAKİNELERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
HASAN ALPEREN ÇAM Yüksek Lisans Nanoakışkan Kullanılan Isı Değiştiricilere Yerleştirilen Farklı Özellikteki Türbülatörlerin Isı Transferi Artışı ve Basınç Düşüşü Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY KARABULUT
HASAN EMRE YILMAZ Yüksek Lisans Suda Çözünebilen Tetra ve Okta Sübstitüye Galyum Ftalusiyanın Bileşiklerinin DNA Etkileşimlerinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EFKAN BAĞDA
HASAN ERDEM Yüksek Lisans Kompozit Protez Ayak Bileşenleri İçin Test Makinesi Tasarımı ve İmalatı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
HASAN HÜSEYİN EKE Doktora Farmasötik Kullanım İçin Siklodektrin Temelli Hidrofilik Nanosünger Sentezi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
HASAN KURT Doktora İnorganik Malzemelerde Jeopolimer sentezi ve Taşının Jeopolimer Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
HASAN ÖZÇİFTÇİ Yüksek Lisans "Tungten Karben Komplekslerinin Sentezi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
HASAN PINAR Yüksek Lisans "Hızlı Sinerjik Bulutlanma Noktası Özütlemesi İle Sivas Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Suyunda Mangan Tayini."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
HASAN YILMAZ Yüksek Lisans "Millere semestasyon ısıl işleminin uygulanması ve karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
HATİCE BURÇAK DUMAN Yüksek Lisans "Osteoporozlu hastalarda serum leptin düzeylerinin belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
HATİCE DOĞAN Yüksek Lisans Mikrodalga Enerjisi Kullanılarak Yeni Adsorbentlerin Sentezi ve Tetrasiklin Giderimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHTAP ERŞAN
HATİCE ELİK Yüksek Lisans Tünel İnşaatlarında Karşılaşılan İSG Sorunlarının Diğer Yapı İşi Şantiyeleri İle Kıyaslanması İçin Bir Saha Çalışması: Geminbeli Tünel Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
HATİCE GÜNEŞ Yüksek Lisans Zenginleştirme tesisi atıklarından kromitin kazanılmasının incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
HATİCE HANDE TORUN Yüksek Lisans "Geri Dönüşüm İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
HATİCE KILIÇ Yüksek Lisans Göçe Bağlı Ayrık Zamanlı, Av-AvcıPopülosyon Modelinin Kararlılığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
HATİCE KÜBRA EKİNCİ Yüksek Lisans Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İncelenmesine Yönelik Örnek Çalışma Ankara-Sivas Demiryolu Projesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ŞAHİN DEMİR
HATİCE RUMEYSA DELİCE Yüksek Lisans "Sivas Votorontim Çimento Fabrikasının Bölümlerinin Aydınlatma Termal Konfor ve Titreşim Maruziyeti Açısından Değerlendirilmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
HATİCE TAŞPINAR Yüksek Lisans Farklı Tür Derin Ötektik Çözücülerin Kemometrik Stratejiyle Gıda Ürünlerinde Sülfadiazin Kalıntılarının Tayini İçin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİL ALTUNAY
HAVVA ÜNALAN Yüksek Lisans Simetrik Ter İkili Türevli Halkalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
HAYRİYE UTLU Yüksek Lisans Sınai ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Değerlendirilmesi ve Risk analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK
HEDİYE DİLARA TEL Yüksek Lisans İntegro Dirac Diferansiyel Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
HELİN ÇELİK Yüksek Lisans Deponi Sızıntı Sularında Farklı Materyaller Kullanılarak Amonyak Azotu,Fosfor ve KOI Gideriminin İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
HİCRET HOPOĞLU Yüksek Lisans Katkısız ve Azot Katkılı NiO İnce Filmlerinin Magnetron söktürme ile Büyütülmesi, Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EBRU ŞENADIM TÜZEMEN
HİLAL ELİŞ Yüksek Lisans "Metal ve boyarmadde biyobirikiminin farklı mikroorganizma türleriyle farklı sakkaroz derişimlerinde incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
HİLAL GÜLTEKİN Tezsiz Yüksek Lisans Risk Yönetim ve Değerlendirilmesi: Et ve Süt Kombinasına Ait Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
HİLAL KARAKAŞ Yüksek Lisans Onobrychis tournefortii (willd.) Desv.'in tohumundan lipolitik bir fraksiyonun saflaştırılması ve temel kinetik özelliklerinin belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SALİH GÖRGÜN
Hilal Nalbantoğlu Tezsiz Yüksek Lisans Elektrikli Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ
HİLAL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Hölder Sınıfından Olan Potansiyelli Sturm-Liouville Operatörleri İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM DURAK
HÜLYA AKKAN Doktora "Toz Metalurjisi Yöntemiyle Ti-Ni/SiCp Şekil Hafızalı Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
HÜLYA BOYRAZ Yüksek Lisans Farklı :Al Katkısına Bağlı Olarak simetrik ve Asimetrik GaAlAs/GaAs Yapılarının Değişimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİNE ÖZTÜRK
HÜLYA ÖZTÜRK Yüksek Lisans Genelleştirilmiş Fark Operatörünün Çeşitli Dizi Uzayı Üzerinde Spektral Ayrışımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
HÜNKAR AYDIN Yüksek Lisans Serik Manavgat (Antalya) Yöresindeki Birimlerin Stratigrafisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKYAZI
HÜSEYİN ALPEREN DEMİR Yüksek Lisans Üretime Alınması Planlanan Bir Maden Yatağının Üç Boyutlu (3B) Alternatif İşletme Dizaynlarının Hazırlanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
HÜSEYİN BAL Yüksek Lisans "Uzaktan Algılama ve Yersel Spektral Ölçme Verilerinin Entegrasyonu ile Yüzeysel Su Kirliliğinin Mevsimsel Olarak Araştırılması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖNDER GÜRSOY
HÜSEYİN EMRE SÜRMELİ Yüksek Lisans Diyadin (Ağrı) Travertenlerinin Gelişimi, Morfolojik Özellikleri ve Aktif Tektonik Özellikleri.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BEKİR LEVENT MESCİ
HÜSEYİN KARATEPE Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
HÜSEYİN KARATEPE Yüksek Lisans Borulu Isı Değiştiricide Tasarım ve akış Parametrelerinin Isı Transferi ve Basınç Kaybına Etkisinin sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERHAT KILINÇ
HÜSEYİN KOÇ Yüksek Lisans Bitonik Cebirlerde Simetrik Bi-Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
HÜSEYİN UŞAN Yüksek Lisans Zencefil/Zerdeçal, PEG/PVA İçerikli, Aljinat Bazlı, Kompozit Mikrokürelerin Sefaklor Salımında Kullanımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET BAYBAŞ
HÜSNÜ YÜKSEL Yüksek Lisans Maden İşletmelerinde Çalışanların Gürültü mazuriyeti.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
İBRAHİM ADALAR Doktora "Sturm-Liouville Operatörünün Özdeğerleri İle Asal Sayılar Arasındaki İlişki."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
İBRAHİM ALMACI Yüksek Lisans Yere Nüfuz Eden Radar (YNR) Uygulamaları İçin Mayın Taramada Kullanılmak Üzere Aşırı Geniş Bant (AGB) Anten Tasarımı ve Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR MERCAN
İBRAHİM CAN KURT Tezsiz Yüksek Lisans Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü Uygulama Atölyelerinin Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
İBRAHİM CAYMAZ Yüksek Lisans "Uçucu Külün beton dayanımına etkisi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK
İBRAHİM ERDOĞAN Yüksek Lisans "Termik Santral Uçucu Küllerinin Seramik Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
İBRAHİM GÖKÇE ERDEM Yüksek Lisans "Farklı Materyaller İle Atıksulardan Boyar Madde Giderimi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
İBRAHİM KAYA Doktora Sivas İli HAVA Kalitesi Model İle Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EYÜP ATMACA
İBRAHİM KAYA Yüksek Lisans "Türkiye'de Tehlikeli Atık Yönetimi ve Sivas Örneği."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EYÜP ATMACA
İBRAHİM SÜMER Yüksek Lisans Diyomatik Katkılı Epoksi Kompozitlerin Aşınma davranışlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ELİF GÜLTÜRK
İFFET AKARSU Yüksek Lisans "Bulanık Esnek Topolojik Uzaylar."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERKAN ATMACA
İFFET AKARSU Yüksek Lisans Belirsizlik İçeren Küme Teorileri Üzerine
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN ATMACA
İHSAN ÇUBUKÇUOĞLU Yüksek Lisans Madenciliklte Şev Stabilite Analizleri Örnek Çalışma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
İLHAN ERDOĞAN Yüksek Lisans Simetrik Çift Kuyulu GaAIas/GaAs ve GalnAs/GaAs nano yapısının Elektronik Özellikleri Üzerine Engel Genişliğinin Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
İLHAN KARAKUŞ Yüksek Lisans Si (111) Alttaşı Üzerine Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elipsometri Tekniği İle Optik Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç. MURAT KÖKSAL
İLHAN KARAKUŞ Yüksek Lisans Si (111) Alttaşı Üzerine Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elipsometri Tekniği İle Optik Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY DEMİR
İLKAY DEMİR Doktora InxGa1-xAs/InyAl1-yAs Tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Yapılarının Büyütülmesi ve Karakterizasyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
İLKAY UĞURLU Yüksek Lisans "Kohezif Enerjinin Kimyasal Sertlikle İlişkisinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL KAYA
İLKER AHMET BEKTEMİR Yüksek Lisans Tek Parçacık Enerji Seviyelerinin Nükleer Yapı Üzerine Etkileri: Sd Kabuk Çekirdekleri Üzerine Uygulamalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
İLKER SOĞUK Tezsiz Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi Üzerine Bibliyografik analiz
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR MERCAN
İLKNUR SAYKILI Yüksek Lisans Taşkın Alanlarının Sentetik Açıklı Radar (SAR) Görüntüleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH POYRAZ
İLYAS GÜLDEŞ Yüksek Lisans "Hareket Halindeki Taşıtların Süspansiyon Sisteminden Kinetik Enerji Geri Kazanımının Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
İMMİHAN BİRİCİK Yüksek Lisans Alaçam (Samsun) yöresindeki birimlerin stratigrafisi ve paleontolojisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKYAZI
İMREN TAŞKIRAN Yüksek Lisans "Tungten Karben Komplekslerinin Sentezi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
İNAN TÜRKER Yüksek Lisans Anyonik ve Katyonik Lipozomal Boyut ve Zeta Potansiyellerinin Karakterizasyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN DURMAZUÇAR
İNANÇ BARAL Doktora Kangal Köpeği Populasyonunda Dizileme Yoluyla Genotiplendirme (GBS) ve İkili Enzim Kesimi Restriksiyon İlişkiliDNA dİZİLEMESİ (ddRAD-seg) Yöntemleri İle Genetik Varyasyonun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NACİ DEĞERLİ
İNCİ ÖZKAN Yüksek Lisans Doğal Zeolitlerde ve Aliminyum Bileşiklerinden Nanozeolitlerin Sentezi Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
İREM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Safir Alttaş Üzerine Si Katkılı AIN İnce Filmlerin Epitaksiyel Olarak Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY DEMİR
İRFAN MOĞULKOÇ Yüksek Lisans Afet Sonrası Geçici Barınma alanlarının Coğrafi bilgi sistemleri ile Tespit edilmesi : sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
İSA VOLKANER Yüksek Lisans Süt ve Süt Ürünleri İşletmesinde Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
İSLAM ÇAĞRI ÖZDEMİR Yüksek Lisans Optik Üretim Süreçleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
İSMAİL ALOMARI Yüksek Lisans Atık Sulardan Endokrin BozucuBileşik Bisfenol A'nın Giderimi İçin Proses Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
İSMAİL ALTUNTAŞ Doktora "Safir alttaş üzerine mavi LED yapısının MOCVD ile büyütülmesi ve yapısal karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
İSMAİL DEMİRHAN Yüksek Lisans Bir Açık İşletme Sahasının Üç Boyutlu Katı Modelleme Programı İle Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
İSMAİL ERDEM KIZILGÖZ Yüksek Lisans "Yıldız Entegre A.Ş. Akdeniz MDF Fabrikasında Aydınlatma Faktörünün İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
İSMAİL ERDEM KIZILGÖZ Yüksek Lisans ''Gölcük (Koyulhisar-Sivas)Cu-Ag Cevherleşmesinin Ana-Eser Element ve Duraylı İzotop (O,H,S,Cu)Jeokimyası ve Sıvı Kapanım İncelemeleri''
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
İSMAİL ESAT YILMAZ Yüksek Lisans Pyrus elaeagnifolia L. (ahlat) Meyve Ekstraktında Sentezlenen Gümüş Nanopartilülleri (AgNP) +Zein Filminin Antioksidan ve Antibakteriyal Etkinliğinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
İSMAİL GÜRKAN DEMİRKIRAN Yüksek Lisans "Parafinle Gizli Isı Depolamada Farklı Açılardaki Kavitelerin Erime Prosesinin Sayısal İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
İSMAİL KURT Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Merkez diriliş Mesleki eğitim Merkezi Spor salonu Yapım İşi Şantiye Öncesi ve sonrası Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ORHAN TATAR
İSMAİL MELİH YÖNEZ Yüksek Lisans Nanoakışkan Kullanılan Parabolik Oluklu Güneş Kollektörü Sisteminin Performans Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR ÖZSOLAK
İSMET ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde ve Sivas İlinin İlçelerinde Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Fizibilitesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
İZEL PERKİTEL Yüksek Lisans Örgü Uyumsuz (x?0.53, y?0.52) InxGa1-xAs/InyAl1-yAs kuantum heteroyapılarının MOVPE ile büyütülmesi ve optik karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY DEMİR
KAAN VOLKAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans "Elektro-Osmoz Yöntemiyle Gidya Tabakalarının Susuzlaştırılmasının Araştırılması.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
KADİR ÇOŞKUN Yüksek Lisans Tel Kesme Makinelerinde Elmaslı Tellerde Kesme Performansının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK
KADİR KAYNAK Yüksek Lisans "Fonksiyonel analizde kaba yakınsaklık."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
KADİR ÜNLÜSES Yüksek Lisans Organik Yağlı Germanyum Talaşında Germanyumun Geri Kazanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET KUL
KADRİYE AYDOĞAN Yüksek Lisans Uydu Görüntüleri Kullanılarak Covid-19 Karantina Sürecinin Hava Kalitesine Etkilerinin Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURAY BAŞ
KADRİYE BAŞAR Doktora Konveks Olmayan Denklemlerin Çözümleri ve Uygulamalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
KADRİYE SERTAKAN Yüksek Lisans "Karbon tabanlı nanomalzemeler ile atıksulardan ağır metal giderimi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
KAĞAN MURAT PÜRLÜ Yüksek Lisans Silikon ve Safir Alttaşlar Üzerine Epitaksiyel Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elektriksel Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY DEMİR
KALENDER AKAY Yüksek Lisans Sivas çevresindeki Önemli Kayaçların Basınç Dayanımının Dolaylı Yöntemlerle belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
KAYA MEHMET ŞEKER Tezsiz Yüksek Lisans Teknokent Binası İSG ve Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR MERCAN
KEMAL AĞCA Yüksek Lisans Evrişimsel Sinir Ağları Kullanarak Diyabetik Retinopati Hastalığının Tespiti
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HİDAYET TAKCI
KEMAL ERGİNER Yüksek Lisans Yenişehir (Bursa) İlçesinin Mikrotremör Yöntemi Kullanılarak Oluşturulan Mikrotremör seviye Haritalarının Matlab'ta Geliştirilen Yeni Bir seviye Haritası Hazırlama Algoritması İle Çizilmesi Google Earth'e İşlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÖZEL
KEMAL FURKAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans ''Şerefiye (Sivas) Doğu'sundaki Üst Miyosen-Pliyosen Yaşlı Şerefiye Bazaltı İle Orta-Üst Eosen Yaşlı Karataş Volkanitlerinin Petrolojisi''
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
KEMAL YILMAZ Yüksek Lisans Divriği A Kafa Demir Madeni İşletmesinde Delme-Patlatma Geometrisi ve Sonuçlarının Analizi ve İyileştirme İmkanlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET DEMİRCİ
KENAN KOÇ Yüksek Lisans Uzaktan Algılanan Görüntülerden Aspir Bitkisinin Biyokütlesinin Tahmin Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURAY BAŞ
KORAY KARABULUT Yüksek Lisans Isı Değiştiricilerde Isı Aktarımının Nanoakışkanlar Kullanılarak Arttırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
KORAY SAYIN Doktora "Hesaplamalı Kimya Yöntemleriyle Bazı Bor Komplekslerin Yapısal ve Elektronik Özelliklerin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
KORAY SAYIN Yüksek Lisans Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Bazı Platin (II)Oksim Komplekslerinin Moleküler Yapısının ve Moleküler Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
KORAY SOYDANER Yüksek Lisans Sayısal Yöntemlerle Sıvı Kristal Tabanlı Ayarlanabilir Optik Filtre Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP EMÜL
KUBİLAY ARSLAN Yüksek Lisans Actinobacteria Üyelerinin Beyaz ve Kırmızı Toprak Örneklerinden İzolasyonu, Morfolojik, Fizyolojik, Biyokimyasal ve Moleküler Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
KUBİLAY KÖSEOĞLU Yüksek Lisans İmpulsive Dirac Operatörü İçin Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
KUMRİ BAYRAM Yüksek Lisans "Hematit Cevherinin Öğütme Özelliklerinin Kinetik Yaklaşımla Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
KUTLU SÖMEK Yüksek Lisans "Grafen Nanoparçacıklar İle Katkılanmış Faz Değişken Enerji Depolama Modülündeki Geçici Isıl Yanıtlarının Deneysel Olarak İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KERİM YAPICI
KÜBRA ERTİK Yüksek Lisans Sınır ve süreksizlik Koşulları Herglotz-Nevanlinna Fonksiyonuna Bağlı Sturm-Liouville Problemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YALÇIN GÜLDÜ
KÜBRA HANCIOĞLU Yüksek Lisans Antioksidan İçerikli Biyolojik Mumlardan Katı Lipit Nanopartiküllerin Sentezi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
KÜBRA İNCE Yüksek Lisans Basınçlı Döküm Yöntemi ile Üretilen Mg-4Sb-Al Alaşımlarına Ce (seryum) İlavesinin Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
KÜBRA VENEDİK Doktora "Fenolün Aktif Karbona Adsorpsiyopnu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
LEVENT AÇIKGÖZ Yüksek Lisans "GaAs-GaAIAs.Kuantum Çağlayan Lzer Sistemlerinde Elektromanyetik Kuşatma."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
LEYLA DAYI Yüksek Lisans EnUygun Güneş Paneli Kurulabilecek alanların Coğrafi Bilgi sistemi (CBS) ve analitik Hiyerarşi Yöntemleri ile Otomatik Olarak Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
LIAQAT KHEZRAWI Yüksek Lisans Bir Açık Cevher Ocağının Nihai ve Optimum Sınırlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
LUTUF ERTÜRK Doktora Borosinterleme İşleminin Mekanik Özelliklere ve Aşınma Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
LUTUF ERTÜRK Yüksek Lisans ""GR-2 ve GR-5 Titanyum Alaşımlarının Borlama Yöntemi İle Yüzey Kalitesinin İyileştirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
MAHMUT ÇELİK Yüksek Lisans Türevli Halkaların değişmeli Olma Koşulu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
MAHMUT SECİŞAD AYRAL Yüksek Lisans Bor Madeni Katkılı Hafif Yapı Malzemesi Üretilebilirliliğinin araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
MAHMUT YALÇIN Yüksek Lisans Farklı Değirmenlerde Öğütülmüş Kuvars Mineralinin Tane Şekillerinin Dinamik Görüntü Analizi ile Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR ULUSOY
MAMADOU SALIOU BALDE Yüksek Lisans Üretim Proseslerinin Modellenmesi ve Ekonomik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
MANSUR ERDİ SÜRMELİ Yüksek Lisans Sivas yakın civarındaki oligosen-alt miyosen yaşlı birimlerin bentik foraminifer biyostratigrafisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
MAYA AHMADOVA Yüksek Lisans Yeni Nesil Dizileme Yaklaşımı ile NRP-1 ve SOCS1 Gen Polimorfizmleri ve Covid-19 Hastalık Seyri Arasındaki Olası İlişkinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
MAZEN ALTHALJİ Yüksek Lisans Diplolepis Fructuum (Rübsaamen,1985) (Hymenoptera: Cynipidae)'un Larvasından Lipolitik Bir Fonksiyonun saflaştırılması ve Temel Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SALİH GÖRGÜN
MAZEN ALZEIN Yüksek Lisans asidik ve Bazik Boyar Maddelerden Kaynaklanan Rengin Doğal ve Aktive Edilmiş Fıstık Kabuğu ile Adsopsiyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR ŞENTÜRK
MAZLUM IŞIK Yüksek Lisans "Kum çakıl ocağında İş Güvenliği ve Risk Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
MAZLUM IŞIK Yüksek Lisans "Kum Ocaklarında İş Güvenliği ve Risk Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK
MAZLUM IŞIK Yüksek Lisans Yeraltı Metalik Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
MEDİHA HATIRA Yüksek Lisans Vermikülit Tabanlı Polimerik Kompozite Gıda Boyası Adsorpsiyonunun Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
MEHLİKA BAŞOĞLU Yüksek Lisans "Bir Popülasyon Modelinin Kararlılık Analizi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FİGEN KANGALGİL
MEHMED FATİH YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans Em-Ka Yapı Denetim Risk Analizi ve ve Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
MEHMET AKİF HAFIZOĞLU Doktora Mullit Katkılı Farklı Oksitlerle Stabilize Edilmiş Zirkonya Seramiklerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
MEHMET AKİF HAFIZOĞLU Yüksek Lisans Kompresör Titreşimlerinin Analiz ve Modellemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MEHMET AKİF ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tıbbi Laboratuvar Cihazlarının Çalışma Parametrelerinin Uzaktan Takibi İçin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Bir Sistemin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
MEHMET AKİF YİVLİ Yüksek Lisans Amasya ve Doğusunda Gözlenen Üst Paleozoyik-Triyas Yaşlı Metamorfikler ileMesozoyik Yaşlı Kireçtaşlarının Petrografisi ve Ekonomi Önlemlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
MEHMET AKTAŞ Yüksek Lisans Fotovoltaik (PV) On Grid Sistemlerde Hızlı Arızı Teşhisi ve İyileştirme Uygulamaları ile Maksimum Çıkış Gücü ve Verimin Artırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
MEHMET ALİ BOZ Yüksek Lisans Oligonükleotid (ODN) Prob İçeren Biyosensörlerde İmmobilizasyon ve Spotlama Tekniklerinin Geliştirilmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA OĞUZHAN ÇAĞLAYAN
MEHMET AYLUÇTARHAN Doktora Siklodekstrin NanokürelerKullanılarak Ultdafiltrasyon Membranlar İle Su Arıtımı İçin Etkin Bir Teknolojinin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
MEHMET BALTA Yüksek Lisans "Farklı yapılara sahip binalardaki akış yapılarının sayısal olarak incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
MEHMET BİLGİÇ Yüksek Lisans "Poliakrilamit-Talk Kompozitin Hazırlanması ve Metilen Mavisi Adsorpsiyonunun Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
MEHMET BİNİCİ Yüksek Lisans Matematiksel Modelleme Kullanılarak Türkiye'nin Enerji Tüketim Tahmini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
MEHMET ÇAM Yüksek Lisans Edremit Kuzeyinin Jeolojik ve Tektonik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TEFİK FİKRET SEZEN
MEHMET ÇEKİM Yüksek Lisans Biyosorpsiyon Yönetimi İle Atıksulardan Bakır /Cu2+) Gideriminin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
MEHMET ÇOBAN Yüksek Lisans Bir airfoil üzerindeki akış ayrılmasının kanat üzerine açılan boşluk kontrolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
MEHMET DEMİREL Yüksek Lisans Koyulhisar-(SİVAS)Heyelanının Jeolojik Özellikleri ve GPS,PS-InSAR Yöntemleri ile İzlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ORHAN TATAR
MEHMET DEMİREL Yüksek Lisans "Açık Maden Ocaklarında Meydana Gelen Deformasyonların InSAR Yöntemi ile İzlenmesi,Afşin-Elbistan Açık Kömür İşletmesi Örneği."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
MEHMET DOĞAN Yüksek Lisans Amasya bölgesi Mermer Çamur Atıklarının Farklı Sektörlerde Kullanılmasının araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
MEHMET HAKAN GÜZEL Yüksek Lisans Topraksız Iceberg Marul (Lactuca sativa L.) Yetiştiriciliğinde, Farklı Yetiştirme Ortamının ve Besin Elementlerinin, Bitkinin Vejetatif Gelişimi ve Bitki Kalitesi Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
MEHMET İBRAHİM KULAKSIZ Doktora Düşük Tenörlü Mangan Cevherlerinin Liç İle Zenginleştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MEHMET İRFAN GEDİK Yüksek Lisans "FPGA Tabanlı 3D Lazer Tarayıcı Tasarımı ve Gerçekleştirimi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
MEHMET KÜRŞAT DİLMAÇ Doktora Patlatma kaynaklı yer sarsıntılarının kaya kütle ve malzeme özellikleri ile ilişkilerinin araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
MEHMET NEŞAT URAL Yüksek Lisans "İki Vanadyum (IV) Schiff Baz Kompleksi Üzerine Kuantum Kimyasal Hesaplamalar."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
MEHMET ÖZER Yüksek Lisans Taşıtlarda Kullanılan Aks Mili Flanş Göbek Bağlantılarının Mekanik Kilitleme Yöntemi İle İmal Edilebilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
MEHMET ÖZER Yüksek Lisans AISI 1040/CuZn39Pb3 Malzeme Çiftlerinin Mekanik Kilitleme Yöntemi (MLM) ile birleştirilmesinde Konik Kanal Bağlantı Geometrisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR MERCAN
MEHMET ÖZYURT Yüksek Lisans "Sivas-Ulaş Yöresindeki Düşük Tenörlü Krom Cevherlerinden Döküm Kumu Kalitesinde Konsantre Üretiminin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MEHMET ÖZYURT Yüksek Lisans Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarından Kromit Kazanımının Değerlendirilmesi, Uygun Akım Şemasının Oluşturulması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MEHMET SELİM TEKİK Yüksek Lisans Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir Enerji İletim Hattı Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR ERCİNS
MEHMET SONUÇ İŞLEK Doktora "Al2O3ZrO2-Grafen Tabakalı Kompozitlerinin Mekanik ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
MEHMET TERELİ Doktora Diplolepis fructuum (Hymoneptera:Cynipidae) da İnsektisitlere Karşı Direnç Olluşmasında Etkili olan Esteraz Aktivitesi ve Glutathione S-Transferas Gen Diziliminin Çıkarılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
MEHMET TÖRNÜK Yüksek Lisans Yozgat Bölgesi Alkali ve Toprak alkali Hammadelerinin Duvar Karosu ve Sırlı Granit Bünyelerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
MEHMET UTKU KORKMAZ Yüksek Lisans Evsel Atık Suların Elektrokimyasal Arıtma Prosesleri İle Arıtılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
MEHMET YASİN CANBOLAT Doktora Kastamonu Eosen Nummulitid Paleontolojisi ve Paleoekolojik Yakalaşımlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
MEHTAP ÇÖPÜR Yüksek Lisans Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu Yöntemi ile Gıdalarda Eser Metal Tayini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
MELEK KURUTÇU Yüksek Lisans Bitkisel Yöntemle Kalay Oksit (SnO2) Nanoparçacıklarının Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
MELİH CAN AKAN Tezsiz Yüksek Lisans Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
MELİH EMRE YERLİKAYA Yüksek Lisans "Seramik matrisli çok fazlı kompozit zırh tasarımı,üretilmesi ve balistik özelliklerinin incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
MELİH ÖZDURAN Yüksek Lisans Polikarboksilat Esaslı su Kesici/Kıvam Koruyucu Beton Katkı Malzemesinin Üretimi ve Beton Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
MELİKE ASLAN Yüksek Lisans Karar Verme Problemlerinde Esnek ve Bulanık Esnek Kümelerin Uygulamaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
MELİKE KÜBRA CANBEK Yüksek Lisans Elektromanyetik alan altındaki Çift Kuantum Kuyusunun Optiksel Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç. MURAT KÖKSAL
MELİKE OKURKAN Yüksek Lisans "Karamuk (Berberis Crataegina )Antosiyaninlerinin Enkapsülasyonu ve Dondurma Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
MELİS AZEL KURT Tezsiz Yüksek Lisans Cumhuriyet MYO A Binası Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
MELİSSA ŞAFAK ÇELEBİ Yüksek Lisans Bal arısı Apis Mellifera ve Yaban arısı Bombus Terrestris Türlerinde Deforme Kanat Virüsü (DWV-A) ve Genotipi (DWV-B)arasındaki Olası Rekombinasyonun Karşılştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
MELTEM SELVİTOPU Yüksek Lisans Yaban Mersini Tohumu Yağının Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
MELTEM ÜRER Yüksek Lisans Mikro Parçacık Katkılı Epoksi Kompozitlerin Titreşim Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MEMDUHA ERGÜT Doktora RESS Projesi İle Nonsteroildal Anti-İnflamutuar Mikro/Nano Partikül Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
MEMİŞ ÖZGER Yüksek Lisans Sgmmns Yük Vagonu Şasisinin Yapısal Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MERT MUHAMMED KOÇ Yüksek Lisans "Farklı Yoğunlukta ve Özellikte Bulunan Polimerlerin Topografi,Sürtünme,Adhezyon ve Nanomekanik Özelliklerinin Atomik Kuvvet Mikroskobisi Kullanılarak Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA OĞUZHAN ÇAĞLAYAN
MERVE ASAR Yüksek Lisans Düzenli Depolama Alanlarının Planlanması ve Osmaniye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
MERVE BAĞLIOĞLU Yüksek Lisans "Farklı Flotasyon Özelliği Gösteren Sert Linyitlerin Atomik Force Mikroskop ( AFM ) ile Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
MERVE BOZKURT Yüksek Lisans Avokado Tohum (Avocado Seed) Unuyla Üretilen Yoğurtların Fiziksel ve Duyusal Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
MERVE ÇAKIR Yüksek Lisans Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç Noktası Takibi Yapan Algoritmaların Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
MERVE ÇAŞKURLU ÇEKİN Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü İlkokulu/Ortaokulu Acil durum Planlaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
MERVE ERCİNS Yüksek Lisans Bor Minerali Katkılı Yeni Bir İzalasyon Malzemesi Üretilebilirliğinin Araştuırılması.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
MERVE GAMZE KARA Yüksek Lisans Yarıasal Halkalarda Çarpımsal Karşı Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
MERVE GÜL Yüksek Lisans Sivas'ta Kuşburnu (Rosa canina)'nda Zarar Yapan Diplolepis Fructum (Rübsaamen) (Hymenopera:Cynipidae) Parazitoitleri ve Parazitoitlik Durumlarının Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LÜTFİYE GENÇER
MERVE GÜRAY Doktora Sonlu sayıda süreksizlik noktasına sahip süreksiz katsayılı Dirac operatörü için düz ve ters problemler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YALÇIN GÜLDÜ
MERVE KILIÇ Yüksek Lisans "Yıldız ırmağı havzasının Hamzaşeyh-Mumcu çiftliği (Yıldızeli-Sivas) köyleri arasında kalan bölümünün jeofizik ve jeolojik yöntemlerle incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ORHAN TATAR
MERVE KURT Yüksek Lisans ''Ters Saçılım Dönüşümü (IST)ve Soliton Teorisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
MERVE KÜÇÜKOFLAZ Yüksek Lisans İlaç Salınım sistemlerinde Kullanılan Polimerik Mikro Kürelerin Nanomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA OĞUZHAN ÇAĞLAYAN
MERVE NUR AYDEMİR Doktora Pancrustacea Mitogenomunda Korunmuş "WHGHTW" Motifinin Mitokondriyal Transkripsiyondaki Olası Rolünün Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
MERVE NUR AYDEMİR Yüksek Lisans "Neodiprion Sertifer (Hymennoptera:Diprionidae) Türünün Total Mitokondri Genomu Üzerine Araştırmalar."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
MERVE OTURAK Tezsiz Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi B Binası Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
MERVE PEMPELİYÜZ Doktora Süperkritik Antisolvent Prosesi İle Nano/Mikro Boyutlu Lipozomal Sistemlerin Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
MERVE SARI UYAN Yüksek Lisans "Alüminyum-Magnezyum Alaşımlarına Nano-Karbon Türevli Takviyelerin Etkisi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
MERVE SEDA HAZIRCI Yüksek Lisans elektrikle Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Sektöründe Çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinç Düzeyinin Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
MERVE SÜBÜTAY Yüksek Lisans "pHEMA-Silikon Hidrojel Kompozisyonlarının Üretimi Karakterizasyonu ve Optik-Fiziksel Özelliklerin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
MERVE TUĞUTLU Yüksek Lisans Genelleştirilmiş İleri Fark Operatörünün Spektral Tahminleri Üzerine
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
MERVE TÜRKAY Yüksek Lisans "Modifiyeli Aljinat Boncuklarının Sulu Çözeltilerinden Boyar Madde Giderimi İçin Kullanılabilirliği."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
MERVE YILMAZ Yüksek Lisans Singuler Ponasiyelli, Strum-Lioville Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
MERVENUR AYDIN Yüksek Lisans Serpantin Kanallı Mikro Isı Emicili Batarya Modelinin Farklı Geometriler Kullanılarak Soğutulmasının Sayısal Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DOGAN ENGİN ALNAK
MERVENUR ONAÇ Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat ve Diğer sektörlerde İş kazaları İstatistikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
MERYEM DEMİR Doktora InGaAs Gunn Diyodu Tabanlı Işık Yyan Aygıt Yapılarının Yapısal ve Elektriksel Karakterilizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
MERYEM ÖZTÜRK Yüksek Lisans Kırmataş Ürünlerinin Yeniden Şekillendirilmesi ve Beton Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET DEMİRCİ
MESUT ARIKOĞLU Yüksek Lisans "Al-Ti Alaşımlarına B-C-N İlavesi ile Kompozit Tozların in-situ Üretimi ve Al Alaşımlarına Tane İnceltici Olarak Uygulanması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
MESUT BAYKARA Yüksek Lisans Kalkerin Çubuklu ve Bilyeli Değirmenlerde Öğütme Kinetiğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
MİKAİL VOLKANER Tezsiz Yüksek Lisans Nükleer Santrallerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
MİNE ŞENER Doktora Nanoparçacık İçeren Polimerlerin Sürtünme, Adhezyon ve Mekanik Özelliklerinin Atomik Kuvvet Mikroskopisi Kullanılarak nanosertlik Deneyi Yöntemi İle Tayini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA OĞUZHAN ÇAĞLAYAN
MOHAMAD HAMMAL SABOUNI Yüksek Lisans Çamur Dezentegrasyonunda Ultrasonik Destekli Elektrokimyasal Prosesin İşletme Parametrelerini,n Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
MUHAMMED ALİ ÖZTÜRK Yüksek Lisans Güneş Enerji Santrali Enerji Üretimi ve Maliyet Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
MUHAMMED CÖMERT Yüksek Lisans çetinkaya'nın (GD Sivas) doğusunda yüzlek veren magma kökenli kayaçlarının petrolojik incelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZMİ OTLU
MUHAMMED DUHAN ALUÇ Yüksek Lisans Güneş enerji Santralleri Kurulacak Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
MUHAMMED FURKAN GÜL Yüksek Lisans MPIPP: Elektrik Fiyat Tahmininde İmmün Plazma Programlama Temelli Yeni Yöntemin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİBEL ARSLAN
MUHAMMED HAMİ TEMİZ Yüksek Lisans "Tungten Karben Komplekslerinin Sentezi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
MUHAMMED KAVAK Yüksek Lisans "Taş Kömürünün Flotasyonla Zenginleştirilmesinde İşletme Parametrelerinin Optimizasyonu."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MUHAMMED KÜRŞAD MUĞLA Yüksek Lisans Potansiyel ağaçlandırma Sahalarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemler'nin Kullanılması; Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
MUHAMMED MUSAB BAYAT Doktora Faz Değişim Malzemesi Entegreli Güneş Panelleri Verimliliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MUHAMMED MUSAB BAYAT Yüksek Lisans Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Çift Beslemeli İndüksiyon Jenaratörünün (DFIG) akım Sensöründeki Hataların Takagi-Sugeno (T-S) Modeli Kullanılarak ve Parametre Değişimini Göz Önünde Bulundurularak Algılanması ve Teşhisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNİS TORUN
MUHAMMED MUSTAFA ORHAN Yüksek Lisans Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile Ağır İyon Füzyon Reaksiyonlarının Tesir Kesitlerinin Hesaplanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
MUHAMMED REHA YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans İSG Yönetim ve Sistemi Risk Değerlendirme Metotları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET YÜCEL
MUHAMMED REHA YILDIZ Yüksek Lisans Katyonik Boyaların Ham ve Modifiye Haldeki Çam Talaşı İle Adsorpsiyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR ŞENTÜRK
MUHAMMED TAHA YILDIZ Yüksek Lisans Ni-Mo Alaşımlı Çelik Toz Metalin B4C ile Takviye Edilmesinin Aşınma Performansı Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET YÜCEL
MUHAMMED TALHA BIÇAKÇI Yüksek Lisans SGNS Yük Vagonu Şasisinin Sonlu elemanlar Yöntemi İle Yapısal analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MUHAMMED YASİN DURMUŞ Tezsiz Yüksek Lisans Kimyasal Atık Depolama Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
MUHAMMET ÇOMOĞLU Yüksek Lisans "Çay Fabrikası Üretim Artılarının Vermikompost Yönetimi İle Organik Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
MUHAMMET KOCAMAN Doktora Biyokatalitik Performansı Artırılmış Çapraz Bağlı Enzim Agregatları İle Resamik İlaç Flıoksetinin Enzimatik Kinetik Rezolüsyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
MUHAMMET ÖZDEMİR Yüksek Lisans "Nano Malzemelerle Karıştırılmış Düşük Nitelikli İnce Taneli Zeminlerin Hidrolik Geçirgenliklerinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ŞENOL
MUHARREM DİBEKLİ Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası Biriminin Fiziksel Risk Etmenleri Açısından İncelenmesi ve Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
MUHARREM GÖLE Yüksek Lisans 3 Boyutlu Yazıcı Kullanılarak Eklemeli İmalat Yöntemiyle Şekillendirilmiş PoliLaktikAsit'in Karakterizasyonu ve Biyouyumluluğunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
MUKADDER YEĞİN Yüksek Lisans Yük vagonları fren sobalarının aşınma ve mekanik özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi ve optimizasyonu.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
MURAD İLGİN Yüksek Lisans ÇİFT YARI PARABOLİK KUANTUM KUYUSUNUN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
MURAD İLGİN Yüksek Lisans Elektro Manyetik Alan Altındaki Morse Kuantum Kuyusunun Optiksel Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
MURAT GÜLER Doktora Ekin Sap ve Filiz Arılarının (Cephidae;Hymenoptera:Insecta) Bağısak Mikrobiyomunun 16S Metabarkodlama Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHİR BUDAK
MURAT GÜLER Yüksek Lisans "Symphyta (Hymenoptera: Insecta) Üyelerinde Çekirdek Ribozomal DNA (çrDNA) ıts2 Bölgesinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK
MURAT GÜNEŞ Yüksek Lisans Porfirin Taşıyıcı C24, C26 ve C28 Fullerenlerinin Melonama Kanseri Üzerine Etkisinin Kuantum Mekanik Yöntemlerle Araştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SULTAN ERKAN
MURAT GÜNEY Doktora Uydu Görüntüleri Kullanılarak Covid-19 Karantina Sürecinin Hava Kalitesine Etkilerinin değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADİL ELİK
MURAT SAÇLI Doktora Alümünyum Titannat katkılı Porselenlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TAHSİN BOYRAZ
MURAT SARIGİL Yüksek Lisans İki Uzuvlu, Esnek Bir Planar Manipulatörün Dinamik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMİHA BULUT
MURAT ŞENOL Yüksek Lisans Darbe Genişlik Moldülasyon (DGM)Tekniği İle Asenkron Motor Hız Kontrolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
MURAT TOKDEMİR Yüksek Lisans "Sivas Demir-Çelik Fabrikasının Çelikhane ve Haddehane Bölümlerinin Aydınlatma, Termal Konfor ve Titreşim Maruziyeti Açısından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
MUSA KÜRŞAT YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans Jeotermal Sondajlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
MUSTAFA AŞKAL Yüksek Lisans Atıksulardan tekstil boyalarının ve ağır metalin doğal maddeler kullanılarak giderilmesinin araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
MUSTAFA BAHADIR KARADELİ Yüksek Lisans Kromit Tesisi Atıklarının Zenginleştirilmesinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MUSTAFA CANER Doktora Helisel Sarılı Isı Esanjörlerinde Farklı Geometrik Özelliklerin Isı Transferinde Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırlması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MUSTAFA CANER Yüksek Lisans "Yatay Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Sivas Şartlarında Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MUSTAFA ÇAKAL Doktora Demir Nanopartikül Tabanlı CLEA İle Rasemik Naproksenin Kinetik Rezolüsyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
MUSTAFA ÇAKAL Doktora Klorofenolik Bileşiklerin Giderimi İçin B-Siklodekstrin Bazlı Manyetik Adsorbent Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
MUSTAFA DOĞAN BEDİR Yüksek Lisans Stresin kangal balıklı kaplıca balıklarından süperoksit dismutaz (SOD)aktivitesine, gulutadyon (GSH/GSSG) ve protein karbonil (PC) düzeylerine etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞENAY ÇETİNUS
MUSTAFA DURNA Yüksek Lisans Near Kümeler ve Near Kümelerin Temel Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN AKDAĞ
MUSTAFA ERTÜRK Yüksek Lisans Cerattepe-Artvin Volkanojenik Masif Sülfit Yatağının O-D-S-Cu İzotop Jeokimyası ve Re-Os Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
MUSTAFA FATİH GÜNEŞ Yüksek Lisans Tokat ve Civarında Doğal Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Kireçtaşlarında Bulunan Bentik Foraminiferler ve Kireçtaşlarının Petrografik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
MUSTAFA FURKAN GÜMÜŞER Yüksek Lisans Benzinli Motorlarda Krank Milinin Dinamik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MUSTAFA GÜRKAN GÜRGENLİ Yüksek Lisans "Sivas 16. Bölge 161. Şube Şefliği Risk Değerlendirmesi ve acil Durum Planı"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR TUZTAŞI
MUSTAFA GÜRKAN GÜRGENLİ Yüksek Lisans Yol Yapım Bakım ve Onarım Çalışmalarında Risk Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DOGAN ENGİN ALNAK
MUSTAFA KÜÇÜKYAZICI Yüksek Lisans Hedefli antikanser ilaç taşıyan, nanotaşıyıcı sistem sentezi ve ilaç salınım özelliklerinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK
MUSTAFA KÜRŞAT DERECİ Yüksek Lisans "Esnek kümeler ve esnek kümeler üzerinde tanımlı fonksiyonların süreklilikleri.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
MUSTAFA NAİMOĞLU Yüksek Lisans Sınır koşulları nevanlinna tipinde fonksiyon içeren sınır-değer problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
MUSTAFA ÖZTÜRK Doktora "Sulama sularındaki arseniğin yonca (Medicago Sativa ve Fiğ (Vicia sativa ) bitkilerinde birikimi ve bitki gelişimine etkisi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
MUSTAFA SECGİL Yüksek Lisans Karıştırıcı Tanklarda Farklı Açılardaki Kanat Yapılarının Karışıma Olan Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DOGAN ENGİN ALNAK
MUSTAFA SU Yüksek Lisans Naive Bayes ile Otizmin Teşhisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HİDAYET TAKCI
MUSTAFA ŞAHİN Yüksek Lisans Sivas İlinin Güneş ve Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CAHİT GÜRLEK
MUSTAFA TOPRAK Yüksek Lisans Çiğ, Pstörize ve UHT Sütlerde Aflatoksin M1 Oluşumlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
MUSTAFA YALÇINKAYA Yüksek Lisans MOCVD Sistemi ile Epitaksiyel Büyütülen GalnAs Yapısının Hall Ölçüm Sistemi ile Elektriksel Karakterizasyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
MUSTAFA YAZICI Yüksek Lisans "Kayseri Kentinin Geleceğe Yönelik İçme Suyu İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Karasazlık Mevkiinde Açılan Yeraltı Suyu İşletme Bölgelerindeki Arsenik Sorununun İncelenmesi ve Çözüm Önerileri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
MUSTAFA YILDIRIM Doktora Akarca (Mustafakemalpaşa-Bursa) Au - Ag Cevherleşmesinin Sıvı Kapanım Özellikleri Duyarlı İzotop (O,H,S, Cu,Fe)Jeokimyası ve Re-Os jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
MUSTAFA YILMAZ Yüksek Lisans "Non-Newtonian Karışım Hidrodinamiğinin Radyal Çark Sisteminde PIV Yöntemiyle Deneysel Olarak Araştırılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
MUSTAFA YURTSEVEN Yüksek Lisans "Demiryolu çeken araçlarına ait fren sistemleri ve falns tipi yük vagonlarının fren hesabı ve performans değerlendirmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
MUTLU DURAK Yüksek Lisans Zaman Skalaları Üzerinde Ters Sturm Liouville Problemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
MUTLU KAAN DENİZBAŞI Yüksek Lisans akarca (Mustafa Kemal Paşa -Bursa) aAu-Ag Cevherleşmesinin Sıvı Kapanım Özellikleri, Duyarlı İzotop (O, H, S, Cu, Fe) Jeokimyası ve Re-Os Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
MUTLU KAAN DENİZBAŞI Yüksek Lisans Akarca (Mustafa Kemal Paşa-Bursa) AU-AG Cevherleş Duraylı İzotop (O,H,S,CU,Fe) Jeokimyası ve Re-Os Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
MUZAFFER DURMUŞ Yüksek Lisans Türkiye ve Avrupa Birliği Maden Kanunu ve Uygulamalarının Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK
MÜCAHİD FURKAN ÇITIR Yüksek Lisans Çimento Sektöründe Farin, Kömür ve Çimento Değirmenlerinin Ekserji Analizlerinin Yapılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MÜJGAN ÇİÇEK Yüksek Lisans Pirofillit Talk ve Sepiyolit Katkılarının Geleneksel Seramikler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
NACİYE İLHAN Doktora Newton Kuralına Uyan Taban Akışkanları İçerisine Dağıtılmış Olan nanoparçacıkların reolojisi, Isıl İletkenliği ve Kararlılığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KERİM YAPICI
NACİYE NUR İLDENİZ Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadı Burhaneddin Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Sosyal Tesisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
NAGİHAN SEZİ Yüksek Lisans "Taşıyıcısız Proteaz Enzimi İmmobilizasyonda Enzim İkincil Yapılarındaki Değişimlerin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
NAGİHAN TUZLALI Doktora "Prostat kanseri biyo-belirteci prostat spesifik antijenin belirlenmesi için karbon nanotüp platformu kullanılarak immünosensör tasarımı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
NAİL ALTUNAY Doktora "Misel Etki Yardımıyla Bazı Gıda Örneklerinde Sülfitin (Serbest Süfli, Tersinir Organik Bağlı ve Toplam Sülfitin ) Spektroskopik ( UV-Görünür,FAAS) Belirleme Olanaklarının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAMAZAN GÜRKAN
NAİL KARAGÖZ Doktora "Bir Yük Vagonunun Uzun Süreli Frenlenmesi Sonucu Açığa Çıkan Isının Tekerlek Seti Üzerindeki Dağılımın Deneysel Olarak İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
NAİL KARAGÖZ Yüksek Lisans "İki farklı yük vagonu tekerlek setinde frenleme sonucu oluşan ısıl dağılımın FEM analiz yöntemi kullanılarak incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
NAŞİT DARICI Yüksek Lisans Jipsli yapıların jeofizik özelliklerinin yer radarı (GPR) ve çok kanallı yüzey dalgası analizi (MASW) yöntemleri ile belirlenerek 2- ve 3-boyutlu modellemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÖZEL
NAZİRE SELCEN ÇOLAKOĞLU Yüksek Lisans Kam Geometrilerine Eğri Uydurma ve Fonksiyon Tayini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
NAZLI ÖZKAN Yüksek Lisans Kefir Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Kırmızı Pancarın Kullanım Miktarlarının Yanıt Yüzey Metodu İle Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
NAZLICAN AKBULUT Tezsiz Yüksek Lisans Makine Atölyelerinde İSG Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
NEBİLE NAZLI TUTAR Yüksek Lisans Bazı Mono Azo Boyaların Azo-Hidrozan Tautomerlerinin Korozyon İnhibitör Etkinliklerinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleriyle İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİHAT KARAKUŞ
NECATİ AYDEMİR Yüksek Lisans Mahalli İdarelerde Sıfır Atık Yönetimi ve Şarkışla İlçesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
NECATİ KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında PCR Testlerinde Çalışanlar için Koruyucu Önlemlerin Alınması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR MERCAN
NECMETTİN KARAKIŞ Yüksek Lisans Parçacık İzlemeli Akış Ölçüm Yöntemi İçin Daha Etkin Bir Görüntü İşleme Yönetiminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
NERİMAN HAŞHAŞLI Yüksek Lisans Bazaltın Kırılma Parametrelerinin Kinetik Yaklaşımla Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
NERİMAN TAŞDÖĞEN Yüksek Lisans "Kömürün Aglomerasyon, Flotasyon ve Agloflotasyon Yöntemleri ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
NESLİHAN ALKAN Yüksek Lisans "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs Alanının Florası."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EROL DÖNMEZ
NESLİHAN ALKAN Yüksek Lisans İmranlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda Risk değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
NESLİHAN BAŞGÖZ Yüksek Lisans "Türkiye gekkonidae (Reptilia,sauria) türlerinin moleküler filogenisi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EFKAN BAĞDA
NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK Doktora Brownian olmayan küresel parçacıkların genel göç model eşitliklerinin türetilmesi ve nanoakışkanların karmaşık geometrilerde ısı geçişlerinin sayısal olarak incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN DURMAZUÇAR
NETİCE DUMAN Doktora "Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Sivas Şartlarında Kullanılabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
NEZAFET GÖVDELİ Yüksek Lisans "Fischer Tipi Mo(CO)5 [COMe)Et] ve Mo(CO)5[C(OEt)Me] Karben Kompleksleri Üzerine Kuantum Kimyasal Çalışmalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
NİDA KURT Yüksek Lisans Grafen Katkılı CuCr1Zr Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET KUL
NİHAL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Ayrık Zamanlı Av-Avcı Popülasyon Modelinde Denge Noktalarının Topolojik Sınıflandırılması ve Kararlılık Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
NİHAL ÖZVATAN Yüksek Lisans Sivas Alçı A.Ş İşletmesinde Gürültülü Düzeyinin Tespiti ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT ÜNVER
NİHAN ŞAHİN Yüksek Lisans Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Bazı Tekstil Boyalarının Drosophila Melanogaster'de Toksit ve Genotoksit Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞİFA TÜRKOĞLU
NİHAN ÜMİT ARSLAN Yüksek Lisans Psikososyal Risk Etmenlerinden Kaynaklı Meslek Hastalıklarının Yargıtay' Yansımasının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
NİHAT ALKAN Yüksek Lisans "Süper absorbant polimerlerin hazırlanması,karakterizasyonu ve adsorpsiyonda kullanımı."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YASEMİN IŞIKVER
NİHAT BAYRAMOĞLU Yüksek Lisans Kalsitin yağ aglomerasyonu ile zenginleştirilmesinin araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
NİHAT OCAK Yüksek Lisans Nanoakışkan kullanılan ısı değiştiricilerde entropi-ekserji analiz
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KORAY KARABULUT
NİL ÖZBİLÜM Doktora "Aterosklerozlu Hastaların Koroner Arter Plaklarında ve Dolaşımlarındaki Bazı Mikro RNA'ların İfade Düzeylerinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
NİLAY YÜCE ÖZER Yüksek Lisans Farklı Oranlarda Peynir Altı Suyu ve Chia Tohumu (Salvia hispanica, L.) Ununun Ayranda Kullanım Olanakları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
NİLDEM KEVSER GÖKTAN Yüksek Lisans Hiperbolik Uzayda eğrilerin ve Yüzeylerin Diferansiyel Geometrisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA MERT
NİLÜFER GÖKÇE Yüksek Lisans Kampüs binalarında etkili Enerji Kullanımı Modelinin Makine Öğrenme Algoritmaları ile Oluşturulması-Cumhuriyet ÜniversitesiUygulaması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
NİLÜFER TIĞLI SAYIN Yüksek Lisans Tesis atığından kömür kazanımının incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
NİLÜFER YARAŞ Yüksek Lisans Pseudomonas Putida NRRL B- Suşunda Ekstrasellüler Lipaz Üretiminin Optimizasyonu.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
NİMET KAYA Yüksek Lisans İnce Boyutlu Linyit Kömürünün Kolon Flotasyonu İle Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR ULUSOY
NİSA ÖZEL ERGÜN Doktora "Sodyum Aljinat/Poli (Etilen Glikol) Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozimetrik ve Refraktometrik Yöntemlerle İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
NİSA ÖZEL ERGÜN Doktora Doğal Polimer İçeren Polimer Karışımlarına Dayalı Hidrojellerin Sentezi , Karakterilizasyonu ve Kontrollü İlaç Salımındaki Kullanımları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
NUH AKÇİÇEK Doktora Ultrasonik Önİşlem Destekli Kolon Fotasyonu İle İnce Boyutlu Kömürlerin Kül ve Kükürtünün Azaltılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
NUR SENA EYCEYURT Yüksek Lisans Serbest Yüzen Sucul Bitkilerle Ağır Metal İçeren Endüstriyel Atık suların Arıtım Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR ŞENTÜRK
NURAY YALNIZ Tezsiz Yüksek Lisans Bir Vagon Onarım Fabrikasının Gürültü Haritasının Çıkarılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
NURAY ZONUZ Yüksek Lisans Bazı Achillea L. (Asteraceae) Türlerine Ait Tohumlarda Yağ Asidi Kompozisyonun Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ AKPINAR
NURDAN ÜN Tezsiz Yüksek Lisans Sondaj Lokasyonları ve Kaza Araştırmaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
NURSEVİN ÖZKAN Yüksek Lisans "İzosiyano Temelli Üç Çekirdekli Altın (I) Kompleksleri Üzerine Kuantum Kimyasal Çalışmalar."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
NURSULTAN KARACA Yüksek Lisans Evlerde Güvenli Yaşamın İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İrdelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET YÜCEL
NURŞAH KÜTÜK Doktora "İndergenmiş Grafen Oksit-Kil Kompozitlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve İlaç Salım Özelliklerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
NURŞEN KARAKODAK Yüksek Lisans Morfolin ve Piperazin Grupları İçeren Suda Çözünür Çinko Fitalosiyaninlerinin DNA etkileşimleri ve antibikrobiyal Fotodinamik Terapi Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EFKAN BAĞDA
NURULLAH AKGÜN Yüksek Lisans Bir genel fark denkleminin kararlılık analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FİGEN KANGALGİL
NURULLAH AKTAŞ Yüksek Lisans "İndüksiyon Isıtma Prensibi İle Çalışan Hava Sirkülasyonlu Ortam Isıtıcısı."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
NURULLAH OKAN DİRİ Yüksek Lisans Çoğul Değerli Fonksiyonlar ve Minimal Açık Kümeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
NUSRET ARISOY Yüksek Lisans Kayseri İlinde Helianthus annuus'daki Galeri Sineklerinin (Diptera: Agromyzidae) Chalcidoidea (Hymenoptera) Parazitoitlerinin Saptanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LÜTFİYE GENÇER
NUSRET ARISOY Yüksek Lisans Kayseri İli Helianthus annuus'daki Chromatomyia (Goureau) (Diptera:Agromyzidae)'nın Chalcidoidea(Hymenoptera) Parazitoitlerinin Saptanmasın
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LÜTFİYE GENÇER
OGÜN İNCE Yüksek Lisans "Endüstriyel Bir Eleğin Performansının Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
OĞUZHAN ASİLTÜRK Yüksek Lisans Farklı elektrik enerjisi Dağıtım Şebeke Modellerinde Maliyet, Enerji Kaybı ve Verim Analizleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
OĞUZHAN ATLI Yüksek Lisans "S355 Çeliğinin Gaz Altı Kaynağına,Kaynak Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ŞEMSEDDİN ÇİMEN
OĞUZHAN KUĞUOĞLU Yüksek Lisans Düşük Tenörlü Mangan Cevherlerinin Flotasyon İle Zenginleştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
OĞUZHAN KÜÇÜKKARASU Yüksek Lisans Alpagut-Dodurga Linyitleri Kaynak Kestirimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
OĞUZHAN PEKTEZEL Doktora R290, R600a ve R404A Gazlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemindeki Performanslarının Deneysel ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
OĞUZHAN PEKTEZEL Yüksek Lisans Organik Rankine Çevrimi Destekli Soğutma Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
OĞUZHAN ULUTAŞ Yüksek Lisans "Stratejik çevresel değerlendirme uygulamasının planlama sistemine etkilerinin incelenmesi,Sivas ili örneği."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
OKAN BAĞLAĞAN Yüksek Lisans Hidrojel Katkılı Beton Malzemelerin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YASEMİN IŞIKVER
OKAN YILMAZ Yüksek Lisans Bir bölgenin depremselliğinin (sismisite) belirlenmesinde kullanılan olasılık modelleri ve uygulamaları.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
OKTAY CANBAZ Doktora "Ağmaşat yaylası (Zara-Sivas) çevresindeki alterasyon zonlarının jeolojik,mineralojik,jeokimyasal ve metalojenik özellikleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET GÖKCE
ONUR AĞIRTICI Doktora Asal Halkalarda Çarpımsal Yarıtürevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ONUR AĞIRTICI Yüksek Lisans "İnvolüsyonlu Asal Halkalarda Yarı-Türevler"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ONUR AYDIN Yüksek Lisans Elektrik Dağıtım Sektöründe Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
ONUR BARAN KILIÇ Yüksek Lisans "Hafif Metal Alaşımlarının Yüzeylerinin Elektrolitik Yöntemlerle Kullanılarak Fonksiyonel Seramiklerle Kaplanması ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
ONUR GÖK Yüksek Lisans Kelebek Vanaların Optimizasyonu ve Yeni Bir Kelebek Vana Tasarımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
ONUR KARASUNGUR Yüksek Lisans Elektro Çözündürme Biriktirme ile elmas Testere Hurda Soketlerinde Metal Toz Üretimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
ONUR KOÇ Yüksek Lisans Paşabahçe (Sivas) Travertenlerinin Gelişimi, Morfolojik, Tektonik Özellikleri ve Sivas Geri Bindirmesi İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BEKİR LEVENT MESCİ
ONUR ÖRNEK Doktora Esnek Mühendislik Sistemlerinde Sıralı Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
ONUR ÖRNEK Yüksek Lisans "Değişken Parametreli ve Non-Lineer Sistemlerin İnput-Phaping ve Diğer Yöntemlerle Kontrolü"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
ONUR TARHAN Yüksek Lisans Bazı Endüstriyel Hammaddelerin Öğütme Parametrelerinin Optimizasyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
ONUR TURMUŞ Tezsiz Yüksek Lisans Yapı İşleri ve Cephe Sistemleri Alanında Faaliyet Gösteren Diyas Yapı İnşaat Tic. Ve Ltd. Şirketinin Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
ORBAY BAŞDELİOĞLU Yüksek Lisans "Karapir-Ortaköy Yöresi (adağmadeni Yozgat)Granitoyiti'inde alterasyon ve Eser Element Jeokimyası İncelemeleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET GÖKCE
ORHAN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Y25 Tipi Boji Gövdesinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yapısal Analizleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
ORHAN YADİGAR Yüksek Lisans Asfalt Tesislerinde Isıtma Sistemlerinin Doğalgaz Dönüşümünün enerji Tasarrufu ve Verimlilik Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
ORHAN YÖRÜK Yüksek Lisans Optik Uydu Verileri Kullanarak Jeolojik Birimlerin ve Çizgiselliklerin Haritalanması ve Sınıflandırma Performanslarının Değerlendirilmesi, Aluçseki- Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖNDER GÜRSOY
OSMAN DOĞAN Yüksek Lisans Kentsel Dokunun, Destek Vektör Makinaları Yöntemi ile Sınıflandırılması: İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK
OSMAN KEKLİK Yüksek Lisans Zaman Skalaları Üzerinde Kurulan Bir Sınıf Dirac Operatörü İçin Spektral Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
OSMAN MERT Doktora Zirkonyum Oksit İle Süperkritik Su Atmosferinde Formaldehiltin Katalitik Gazlaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
OSMAN NURİ ATAGÜN Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Taha akgül Spor Salonu Yangın yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
OSMAN NURİ ATAGÜN Yüksek Lisans Sivas İli Kangal İlçesi Çartal Yöresi Kromit cevherlerinin Gravite Zenginleştirme Devresinin Tane Karakterizasyonu ve Zenginleştirmeye Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR ULUSOY
OSMAN ÖNDER NAMAL Yüksek Lisans Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörlerde Farklı Organik Yüklemeler ve Bekleme Süreleri Altında Arıtma Verimlerinin İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
OSMAN ÖZBİLÜM Yüksek Lisans "Manisa Alaşehir-Sarıgöl Bölgesinin Tektonik Hareketlerinin PPP (Precise Point Positioning) (Hassas Nokta Konumlama) Yöntemi ile Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH POYRAZ
OSMAN YILMAZ Yüksek Lisans "Tekstil Sektöründe Kimyasal Risk Etmenlerinin Araştırılması ve Risk Analizi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
OSMAN YİĞİT Yüksek Lisans Bir Altın Cevherinin Karıştırmalı Bilyalı Değirmen İle Ultra İnce Öğütebilirliliğinin Araştırılması ve Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
OTHMAN YASSIN ALSABBAGH Yüksek Lisans Siber Tehdit İstihbaratı ve Siber Saldırılar Temelinde Siber Tehditlerin Tespiti İçin Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
OZAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Üçlü GaAIAs/GaAs ve GalnAs/GaAs nano yapıların Elektronik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
ÖMER EKİZOĞLU Yüksek Lisans "Yenice (DENİZLİ) travertenlerinin morfolojik ve tektonik özellikleri."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BEKİR LEVENT MESCİ
ÖMER FARUK ALACAHAN Yüksek Lisans "Ultrases Destekli Elektrokimyasal Metod ile Sulu Çözeltilerden İlaç Kalıntı Maddelerinden Tetracycline Giderimi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
ÖMER FARUK DALKIRAN Tezsiz Yüksek Lisans Yüksekte Çalışmalarda Risk Değerlendirilmesi: İnşaat Sektörü Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
ÖMER GÖÇER Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Taha akgül Spor Salonu Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
ÖMER HASDEMİR Yüksek Lisans r-Yakın Topolojik Uzaylarda Ayırma Aksiyonları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN ATMACA
ÖMER KARABEY Doktora Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilmiş Yüksek Sıcaklıkta Çalışan Farklı Malzemelerin Sürünme ve Yorulma Dayanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ÖMER KARABEY Yüksek Lisans Prototip 3 Eksenli CNC Freze Tasarımı ve Uygulaması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ÖMER KARATAŞ Yüksek Lisans Motor Yağına Karıştırılan Bor Yağı Karışımının İçten Yanmalı Motor Silindirindeki Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TAHSİN YÜKSEL
ÖMER LÜTFÜ AYDIN Yüksek Lisans "Erzincan havzası'nın potansiyel alan verileri ile incelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
ÖMER LÜTFÜ AYDIN Yüksek Lisans Sivas İli Koyulhisar İlçesinde Heyelan Potansiyeline Sahip alanların Zemin Özelliklerinin Mikrotremör ve GNSS Yöntemleriyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞRI ÇAYLAK
ÖMER MELİH TAŞSETEN Yüksek Lisans "Sivas İlinde Kamu ve Özel İş yerlerinde İnşaat Sektöründeki İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri ve Çalışanların Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ORHAN TATAR
ÖMER ÖZDEMİR Yüksek Lisans Dizi Uzayları Üzerinde Üçgensel Operatörlerin Spektral Ayrışımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
ÖMER PALA Yüksek Lisans Bazı Altın Cevherlerinin Karıştırmalı Bilyeli Değirmen İle Öğütülebilirliğinin Araştırılması ve Öğütme parametrelerinin Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
ÖNDER ÖKSÜZTEPE Yüksek Lisans Nif (Olympos) dağı arkeolojik alanının jeofizik yöntemlerle araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
ÖNDER ÖKSÜZTEPE Yüksek Lisans "Nif (Olympos) dağı arkeolojik alanının jeofizik yöntemlerle araştırılması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
ÖZAY DEMİRGİL Yüksek Lisans "Pseudosempervivum Sintenisii Hausskn.Ex Bornm., P. Sempervivum Boiss. & Bal. ve P. Aucheri Boiss. (Brassicaceae) Türlerinin Morfolojik,Ekolojik,Palinolojik ve Kimyasal İçerik Bakımından Araştırılması."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EROL DÖNMEZ
ÖZER ASLAN Tezsiz Yüksek Lisans Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DOGAN ENGİN ALNAK
ÖZER YÜCEL Yüksek Lisans Peryodik Yük altındaki 2R Robot Kolun Dinamik Analizi ve Performans İncelemeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
ÖZGE KUNDAKÇI Yüksek Lisans Kesikli ve sürekli sistemlerde sıfır değerlikli demir nano tanecikleri ve manyetikı biyosorbentin sentezi, karakterizasyonu ve sulu çözeltilerin boyar madde giderimi için kullanılabilirliliği.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
ÖZGE ÖZTARAKCI Yüksek Lisans Demir Tetrakarbonil Nitrosil Kompleksi İzomerlerinin Moleküler Yapıları, Spektroskopik ve Moleküler Özelliklerinin Hesapsal Yöntemlerle Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURAN KARAKAŞ
ÖZGÜL DOĞAN Doktora Cephinae (Hymenoptera: Symphyta: Cephidae) Altfamilyasında Konak Kullanım Genlerinin Tüm Genom Boyunca Karşılaştırılmalı Karakterizasyonu ve Konak Değişiminin Evrimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
ÖZGÜN DEMİR Yüksek Lisans "Yıldız ırmağı havzasının hamzaşeyh-yıldız beldesi (Sivas) arasında kalan bölümün jeolojik ve jeofizik yöntemlerle incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ORHAN TATAR
ÖZGÜN VATANSEVER Doktora Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi İçin Siklodekstrin Nanosünger sentezi ve Membranlara uygulanması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
ÖZGÜR ALSAN Doktora Süperkritik CO2 Ortam Koşullarının Candida Rugosa Lipaz Enziminin Katalitik Performansına Etkisi ve Enzim Konformasyonel Yapısının Fourier Transform Infrared Spektoskopisi İle Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
ÖZGÜR DAŞKESEN Yüksek Lisans "Dekstran/Poli (Etilen Glikol) karışımlarının karışılabilirliğine uyumlaştırıcı etkisinin viskozimetrik yöntemle incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
ÖZGÜR DEMİR Yüksek Lisans Popülasyon Modellerinin Dinamiği üzerine
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FİGEN KANGALGİL
ÖZGÜR GENÇ Yüksek Lisans "Atmosferik dispersiyon ve toz modellemesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
ÖZKAN KARADAŞ Yüksek Lisans "Bazı Matrisler İçin Alt Başlıklar."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
ÖZLEM KIZILGÖZ Yüksek Lisans Jordan İdealler ve Genelleştirilmiş (a,B)-Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ÖZLEM KUZEY Yüksek Lisans Akustik Soğutma Sistemin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
ÖZLEM SÖNMEZ Yüksek Lisans Havza (samsun) Yöresinin Jeolojisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKYAZI
ÖZLEM SÖNMEZ Yüksek Lisans C.Ü. Üniversitesi İlkokulu/Ortaokulu Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
ÖZLEM ŞAHİKA STAMENKOVIC Yüksek Lisans Anemurium Antik Kenti Arkeolojik Alanının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
ÖZLEM TOPRAK Yüksek Lisans Batı Orta Karadeniz' de Yüzeyleyen Jura-Kretase Yaşlı Birimlerin Stratigrafisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKYAZI
ÖZMEN DİKKARTIN Yüksek Lisans "Kırşehir İli Akpınar Yöresi Nefelin Siyenitlerin Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR ULUSOY
ÖZNUR TARHAN Yüksek Lisans Streptomyces Cinsine Ait Tür Üyelerinden Özütlenen İkincil Metabolitlerin Saflaştırması ve Molekül Yapısının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
PELİN CANTÜRK Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Bilim Alanında Bilimsel İşbirliğinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
PELİN ÇAĞILTI Yüksek Lisans Carya İllinoensis (Pekan) Kabuklarında Antibakteriyel ve Antioksidan Özelliklerin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
PINAR BEKİŞ Yüksek Lisans Peyniraltı Suyunun Kefirde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
PINAR ÇİFCİ Yüksek Lisans VVER-1000 ve CANDU Nükleer Reaktör Buhar Üreteçleri İçin Enerji ve Ekserji Analizleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
RABİA AKIN Yüksek Lisans Orlicz-Petis Teoremleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
RABİA KILIÇ Doktora Üst Üçgensel Üçlü Tekrarlayan Genelleştirilmiş Fark Operatörlerinin Hahn ve bv dizi Uzayları Üzerinde Spektral Ayrışımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
RABİA KILIÇ Yüksek Lisans "Genelleştirilmiş Altüçgensel Çift Bant Matrisi nin cs Dizi Uzayı Üzerinde Spektral Ayrışımları"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
RACİHAN DİNÇER Yüksek Lisans Kömür Hazırlama Tesis Atıklarının Flokülasyon Davranışının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
RAHMAN KAAN BAŞLAN Yüksek Lisans Biyolojik Atıksu arıtma Tesisinde Sürdürülebilir İşletme İçin Revizyon ve Enerji Verimliliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
RAMAZAN ADA Tezsiz Yüksek Lisans Biyodisal Ürünler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT ÜNVER
RAMAZAN KATIRCI Yüksek Lisans Yapay Zeka Destekli Sohbet Robotu Tasarımına Etki Eden Parametrelerin Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
RESUL KOÇAK Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
RESUL KURTULMUŞLU Yüksek Lisans IoT Verileri Üzerinde Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Yöntemleri ile Kayıp Verilerin Doldurulması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
REYHAN KEKÜL Yüksek Lisans Dalgaboyu Genişletilmiş SWIR Dedektör Uygulaması İçin (100) InP Alttaş Üzerine Büyütülen Zengin İndiyum İçerikli InxGa1-xAs Epitaksiyel Katmanların Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ALTUNTAŞ
REYHAN ŞEYDA YILMAZ Yüksek Lisans "Enkapsüle kitosan ve propolis karışımının kaplama materyali olarak kullanım olanaklarının ve antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
RIDVAN GÜVEN Yüksek Lisans Açık Ocak Şev Deformasyonlarının İHA Fotogrametrisi İle İzleme Hassasiyetinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
RIDVAN YILDIRIM Yüksek Lisans "CERN-LHC'de İndüklenmiş Foton Reaksiyonlarıyla Fermiyonların Çeçni Değişim Süreçlerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SALİH CEM İNAN
RIFAT MERT ERKLİĞ Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Mühendislik Fakültesi A binası Yangın Yönetmeliğine Uygunluk değrelendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
RIZA ÇENET Yüksek Lisans Yapay Zeka Yöntemleri Kullanılarak Kayaçlardan Elde Edilen İnce Kesitlerden Minerallerin Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
RUKİYE ARANDI Yüksek Lisans Çay-Dinar Sandık(afyon ) Çevresinin Miyosen Sonrası Kinematiği Depremselliği ve Sismotektoniği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
RUKİYE YILMAZ Yüksek Lisans Bir Kömür Yatağının Kavramsal ve Sayısal Modellemesinde Farklı İnterpolasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
RUTKAY ATUN Yüksek Lisans "Uzaktan Algılama ve Yersel Spektral Ölçme Verileri Kullanılarak Bitkilerdeki Suya Doygunluğun Araştırılması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖNDER GÜRSOY
RÜMEYSA ŞENER Yüksek Lisans Koyun ve Keçilerde Meydana Gelen Çiçek Hastaları Vakalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Zamansal ve Mekansal Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
RÜSTEM KÖROĞLU Yüksek Lisans "Yer Radarı (GPR) Yöntemi Kullanılarak Gömülü Kalıntılarının Görüntülenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ARZU VURUR
RÜSTEM SARIİN Yüksek Lisans Sivas-Yıldızeli Nevruz kireçtaşlarının beton agregası olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖMER LÜTFİ SÜL
RÜSTEM SARITAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Gemilerde İş sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
SAADET HANDE DUYMAZ Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi atık Bertarafında İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
SABAHADDİN TAMGAÇ Yüksek Lisans Zeminden kaynaklanan taşıt titreşimlerinin azaltılması ve optimizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
SABRİ BATIN AYDEMİR Yüksek Lisans Atıksularda Nikel'in (Nİ2+)Fıstık Kabuğu İle Biyosorpsiyonunun Kesikli ve Sürekli Sistemlerde İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
SADİ SEZGİNER Yüksek Lisans "Pseudomanas putida NRRL B-13 suşu tarafından ksilenin biyolojik yıkımının optimizasyonu."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
SAİD CİHANGİR KILIÇASLAN Yüksek Lisans Şantiyelerde İş sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
SAİM GÜLTÜRK Yüksek Lisans Turbojet Motor Tasarımı ve Dinamik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
SAKİNE KIRATLI Doktora "Nanopartikül takviyeli E-cam lifi/epoksi kompozit malzeme üretimi ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜLEYHA ASLAN
SALİH CAN ULUCAN Yüksek Lisans Farklı Tip Parabolik Oluklu Güneş Kollektörü Tasarımı ve Deneysel Olarak Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR ÖZSOLAK
SALİH GÜNEŞ Yüksek Lisans Yanma Odası Değiştirilmiş Bir Dizel Motorunda Silindir İç Akış ve Isı Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKER TEMİZER
SALİHA ESRA BOLSU Yüksek Lisans Birden fazla işverenin bulunduğu iş merkezlerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında mevzuat uygunluğunun değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR MERCAN
SALİM BOYRAZ Yüksek Lisans Fraktal Boyut Analizi İle Kentleşme Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
SALİM BURAK ÇİÇEKLİYURT Yüksek Lisans Sivas Emirhan Yöresinin Uydu Görüntüleri Kullanılarak Jeolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK
SAMET ALTUN Yüksek Lisans Sürekli Odaklı Optik Görüntüleme Sistemi Tasarımı ve Üretimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
SAMET ERCİNS Tezsiz Yüksek Lisans Güneş Enerji Santrallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
SAMET KOCABAY Doktora Yeni Kitosan Modifiye Ürünlerinin Eldesi ve Biyolojik Aktivitelerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİRNUR AKKAYA
SAMET KOÇ Yüksek Lisans MV-cebirlerde Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
SAMET TOSUN Yüksek Lisans Elektrikle Çalışmalarda İş sağlığı ve Güvenliği Üzerine Risk analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ
SAVAŞ KAYA Doktora "Kimyasal Sertlik ve Elektronegatiflik Kavramlarına İlişkin Dengelenme İlkelerinin Kimyadaki Bazı Yeni Uygulamaları."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL KAYA
SEBAHATTİN ARSLAN Yüksek Lisans "Fırat Formasyonu'nun (Kurtalan-Siirt) Bentik Foraminiferleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
SEÇİL SARI Yüksek Lisans Naftakinon Türevi Bileşiklerin Boya Duyarlı Güneş Pili Performanslarının Hesaplamalı İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİHAT KARAKUŞ
SEÇKİN DEMİRBAŞ Yüksek Lisans "Lazer alanı Kuantum Kuyularında Safsızlıkların Kutuplanabilirliği"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARİ
SEÇKİN FESLİYAN Yüksek Lisans Gıda, Kozmetik ve İlaç Örneklerinden Eritrosinin Doğru ve Güvenilir Tayini İçin Kemometrik Modelleme ile Doğal Derin Ötektik Çözücülerin Kullanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADİL ELİK
SEDA AYIK Yüksek Lisans Kimyasal Riskler Nedeni ile Gerçekleşen İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
SEDA EĞDEMİR Yüksek Lisans Gürün (SİVAS) Civarındaki Kretase-Tersiyer Yaşlı Birimlerin Paleontolojisi ve Stratigrafisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
SEDA KARADUMAN Yüksek Lisans Organik Rankine Çevrimi ile Kombine Edilmiş Kaskad Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
SEDA KAYAPINAR Yüksek Lisans Buğday Ruşeym Yağı-Jelatin Nanoliflerinin Elektro-Eğirme Yöntemi ile elde Edilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
SEDA KIYMET Yüksek Lisans Bir Heyelen Sahasında Statik ve Dinamik Koşullarda Şev Duraylılığı; Gündoğan (Bodrum, Muğla) Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
SEDA NUR ERGÜL Yüksek Lisans C. Ü İlkokulu/Ortaokulu Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK
SEDA POLAT Yüksek Lisans Halkalarda Jordan Türevler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
SEDAT ÇOBAN Yüksek Lisans "Yakın kümeler ve uygulamaları"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
SEDAT GÜÇLÜ Yüksek Lisans sivas Votorantim Çimento Fabrikası Şantiyesinin İş Sağlığı ve Güveliği Risklerinin Farklı Metodlarla (Fine Kinny Metodu, L Tipi Matris Metodu ve 3t Metodu)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
SEDAT İNAL Doktora "Sivas ve civarındaki alterasyon zonlarının uzaktan algılama yöntemleriyle ortaya çıkarılması ve maden yatakları açısından önemi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK
SEFA DUMAN Yüksek Lisans Kanser Tedavisinde Grafen Tabanlı İlaç Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KERİM YAPICI
SEFA FURKAN SELÇUK Doktora Yukarı Kızılırmak Havzasında İklim Değişikliği ve Arazi Kullanım Değişiminin Etkilerinin SWAT ile Modellenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
SEFA FURKAN SELÇUK Yüksek Lisans "Ağırmetal ve Humikasit İçeren Suların Doğal ve/veya Modifiye Zeolit ile Gideriminin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
SEFA İNCE Yüksek Lisans Lityum-Alümina-Silikat (LAS) Cam Seramiklerin Sinterlenmesi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
SEFA KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat Halindeki Konutların Risk Analizinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR TUZTAŞI
SEFA MALATYALI Yüksek Lisans Ortopedik Cerrahi Matkaplar İçin Bozucu Gözlemcisi Tabanlı Kemik Uç atılım Tespiti
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNİS TORUN
SEFA ÖZBEK Yüksek Lisans "Kaba istatistiksel yakınsaklık ve kaba ideal yakınsaklık."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
SEFA SARI Yüksek Lisans Yapı Bilgi Modelleme ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bütünleştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
SELAHATTİN SEVİNÇ Yüksek Lisans "Atıksulardaki Nikel'in (Ni2+) İçme Suyu Arıtma Çamuru ile Adsorpsiyonu."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
SELÇUK TUTAR Tezsiz Yüksek Lisans Gayrimenkul Değerlemede Arazi Ayrımı Yapılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖNDER GÜRSOY
SELDA KARABULUT Yüksek Lisans Finike Mermer Doğal Taş İşleme Tesisinde Dairesel Testereli Blok Kesme Makinesi (ST) ve Katrak Makinesinin Kesme Performanslarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
SELİM KORKMAZ Yüksek Lisans "İyonik Sıvılar ile Hurdadan Toz Metal Üretimi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET KUL
SELİN KARTAL Yüksek Lisans Bulaşıcı Hastalıkları Engellemede Kapalı Ortamların Havalandırılmasının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
SELVİ CİNGÖZ Yüksek Lisans "Achillea Sipikorensis Hausskn. and Bornm. ve Achillea teretifolia Willd.'in Reaktif oksijen Türlerini Temizleme Özelliği ve Antiinflamatuar Etkilerinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FERDA CANDAN
SEMA ELA NAMETTEPE Tezsiz Yüksek Lisans SCÜ. Teknoloji Fakültesi Binasının Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
SEMA KORKMAZ Yüksek Lisans "Ultrasonik Destekli-Bulutlanma Noktası Eksraksiyonu (UA-CPE) İle Ayırma ve Zenginleştirme Sonrası Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi (FAAS) İle Gıdalarda Molibden ve Vanadyumun Eşanlı Belirlenme Olanaklarının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAMAZAN GÜRKAN
SEMA NUR BELEN Yüksek Lisans Çay Atığı ve Kahve Telvesiyle aktif Karbon Üretimi ve Üretilen Adsorbentin Ağır Metal Adsorpsiyonu Proseslerinde İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
SEMAHAT DAĞDEVİREN BAŞ Yüksek Lisans "Çeşitli Bal Örneklerinde 5-Hidroksimetilfurfural (5-HMF) ve Prolinin Ultrasonik Destekli Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Zenginleştirme Sonrası Spektroskopik (UV-Vis,FAAS) Belirlenme Olanaklarının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAMAZAN GÜRKAN
SEMİH ŞENYÜKSEL Yüksek Lisans Tıbbi Atık Bertarafı ve Tokat İli Örneği.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
SEMİH ŞENYÜKSEL Yüksek Lisans Bizim Kafenin acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
SENA KUŞTARCI Yüksek Lisans Sürdürülebilir Kampüs İçin Enerji ve Karbon Ayak İzi açısından Değerlendirilmesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
SENA NUR ÖKSÜM Yüksek Lisans Tekstil Endüstrisinde Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
SENA PEKŞEN Yüksek Lisans "Depolama Süresinin Mikroenkapsüle Edilmiş Keten Tohumu Yağı ile Zenginleştirilmiş Yoğurtlarda Oksidatif Stabilite Üzerine Etkisi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURSEL DEVELİ IŞIKLI
SERAP ÖZEN Yüksek Lisans Görüntü İşleme Teknikleri Kuyllanılarak Tüm Yönlü araç altı Görüntülerinden Yabancı Cisim Tespiti ve Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
SERCAN AKSOY Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü İlkokulu/Ortaokulu Risk değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
SERDAR FEYZİ Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde Bina-Zemin ilişkisinin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
SERDAR KURDAL Yüksek Lisans Muş Havzasının (Doğu anadolu) Jeofizik Verilerle Analizi ve Modellemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SERDAR YURTERİ Yüksek Lisans "İnce Taneli Aktif Karbonun Sulu Ortamdan Uzaklaştırılmasının İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
SEREN YILMAZ Yüksek Lisans "Bazı maleik anhidrit kopolimerlerinin imid ve karboksilat türevlerinin sentezi ve ısısal analizleri."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACIBAYRAM ZENGİN
SERHAN MERAL Yüksek Lisans Çeşitli İçecek ve Gıda Örneklerinde Ponceau 4R'nin Belirlenmesi için Yeni bir Analitik Yöntemin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ELİK
SERHAT CEYLAN Doktora Kimyasal İndirgeme Yöntemi İle Gümüş nanopartiküler Sentezinde partikül Boyutuna Tepkime parametrelerinin Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
SERHAT DURUCU Yüksek Lisans "Yakın asal halkalarda genelleştirilmiş yarı türevler."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
SERHAT ÖNER Yüksek Lisans Mineral/Lignin/Polimer Kompozit Yapılarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu: Üreaz Tutuklanmasında Kullaımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET BAYBAŞ
SERKAN ATMACA Yüksek Lisans Bulanıklaştırılmış Esnek Kümeler Üzerinde Topolojik Yapılar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
SERKAN CEYLAN Yüksek Lisans Suda Çözünür Poliakrilamidlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Minerallerin Flokülasyonda Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN SARAYDIN
SERKAN COŞKUN Yüksek Lisans "Simülatif Bir Batarya Paketinin Pasif Termal Korunumu."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
SERKAN KOCA Yüksek Lisans Dağıtım Şebekelerinde Optimizasyon Teknikleri Yardımıyla Şebeke Teknik Kayıplarının ve Gerilim Profillerinin İyileştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
SERPİL KAYA Doktora Schiff Baz Metal Komplekslerinin Hesapsal Karakterizasyonu ve Antikanser-Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURAN KARAKAŞ
SERPİL KAYA Yüksek Lisans Tungsten Karben Komplekslerinin Sentezi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİS MARŞAN
SERPİL MİT BORA Yüksek Lisans Sivas İlinde Yetiştirilen Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1972) Gökkuşağı Alabalığı'in Glutatyon S-transferaz seviyelerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
SERPİL YÜCEL Doktora Konum Değerleri Bilinen Kam Profillerinin Tespiti , Kinematik Analizi, Profil Eniyileştirilmesi , Takipçi Türünün Değiştirilmesi ve Yeni Konum Değerinin Tayini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
SEVGİ DAYLAN Tezsiz Yüksek Lisans Sivas YHT İstasyon CTC Binasının Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
SEVGİ ERZEN Yüksek Lisans "Kangal termik santralinin enerji ve ekserji analizi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
SEVİM DURAK Yüksek Lisans Sınır Koşulları Spektral Parametreye Bağlı Süreksiz Katsayılı Sturm-Liouville Operatörleri İçin Ters Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
SEVİNÇ BERBER Yüksek Lisans Toprak Bakterilerinden Ekstraselüler Pektinaz Üretimi, İzolasyonu ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
SEYİDE GÜL TURGUT Yüksek Lisans Çayırlı Çil horoz (Erzincan)Tersiyer Yaşlı Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Organik Petrografik Özellikleri ve İz Element İçerikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
SEYİT AHMET KEKLİKCİ Yüksek Lisans Yapay Zeka (Yapay Sinir Ağları) Yöntemi ve Meteoroloji Verileri Kullanılarak Sivas-Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesinin Kısa Dönem Elektrik Enerjisi Yük Tahmini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNİS TORUN
SEZEN ÇEVİKOĞLU Yüksek Lisans Özmersan Doğal Taş İşleme Dairesel Testereli Blok Kesme Makinesi(ST) ve Katrak Makinesinin Kesme Performanslarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
SİBEL ALİM Yüksek Lisans "Yarı V Şekilli Kuantum Kuyusunun Optiksek Özellikleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
SİBEL KEPENEK Yüksek Lisans Kısmi Sıralı Kümelerde Büzülme (Daralma) Dönüşümlerinin Adi Diferansiyel Denklemlere Uygulamaları Üzerine
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA GÜLYAZ ÖZYURT
SİNAN ACUN Yüksek Lisans Entegre Katı Atık Yönetiminde Biyoreaktör Depolama Alanı Yaklaşımı-İstanbul Örneği.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERGÜN PEHLİVAN
SİNAN BOZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Kayadan Oyma Yapılarda Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
SİNAN GÖĞSU Yüksek Lisans "Geoit Yüzey Modellemesinde Veri Sıklığı ve Geometrisine Bağlı En Uygun Modelin Belirlenmesi:OPT Surf Yazılımının Geliştirilmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
SONGÜL ATAV Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü İlkokulu/Ortaokulu acil durum Planlaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
SONGÜL GÖKÇE Doktora "Aflatoksinlerin DND ile etkileşimlerinin elektrokimyasal DNA sensörleri ile incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞENAY ÇETİNUS
SONGÜL ULUSOY Doktora "Eser Düzeydeki B1 ve B2 Vitaminlarinin Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu Sonrası Kromotografik Tayinleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET AKÇAY
SULTAN ERKAN KARİPER Doktora "Alkin birimli piridil ligantları içeren bazı dinükleer metal karbonillerin kuantum kimyasal hesaplama yöntemleriyle yapısal,spektroskopik ve optiksel özelliklerinin incelenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
SULTAN TAŞ Yüksek Lisans "Kumarlı-Mısırören (Sivas-Kangal) Güneyinde Gözlenen Pliyo-Kuvanterner Yaşlı Volkaniklerin Petrolojisi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
SÜHA BİRKİYE Yüksek Lisans Hassas Optik Endüstrisinde Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
SÜLEYMAN AŞIK Yüksek Lisans Karot Boğma (CST) 'nin Yumuşak Kayalarda Kullanılabilirliği ve Performansının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
SÜLEYMAN GÜLER Yüksek Lisans Gediz Grabeni Sarıgöl İlçesi Tektonik Hareketlerin Arşiv InSAR Görüntüleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
SÜLEYMAN SARIKAYA Yüksek Lisans Yakın Kümelerin Topolojik Yapıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN ATMACA
SÜMEYRA BÜYÜKÇAMSARI Yüksek Lisans Sivas İli Propolis Örneklerinin Etil Asetat, Etil Alkol ve Su Çözücüleriyle Özütlenmesi ve Caenorhabditis Elagans Kültürlerinde Etkinliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
SÜMEYYA AKSOY Yüksek Lisans "İlaç kalıntı maddelerinin elektrokimyasal metod ile arıtımı"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
SÜMEYYA TATLI Yüksek Lisans "Pseudomanas putida NRRL B-13 suşu tarafından toluenin biyolojik yıkımının belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
SÜMEYYE ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Lebesque integrali altında limite geçme teoremi üzerine."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
ŞABAN ERDOĞAN Doktora Bazı Doğal Bileşiklerin Antioksidatif Kapasitelerinin Kuantum Kimyasal Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DİLARA ÖZBAKIR IŞIN
ŞABAN ÖZÜTÜRKER Yüksek Lisans "Kömürün Flotasyon Yöntemi İle Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
ŞABAN TAPİK Yüksek Lisans "Sivas-Yıldızeli Yöresi Vermikülit Hammaddesinin Seramik Sektöründe Kullanımının Araştırılması."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TAHSİN BOYRAZ
ŞAFAK KÖLEMENOĞLU Yüksek Lisans Güneş Enerjisi Santrallerinde Tasarım, Kurulum Hataları ve İşletme Aşamasında Yaşanan Arıza Durumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
ŞAKİRE MERVE ÜNALAN Yüksek Lisans Farklı Oranlarda Peynir Altı Suyu ve Nane Yağının Kullanım Olanakları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
ŞEBNEM KÜNÇ Yüksek Lisans Mespilus Germenica L. (Muşmula) Meyvesi Uçucu Yağ+Zein Yenilebilir Filminin antioksidan ve antibakteriyel Etkisinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
ŞENGÜL GÜNGÖR Yüksek Lisans "Toprak bakterilerinden ekstraselüler pektinaz üretimi,izolasyonu ve karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİRNUR AKKAYA
ŞENGÜL KURTULUŞ Yüksek Lisans "Karbon Tabanlı Nanoparçacıklar ile Katkılanan Organik Faz Değişken Malzemelerin Termal Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KERİM YAPICI
ŞERİFE ARDA GÜNAY Yüksek Lisans "Elektromanyetik Alan Altındaki Eğimli Bir Kuantum Kuyusunun Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
ŞERİFE ARDA HACIALİBEYOĞLU Yüksek Lisans Elektromanyetik Alan Altındaki Eğimli Bir Kuantum Kuyusunun Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
ŞERİFE YASEMİN UYGUN Yüksek Lisans Sivas Atıksu arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Tarımsal alanların Sulanmasında Yeniden Kullanımı Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
ŞEYDA BERK Doktora "Kolorektal Kanser Hücre ve Kök Hücrelerinde Glikoz ve İnsülin/İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NACİ DEĞERLİ
ŞEYDANUR TECİMER Yüksek Lisans Sivas Havaalanı Yolu Sorunlarının Değerlendirilmesi ve Önlem Çalışmalarının Planlanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAKAN AHMET NEFESLİOĞLU
ŞEYMA CEYLAN Yüksek Lisans Sivas İli Merkez Orta Ölçekli Şehir Bölge Planlarının CBS Tabanlı Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanılarak Hazırlanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
ŞEYMA CEYLAN Yüksek Lisans PS-İnsar ve GNSS verileri Kullanılarak Heyelan duyarlılık Haritalarının Doğruluğunun araştırılması: Koyulhisar Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
ŞİRVAN ÇİÇEK Doktora "Sıcak Gıda Hazırlama Sektöründe Risk Analizi ve Değerlendirilmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
ŞULE ARSLAN Yüksek Lisans Farklı Veri İşlem Yöntemleri Kullanılarak VLF/LF banda Radyo Dalgalarının Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
ŞULE KILIÇ Yüksek Lisans Yapay Sinir Ağları ile Sivas Belediyesi Büyokütle Elektrik Üretim Tesisinin Elektrik Üretim Tahmini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DENİZ GÖLBAŞI
ŞURA MELİSA DUYAR Yüksek Lisans Probiyotik Kırmızı Pancar Suyunun Fermantasyonu Sırasında Kimyasal, Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi ve Fermantasyon Sonunda Bazı Kalite Özelliklerinin Geleneksel Olarak Üretilen Kırmızı Pancar Suyu ile Kıyaslanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE AYBÜKE KARAOĞLAN
ŞÜHEDA GÜLTEKİN Tezsiz Yüksek Lisans S.C.Ü. Süt İşletme ve Araştırma Merkezinin Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
ŞÜKRÜ ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Lepton Çarpıştırıcılarında Higgs Bozonunun Standart Model Ötesi Bağlaşımlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SALİH CEM İNAN
TACETTİN ÜREDİ Yüksek Lisans "Bilgisayar Destekli Cevher Modellemesi ve Açık İşletme Tasarımı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
TAMARA ÖZDEMİR Yüksek Lisans Trigonometrik Kuşatma Potansiyeline Sahip Kuantum Kuyularındaki Optik Tepkiler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
TARIK BUĞRA ELÇİTEPE Yüksek Lisans Kanser Tedavisinde Pasif ve aktif Olarak Hedeflendirilmiş Farklı Boyutlardaki Altın Nanoparçacık Tabanlı Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KERİM YAPICI
TARIK GÜN Yüksek Lisans Toz Metalurjisi Yöntemi ile Dişli Üretiminde Kullanılacak Malzeme Seçimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
TAYYAR ÖZTÜRK Yüksek Lisans CuS İçeren Ferritin Nanopartiküllerin Sentezi ve Fototermal Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZLI SÖZMEN
TAYYAR TORUN Yüksek Lisans Tekstil Atık Suyunun Ön Arıtımı ve İleri Arıtımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
TAYYAR TORUN Yüksek Lisans Tekstil Atık Suyunun Ön Arıtımı ve İleri Arıtımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
TESLİME ORHAN Doktora Fe-Cu karışımlarının toz metalurjisi yöntemiyle üretimi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
TOLGA YÜKSEL Yüksek Lisans "Suprapozinormal Operatörler."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
TUBA ALAGÖZ SAYIN Yüksek Lisans Alkoksi Türevli Disiyandiamid Ligandlarını İçeren Nikel (II) Komplekslerinin Yapısal elektronik ve Moleküler Özelliklerinin Kuantum Kimyasal Hesaplamalar ile araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
TUBA UZUNALP Yüksek Lisans Linyit Kömürünün Flotasyon Yöntemi İle Zenginleştirilmesinde Reaktiflerin Verimliliğinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
TUBA YILMAZ Yüksek Lisans de-Sitter 3-Uzayında Bazı Özel Yüzeyler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA MERT
TUĞBA ÇİÇEK Yüksek Lisans Dörtlü Delta Katkılı GaAs Kuantum Kuyusunun OptiksekÖzellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
TUĞBA DAĞDEVİREN Tezsiz Yüksek Lisans Hisoloji ve emriyoloji Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
TUĞBA DEMİREL Yüksek Lisans Nematod Caenorhabditis elegans (C.Elegans) Model Organizmasında mTOR İnhibitörlerin Rolünün Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEYDA BERK
TUĞBA DOĞAN Doktora Maden Ocaklarındaki İş Makinesi Operatörlerinin Tüm Vücut Titreşimi Analizi ve Verimliliğe Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
TUĞBA TOPDAĞ Yüksek Lisans Beyin Görüntülerindeki Gürültülerin Derin Öğrenme Kullanılarak Giderilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RUKİYE KARAKIŞ
TUĞBA YAĞMUR Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat Tasarımı ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR ERCİNS
TUĞBA YALÇIN Yüksek Lisans Nano/Mikro-Gözenekli Sistemlerden Organik Kirleticilerin İleri Teknolojik Proseslerle Geri Kazanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
TUĞBERK BURAK GÜDER Yüksek Lisans Farklı Geometrilerdeki Mikro Kanatçık Isı Emicili Anakart İşlemci Modelinin Soğutulmasının Sayısal analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DOGAN ENGİN ALNAK
TUĞÇE AKAY Yüksek Lisans Menderes masifi ve çevresinin (Batı Anadolu) curie noktası derinliklerinin manyetik yöntemle araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
TUĞÇE AKAY Yüksek Lisans Çağrı Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Çalışanlar Üzerindeki Önemi İle Fiziksel ve Psikolojik Risk Analizlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
TUĞÇE BİRLİK Yüksek Lisans "Nar Kabuğundan Pektin Ekstraksiyonu."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA SARI
TUĞÇE ERTAN Doktora Ağır Metallerin Sulu Çözeltilerden Tayininde Kullanılmak Üzere DNA-Aptamer Biyotanı Elamanlı Elipsometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA OĞUZHAN ÇAĞLAYAN
TUĞÇE KÜBRA ACAR Yüksek Lisans Porselen ve Vitrifiye Bünyesinde Wollastonit, Profilit Talk Uçucu Kül İlavelerinin Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
TUĞÇE ÖZCAN Yüksek Lisans Asfalt Plent Tesisinde Karbon ayak İzinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
TUNCAY MERCAN Yüksek Lisans Spinjet Kullanımının ; TakımTezgahlarının Performansına, Takım Ömrüne, Malzeme Yüzey Kalitesine ve İmalat Süresine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
TURAN GAZİ YALÇINDAĞ Yüksek Lisans Sertleştirilmiş ve Sert Dolgu Kaynağı Yapılmış AISI 1050- AISI 1350 Çeliklerinin Aşınma Dirençlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
TURAN KÜRŞAD BÜYÜK Yüksek Lisans Kangal Akkaraman Koyunlarında Mitokondriyal DNA COX1 Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
TURGAY BİŞGİN Doktora Sivas Atıksu arıtma Tesisi arıtma çamurlarının farlı ek besi maddeleri kullanılarak anaerobik birlikte çürütülmesinin (Codigestion) Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
TÜRKER KARAKAŞ Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezi ve Civarının Yeraltısuyu Seviyesi ile Evaporit Birimlerin Yeraltısuyunun Tuzlanmasına Sebep Olduğu Alanların Dağılımının Düşey Elektrik Sondaj (DES) Verileri ile İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
TÜRKER KARAKAŞ Yüksek Lisans Petrol Aramacılığında Vibrosismik Kaynak Kullanımı ve Sweep Sinyal Parametre Seçimi ile Yüzey Jeolojisi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
UFUK KIR Yüksek Lisans Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ayırma ve Zenginleştirme Sonrası Spektrofotometri ile İnorganik As Türlerinin (As(III), As(V)) ve Eşanlı Belirleme Olanaklarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAMAZAN GÜRKAN
UĞUR GÜVENİN Yüksek Lisans "Endüstriyel Atıksuların (Otomotiv Sanayisinin ) Biyolojik Olarak Arıtılabilirliğinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
UĞUR SAVAŞ TOPÇU Yüksek Lisans Atık Sulardaki Ağır Metalin Biyolojik Atık Çamura Biyosorpsiyonu.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
UĞUR YILDIZ Yüksek Lisans PGPR Bakterileri ile Zenginleştirilmiş Farklı Organik Gübrelerin Sera Koşullarında Buğday Bitkisinin Gelişim ve Verimine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR TUTAR
UMMUHANI HİLAL ÖZER Tezsiz Yüksek Lisans Demir Çelik Üretim Tesislerinde İş Kazasına Sebep Olabilecek Tehlikeli Davranışlar ve analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
UMMUHANI HİLAL ÖZER Yüksek Lisans Karbon tabanlı kolloidal süspansiyonların polimer yüzeylere kaplama performanslarının belirlemesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
UMUT ŞAHİN Yüksek Lisans Poliester Üretim Sektöründe Risk analizi ve Risk Değirlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
USMAN MUHAMMAD SANI Yüksek Lisans Amino Ferrosen İçeren Boronik Asitlerin DFT Yaklaşımı ile Spektroskopik Analizi ve In Silico Modellemesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SULTAN ERKAN
ÜNAL AKPINAR Tezsiz Yüksek Lisans C.Ü Taha Akgül Spor salonu Yangın Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
ÜNAL ONUR GÜLTEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Risk Değerlendirmesi Acil Durum Planları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
ÜNZİLE AYDIN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Karbon Ayak İzi Envanterinin Hesaplanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUAT ÖZYONAR
ÜVEYS YILDIZ Yüksek Lisans Derin Öğrenme İle Sentetik Tıbbi Beyin Görüntülerinin Üretilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RUKİYE KARAKIŞ
VELİ AKTAŞ Yüksek Lisans "Elektirk ve Eğik manyetik Alan Altında Çoklu GaAs/Ga1-xAlxAs Kuantum Kuyuları."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
VELİ BOZKURT Yüksek Lisans "Salvia Cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham ve Salvia Euphratica Montbret et Aucher ex Bentham Var.Euphratica'ın a-amilaz ve a-glukozidaz Enzimlerine Etkisi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FERDA CANDAN
VESİM NASİF Yüksek Lisans Piridin İçeren Yeni Schiff Baz Ligandları ve Onların Cd(II) Komplekslerinin Sentezi, Hesaplamalı Kimya, Moleküler Doking ve Sitotoksik Analizleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY SAYIN
VİLDAN TAKCI Yüksek Lisans "1943 Tosya-Ladik Deprem Kırığının Ladik Kuzeyindeki Bölümünün Paleosismik İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TEFİK FİKRET SEZEN
VİLDAN YALÇIN Yüksek Lisans Sivas Kent Ormanı Kardeşler Tepesi Florası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AŞKIN AKPULAT
YAĞMUR YILDIRIM Yüksek Lisans Sivas Köftesine Uygulanan Isıl İşlemlerin Salmonella, Listeria Monocytogenes, S. Aureus ve Escherichia Coli O157:H7 Üzerine etkilerinin İncelenmesine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
YAHYA EMRE DEĞİRMENCİ Yüksek Lisans Güvenlik Kulübelerinin Isıtma Uygulamarında Güneş Enerjili Isı Pompası Sistemlerinin Modellenmesi ve Tekno-Ekonomik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH KAPICIOĞLU
YAHYA KEMAL ÜNAL Yüksek Lisans Tıbbi Cihaz sektöründe Üretim Yapan Bir İşletmede Aydınlatma,Gürültü, Termal Konfor ve Titreşim Faktörlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
YASEMİN AYHAN Yüksek Lisans Sd Kabuğunda Yer Alan Atom Çekirdeklerin Nükleer Özelliklerinin Kabuk Modeli ile İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
YASEMİN DEMİR Yüksek Lisans Ham ve Muamele Edilmiş Çay atıklarının Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
YASEMİN GÖKSEL Yüksek Lisans "Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Sivas için Soğutma Performansının Analizi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERHAT KILINÇ
YASEMİN TOY UZUNDAĞ Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs alanındaki Ağaç ve Çalıların Sistematik Yönden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EROL DÖNMEZ
YASİN BOZDUMAN Yüksek Lisans Doğal ve Modifiye Kompozit Zeolitlerle İçme Sularından ve Atık Sulardan Arsenik Giderimi.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR ŞENTÜRK
YASİN DEMİREL Yüksek Lisans Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Heyelan alanlarında Meydana Gelen Kütle Hareketlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
YASİN GÖZE Yüksek Lisans Eritme Kaynağında Kaynak Fikstürü Kullanımının Bağlantının Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
YASİN GÜRPINAR Tezsiz Yüksek Lisans SCÜ Fen Fakültesi Acil Durum Eylem Planı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ANAR HÜSEYİN
YASİN KILIÇ Yüksek Lisans Elektrik Motorlarında Oluşabilecek Mekanik Arızaların Yapay Sinir Ağları ile Tespit Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
YASİR ACI Yüksek Lisans Yüksek Fırın Cürufunun, Alkali Aktivasyon ve Düşük Çimento İlavesi ile Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
YASMİN ABO ALWARD Yüksek Lisans Amilaz Enziminin Çapraz Bağlı Agregatlarının Sentezi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
YAVUZ YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ
YAVUZ GÜL Yüksek Lisans GNSS ve SAR Verilerinin Hızlı Fourier Dönüşümü İle Zaman seri analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
YAVUZ SELİM DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans Alüminyum Alaşımların Sürtünme Karıştırma Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Mukavemete Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
YAVUZ SELİM KAYALI Yüksek Lisans İçten yanmalı motorların soğutulmasında soğutucu akışkanların kullanımının deneysel olarak araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TAHSİN YÜKSEL
YEŞİM SULTAN TATAR Yüksek Lisans sakarya Meydan Muharebesi Kalıntılarının Google Earth Görüntüleri ve GPR (Yer Radarı) ile Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
YEŞİM SULTAN TATAR Yüksek Lisans Oltu-Balkaya ve Olur Havzalarının (Doğu Anadolu) Potansiyel Alan Verileri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
YEŞİM ŞAHİN Yüksek Lisans Halkalarda Homo-Türevler ve İdealler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
YILMAZ MERT Doktora Polielektrolit -Alüminasilikat-Hidrojel Kompozitlerin Sentezi, Karaterilizasyonu ve Adsorban Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ULVİ ULUSOY
YUNİS AKKAŞ Yüksek Lisans Esnek Uzuvlu Paralel Manipülatör Kullanarak Giyilebilir Robotik Bacak
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
YUNUS BİNGÖL Yüksek Lisans "Esnek İdeal Sürekli Fonksiyonlar"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN AKDAĞ
YUNUS KURT Yüksek Lisans Ppin-3/2 Uyarılmış Fermiyonların Foton-Foton Etkileşmeleriyle CERN-LHC'de Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SALİH CEM İNAN
YUNUS YILDIRIM Yüksek Lisans farklı Kolibrasyon Yöntemleri Kullaılarak Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluklarının araştırılması: İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
YUNUSEMRE İPEK Tezsiz Yüksek Lisans Teknik Bileme ve Kaynak Atölyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
YUSUF ALPER AKINALP Yüksek Lisans Silisyum Karbür Esaslı İleri Teknoloji Seramiklerin Dökümü Sinterlenmesi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
YUSUF ÇANAYAZ Doktora Farklı İyonik Çevrelerde Ultrafiltrasyon Membranların Yüzey İletkenliğinin Zeta Potansiyeli Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
YUSUF GEDİK Yüksek Lisans Sivas Kenti Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
YUSUF GÜRSOY Yüksek Lisans Asal ve yarıasal halkalarda çarpımsal genelleştirilmiş türevler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
YUSUF ILGIN EMİROĞLU Yüksek Lisans Yarı Eksende Süreksizlik Koşullarına Sahip Sturm-Liouville Denklemi Üzerine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELMA GÜLYAZ ÖZYURT
YUSUF KOCAMAN Yüksek Lisans Su ve Kanalizasyon İdareleri Faaliyetlerine Yönelik Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirilmesi: MASKİCBS Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
YUSUF PENÇEÇELİK Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Nuri Demirağ Hava Limanının Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planlaması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
YÜCEL ÖZGÜVEN Yüksek Lisans "Tau Leptonun Elektromanyetik Özelliklerinin Yüksek Enerjili Hızlandırıcılarda İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ALPER BİLLUR
YÜCEL TACLI Yüksek Lisans Öneri Algoritmalarının Popülerlik Yanlılığı Sorunu İçin Kullanıcı-Odaklı Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMRE YALÇIN
YÜKSEL KORAY GÖKKAYA Yüksek Lisans Taş Kömürü Flotasyonunda Bazı İşletme Parametrelerinin Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
ZAFER BOLAT Tezsiz Yüksek Lisans Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FİKRET KOÇBULUT
ZAFER OZGEN Yüksek Lisans "Maden işletmelerinde çalışanların el-kol titreşim maruziyeti."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
ZAFER ÖZTÜRK Yüksek Lisans Türevli Asal Yakın Halkalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ZAFER ŞANLI Yüksek Lisans İHA Fotogrametrisinde En Uygun Yer Kontrol Noktası Tasarımını Oluşturan Bir Yazılımın Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
ZEKERİYA DURAN Doktora Açık Maden İşletmelerinde Partikül Madde Konsantrasyonlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
ZEKİ BERKAY YILDIZ Yüksek Lisans Deniz kabuğu, kitin ve kitosanla karşılaştırmalı ağır metal adsorpsiyonunun incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
ZEKİYE ŞEYMA TAMAY Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Devlet Hastanesi Binasının Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
ZEKİYE ŞEYMA TAMAY Yüksek Lisans Perküsyon ve Makine Öğrenim Yöntemleri Kullanılarak Beton Nem Seviyesini Takibi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
Zelal ARDIÇ Yüksek Lisans Sofralık Yeşil Zeytin Fermantasyonunda Kırmızı Pancar ve Siyah Havuç Kullanılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BURCU AKTAŞ
ZELİHA BEDİR Doktora "Yakın Halkalarda Türevler Üzerine"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ZERRİN YILDIZ SEYFİKLİ Yüksek Lisans Farklı Yöntemlerle Enkapsüle Edilen Böğürtlen (Rubus Fructicosus) Antosiyaninlerinin Kararlılığının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
ZEYNEP AKÇAY Doktora Tampon Sistemlerinde Lipazların Katalitik Performans ve İkincil Yapısına Süperkritik akışkanların Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
ZEYNEP ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans Robotlaşmanın İş Sağlığı ve Güvenliği avantajları ve Dezavantajları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
ZEYNEP CERAN ÇAMAYAZ Yüksek Lisans Sürdürülebilirlik Kapsamında Akıllı Kampüs Tasarımı ile Akıllı Şebekeler İçin Yenilenebilir Enerji Yönetimi Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ
ZEYNEP CUMERT Yüksek Lisans İğdir-Salur (Artova-TOKAT) Krom Cevherleşmelerinin Jeolojisi ve Kromitlerin Jeokimyasal Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OSMAN KOPTAGEL
ZEYNEP DURNA Doktora Zaman Skalasında Sabit Argümanlı Sturm-Liouville Problemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
ZEYNEP EKER Yüksek Lisans "Oncorhynchus Mykiss (Osreicthyes:Salmonidae)'in Solungaç Esterazının Ham Doku Homojenatlarında Kısmi Karakterizasyonu."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SALİH GÖRGÜN
ZEYNEP MÜJDE BİRİNCİ Yüksek Lisans Yeni Tip Türbülatörlü Nanoakışkan Kullanılan Güneş Kollektörünün Isı Transferi ve Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY KARABULUT
ZEYNEP ÖZSERÇE HASTE Doktora Metal Oksit Nanoparçacıklarının Kombucha Mantarı İle Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA GÜRER
ZEYNEP ÖZSERÇE HASTE Yüksek Lisans Killi agregalarda Kıvam Koruyucu Olarak Kullanılan Polisilikat İçerikli Beton Katı Maddesi Sentezi ve Performansının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
ZEYNEP YILMAZER Yüksek Lisans BODİPY Türevi bir Fotoduyarlaştırıcının Sentezi ve Farklı Çözgen Ortalamalarında Snglet Oksijen Kuantum Verimlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZLI SÖZMEN
ZİNET ZAİM Yüksek Lisans [Tp(CO)2 Mo(CPh)]2+ ve [Tp*(CO)2Mo(CPH)] Alkilidin Komplekslerinin Hesaplamalı Kimya İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
ZUHAL KAVAL Yüksek Lisans "Reşadiye (Tokat) Kuzeyinde Yüzeyleyen Birimlerin Üst Mesozoyik Stratigrafisi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET AKYAZI
ZÜBEYDE ÇELİK Yüksek Lisans Bazı Üçgensel Matrisler İçin Ponizormallik ve Suprapozinormallik
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
ZÜHRE AYDIN Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Binası Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
ZÜLEYHA ERGÜL Yüksek Lisans Enerji Verimliliği Tabanlı Otonom Robotlarda Optimum Rota Planlama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNİS TORUN
ZÜLKÜF SADE Yüksek Lisans "Sivas Fimar Mermer Fabrikasındaki Risk Analizi ve Değerlendirilmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 36
Doç.Dr. : 35
Dr.Öğr. Üyesi : 42
Kız Öğrenci Sayısı : 265
Erkek Öğrenci Sayısı : 459
Toplam Öğrenci Sayısı : 722
Doktora Öğrenci Sayısı : 81
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 620
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 21
Ana Bilim dalı : 28
Doktora : 16
Tezli Yüksek Lisans : 28
Tezsiz Yüksek Lisans : 3

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 3  Çevrimiçi  » 16  Bugün  » 69  Dün  » 246363  Toplam