Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDUL RASHID ARFANY Yüksek Lisans Bir Açık Cevher Ocağının Bilgisayar Destekli Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
ABDULLAH BERK KÜÇET Tezsiz Yüksek Lisans Analitik Hiyerarşi Süreç Yönteminin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
AHMED MOHAMMED ELMUBARAK AHMED ABBAKER AHMED MOHAMMED ELMUBARAK AHMED ABBAKER Doktora İri Kuvars Flotasyonunda Bazı Parametrelerin Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
AHMET ÇETİN Doktora +2, +3, +4 Valans Oksitlerinin (ZnO, TiO2, AI2o3) Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD) İle Cam ve SafirÜzerinde Büyütülmesi; Optik ve Fotokatalitik Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
AHMET DAĞLIOĞLU Yüksek Lisans Bor Yağının Taşıt Motor Yağında Katık Olarak Kullanımının Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TAHSİN YÜKSEL
AHMET EMİR YAKUP Doktora Kentsel Büyümenin Vektör Hücresel Otomat Tabanlı Simülasyon Modelleri ile İzlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
AHMET ERBAYLI Yüksek Lisans "Yüksek Mertebeden Süreksiz Katsayılı Adi Lineer Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Rezidülerine Göre Ayrışım Formülleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ANAR ADİLOĞLU
AHMET HAMDİ GÜLCÜ Yüksek Lisans AG Yeraltı Şehir Şebekelerinde Topraklama Sistemleri ve Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
AHMET UTKU ELİK Yüksek Lisans Kablosuz Haberleşme Protokolleri Üzerinden Derin ÖğrenmeAlgoritmaları İle İç Mekan Konum Algılama Sisteminin İyileştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
AHMET YASİN GÖÇER Doktora Bir Sınıf Dirac Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
ALEYNA ÖNER Yüksek Lisans Liyofilize Semizotu (Portulaca oleracea L. ) Katkılı Soğuk Sıkım Zeytinyağlarının Depolama Süresince Metabolomik Bileşenlerinin Belirlenmes
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BURCU AKTAŞ
ALI ABDULZAHRA ALI AL-HRAISHAWI Doktora Mikrodalga Dezentegrasyonu ile Atık Biyolojik Çamurun Biyogaz Veriminin ve Nutrient Geri Kazanımının İyileştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
AMİNE KOÇ Yüksek Lisans Burdur Gölü Kıyı Değişiminin Uydu Görüntüleri Kullanılarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURAY BAŞ
ANIL ÖZKAN Doktora Mobil Cihazlardaki Isınma Probleminin Deneysel ve Sayısal Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
ARDA YAZICILAR Yüksek Lisans Kitosan ile Enkapsüle Funda Bitkisi (Calluna vugaris L.) Uçucu yağının antioksdidan ve antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
ASIM KARA Yüksek Lisans Değişik Mineral Katkılı Çoklu Yalıtım Özellikli Hafif Tuğla ve Kompozit Panel Levha Yapımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
ASLI EDA ERDOĞAN Doktora Organik Atıklarda Aktif Karbon Sentezi ve Cavap Yüzey Yöntemi ile Atıksularda Ağır Metal Giderimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERŞAN
ATANUR KARADAĞ Yüksek Lisans Sivas TÜRASAŞ Isı Merkezi Sıcak Su Kazanlarının Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
AYKUT ÇAKMAK Yüksek Lisans Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü Steganalizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RUKİYE KARAKIŞ
AYKUT HASBEK Yüksek Lisans Onkolojik Amaçlı Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Yapılan Hastalarda, Makine Öğrenimi Yöntemiyle Malign/Benign Lezyonların Ayırıcı Tanısı ve Primer Tümör Odağının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERŞAN
AYLA FİL Yüksek Lisans Sulardan Mikroplastiklerin Uzaklaştırılmasında Manyetik Sorbent Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
AYSUN AKSU Yüksek Lisans Mikrobiyal Pektinazın Kitosan Bazlı Destek Malzemelerine İmmobilizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERAP ÇETİNKAYA
AYŞE AKTI Yüksek Lisans Poli (vinil alkol) Kriyojellerin Şişme Davranışının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
AYŞE SELİN DEMİREL Yüksek Lisans Gıda Kontaminantı Olan Yeni İzole Bir Mayadan Lipaz Enzimi Eldesi ve Saflaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR KEBABCI
AYŞEGÜL ÇAMBEL Yüksek Lisans Genelleştirilmiş Kesirli İntegral Operatörlerinin Carleson Eğrileri Üzerinde Tanımlı Genelleştirilmiş Morrey Uzaylarında Sınırlılığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE ESRA TÜRKAY
AYŞEGÜL KÜBRA KUZUCU Yüksek Lisans İki Boyutlu Uzayda 2D Convolutional Neural Networks ile İç Mekan Rota Planlama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
AYŞEN ER Yüksek Lisans Halkalarda Homotürevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
AYŞENUR ÖZER Yüksek Lisans Taşıyıcısız Enzim İmmobilizasyonunda Kitosan Nanopartiküllerinin Biyokatalizör Performansına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
BAHAR AKTAŞ Yüksek Lisans Grafon Tabanlı Nanomalzemelerin İletken Poli (2-etil anilin)İçinde Dağıtılmasıyla Yüksek İletken (Grafen-g-PEAn) Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Elektriksel İletkenliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ANAKLI
BEDRETTİN COŞKUN Doktora Sonik Frekanslı İrigasyon Cihazı Tasarımı ve Titreşiminin Modellenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NAZLI TEMEL
BEGÜM YETİŞKİN Yüksek Lisans İmmün Plazma Programlama Temelli Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi ve Mühendislik Problemlerine Uygulanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİBEL ARSLAN
BEKİR KORKMAZ Yüksek Lisans Endoperoksit ile Fonksiyonlandırılmış Bakır Sülfür-Ferritin Çekirdek Kabuk Nanopartiküllerinin Sentezi,Fotodinamik ve Fototermal Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FAZLI SÖZMEN
BELDE ŞAHİN Yüksek Lisans Titanyum İmplant Uygulamalarına Yönelik Gümüş Yüzey Kaplama Yönteminin Geliştirilmesi ve Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE GÖRGÜN
BERAT CAMCI Yüksek Lisans Temiz Odalarda Enerji Verimliliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZİLE YILANKIRKAN
BERKAY ÖZTÜRK Yüksek Lisans Katı Atıklardan Elde Edilmiş Olan Biyogazın Motor Performansı ve Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TAHSİN YÜKSEL
BERNA FİL Yüksek Lisans Şelatla Modifiye Edilmiş Fenton Prosesi ile Sentetik Tekstil Boyar Maddelerin Giderimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
BERRİN NUR ABBASOĞLU Yüksek Lisans Bulanık Parametreli Bulanık Esnek Kümeler Yardımıyla Bir Karar Verme Yöntemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN ATMACA
BEYDA NUR YILDIZ Yüksek Lisans Lorentzian Sasakian Manifoldların Geometrisi Üzerine
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA MERT
BEYZA NUR ÖZDAMAR Yüksek Lisans Güç Sistemlerinde Geçici Durumların Alternative Transients Program (ATP) ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
BİROL YAZARLI Yüksek Lisans Uçucu Kül, Vermikülit ve Bor Katkılı Geopolimer Harç Üretilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ŞAHBUDAK
BİRSEL KIZILTEPE Yüksek Lisans Kodon Kullanım Eğilimi ve Gen Ekspresyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Biyoinformatik Yaklaşımların Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHİR BUDAK
BURAK ÇELİKCAN Yüksek Lisans Başköy (İspir-Erzurum) Çevresindeki Alterasyon Zonlarının Jeolojik, Minerolojik, Jeokimyasal ve Metalojenik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET GÖKCE
BURAK ETHEM KUZU Yüksek Lisans Sivas İli Tıbbi Atık Yönetiminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
BURAK NERGİZ Yüksek Lisans Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-5 Şartlarının Uygulama Durumunun İncelenmesi: Sivas Saha Araştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT BOSTANCIOĞLU
BURAK SAĞLIK Yüksek Lisans Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme Teknikleri İle Personel Masraf Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
BURAK SEÇKİN Yüksek Lisans Desen Derin Öğrenme Tabanlı Doğaltaş Sınıflandırıcı Tasarımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNİS TORUN
BURCU ÇÖPCÜ Doktora Salisilidin temelli Schiff bazların bazlık kuvvetleri ve antitümör aktivitelerinin hesapsal yöntemlerle araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURAN KARAKAŞ
BÜNYAMİN ÇAM Yüksek Lisans Yeraltı Enerji Hatlarında Sinyal Uyartımının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNİS TORUN
BÜNYAMİN DOĞAN Yüksek Lisans Çevresel ve Tarımsal Ürünlerde Kadmiyumun Seçici ve Duyarlı Tayini İçin Ekstrasiyon Çözücüsü Olarak Manyetik İyonik Sıvıların Deneysel Tasarım Yöntemleriyle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAİL ALTUNAY
BÜNYAMİN ELTURAN Doktora Bulanık Küme ve Esnek Kümelerin Melez Teorilerinin Topolojik Yapıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN ATMACA
BÜŞRA KUZU Yüksek Lisans Sızıntı Sularının Foto Fenton Yöntemi ile arıtımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
BÜŞRA VURAL Yüksek Lisans Farklı Kurutma Yöntemleri ile Üretilen Altın Susam Yağlarının Depolama Süresince Metabolomik Bileşenlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BURCU AKTAŞ
CAHFER GÜNGEN Yüksek Lisans Beyin Tümörlerinin Derin Öğrenme ile Manyetik Rezonans Görüntülerinden Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM POLAT
CANAN SÜMBÜL Doktora Bir Modülüs Fonksiyonuna Göre İstatiksel ve Kuvvetli Yakınsaklık ve Bir Kuvvet Serisi Metodu Üzerine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
CANSEL KOÇ Yüksek Lisans Organik Atıklardan Enerji ve Yan Ürünlerin (Biogübre, Biokömür) Eldesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
CANSU KARABEY Yüksek Lisans Dağıtık Üretim ile Klasik Dağıtım Şebekesinden Akıllı Dağıtım Şebekesine Geçiş ve Dağıtık Üretimin Piyasa Entegrasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
CENGİZHAN TÜZÜN Yüksek Lisans İnsansız Muharebe Araçlarının Tarihçesi Sınıflandırılması ve Muharebe Sahasına Etkileri Üzerine Stratejik Analiz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
CİHAN DEMİR Yüksek Lisans Koronen ve Türevlerinin OLED Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYHAN ÜNGÖRDÜ
ÇİLEM IŞIK Yüksek Lisans Fusidik Asit İçeren Farmasötik Pomad Ürünlerinde Yülsek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) Yönteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERŞAN
DAVUT AKBULUT Yüksek Lisans 20209252007
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED SAYRAÇ
DENİZ KALLEMOĞLU Yüksek Lisans Yeni Bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Modeli: Damar Tıkanıklığının Simülasyonu ve Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
DİLARA KESKİN Yüksek Lisans 6-Merkaptopurin (6-MP)- DNA Etkileşiminin Elektrokimyasal DNA Biyosensörü ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KIZILOLUK
DİLEK BİÇER Yüksek Lisans Gül Yaprağı Özütü Kullanılarak Çinko Oksit Nanoparçacıklarının Yeşil Sentez Metodu İle Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA GÜRER
DOĞAN CAN ADIGÜZEL Yüksek Lisans Yapay Zeka, Gelecekteki Tehlikeler, Risk Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE DELİBAŞ
DUDU HATİCE ÜNAL Yüksek Lisans "InAIAS/InGaAs Metal-Yarıiletken-Metal Fotodedektörlerin Aygıt Simülasyonu, Epitaksiyel Büyütülmesi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY DEMİR
DURSUN DARENDELİOĞLU Yüksek Lisans Sivas ve İlçelerdeki Hayvansal Atıkların Biyoenerji Potansiyeli ve Üretim Maliyet Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR ATİCİ
EBRU SAĞ Doktora Metal Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Risk Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
EBRU YILDIRIM Yüksek Lisans Türkiye 'de Ulaştırma Türlerinin Enerji Verimliliği Açısından Kıyaslanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZİLE YILANKIRKAN
EKREM BULUT Yüksek Lisans Eklemeli İmalat Yönteminin Tasarım Optimizasyonun Yapılması ve Özelliklerinin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE GÖRGÜN
EKREM DİVARCI Yüksek Lisans Yüksek Fırın Cürufunun, Alkali Aktivasyon ile Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
ELİF GÜLDÜ Yüksek Lisans İklime Duyarlı Kentsel Planlama Aracı Olarak Soğuk Ada Potansiyellerinin İncelenmesi:Antalya Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK
EMEL BERNA TUNA Doktora PLGA Elektroeğirme Fiberlere Nanoparçaçık İlavesi İlavesi İle Farklı Düzeylerde Tutunma Davranışları ve Sitotoksisitelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ANAKLI
EMİNE KÜBRA ALÇAM Yüksek Lisans Amfibik Araçların Pervane Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TAHSİN YÜKSEL
EMRAH AKAY Yüksek Lisans Düşük Tenörlü Mangan Cevherinin Zenginleştirilmesinin Teknolojik ve Ekonomik Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
EMRAH ASLANTAŞ Yüksek Lisans Parametreye Bağlı Sınır Koşulları İçeren Integro-Dirac Diferansiyel Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
EMRAH GÜNDOĞDU Yüksek Lisans Grafen İnorganik Nanomalzemelr ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
EMRE TORUN Doktora Elektrikli Araçlarda Kullanılan Pasif , Aktif ve Hibrit Batarya Soğutma Sistemlerinin Performanslarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
EMRE YÜKSEK Yüksek Lisans Herhangi Bir Sektörde Risk Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMA ŞİMŞEK
ENİS CANTEMÜR Yüksek Lisans Sinterlenmiş Ti-6AI-4V Alaşımının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ERAY AKKUŞ Yüksek Lisans Bir Ucu Ankastre Diğer Ucunda Kütle Bulunan Kirişlerin Enine Titreşimlerinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
ERCAN TAŞKIN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsündeki Ağaç ve Çalı Florası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EROL DÖNMEZ
ERCAN ULUTAŞ Doktora Genelleştirilmiş Çarpımsal (a,a) -Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ERDİNÇ HASTAOĞLU Yüksek Lisans Listeria monocytogenes Üzerine Yoğurt Kültürlerinden Elde Edilen Postbiyotiklerin Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
EREN DEĞİRMENCİ Yüksek Lisans Nano Akışkan ve Fotovoltaik Termal (PVT) Kollektör Destekli Hibrit Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH KAPICIOĞLU
ERHAN SELÇUK Doktora Ultrasonik Nanokristal Yüzey Modifikasyonu Yöntemi Uygulanmış Ti6AI4V Alaşımından İmal Edilmiş İmplantların Biyouyumluluğu ve Krakterilizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
ERŞAN AKALAR Yüksek Lisans Farklı III-V Grubu Yarıiletkenlerde Yapı Parametreleri ve Termodinamik Değişkenlerin Bağlanma Enerjisine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR BAŞER
ESENGÜL YALÇIN Yüksek Lisans Uyumlu kesirli bir difüzyon operatörünün çözümünün a-integral gösterimi ve operatörün temel özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAŞAR ÇAKMAK
ESRA NUR İÇME Yüksek Lisans Enerji Verimliliği Açısından Bina Enerji Performansı Gereklerinin Analiz Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAZİLE YILANKIRKAN
ESRA ÖZMEN Yüksek Lisans Eklemeli İmalat Teknolojilerinde Kullanılan Biyomalzemeler ve Biyomedikal Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEM ERTEK
EVRİM MERİÇ YELKUVAN Yüksek Lisans Medikal Cihazlarda Hesaplamalı Akışkanlar dinamiği Kullanarak Von Willebrand Faktörünün İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUDE AVCI
FATİH ENİS AYÇİÇEK Yüksek Lisans Alloy 617 ve Hastelloy N Alaşımlarının VVER-1200,AP 1000 ve EPR Reaktör Basınç Kapları Koşullarında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
FATİH KAYA Yüksek Lisans Sivas İli Trafikten Kaynaklı Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EYÜP ATMACA
FATİH TEKE Yüksek Lisans Derin Öğrenme Yöntemleri ile Tomografi Görüntülerinden Kapalı Açılı Glokom Göz Hastalığının Sınıflandırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
FATİH TÜRKMEN Yüksek Lisans Asal ve Yarı Asal Halkalar Üzerinde Türevler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BEDİR
FATMA AYDIN Doktora Lens Biçimli Kuantum Noktalarında Hidrojen Benzeri Sistemlerin Alan Altında Elektronik ve Optik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARİ
FATMA DİLEKÇİ Yüksek Lisans Sodyum Aljinatın Karışımlarına Dayalı Hidrojellerin Protein Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
FATMA YAZICI Yüksek Lisans Görme engellilere Yönelik Ortamda Bulunan Nesneleri Görüntü İşleme Teknikleri İle Tespit Ederek Sesli Uyarı Sistemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
FATMA ZEHRA BAYAT Yüksek Lisans Metal/Yarıiletken Schottky Fotodiyotlarının Elektriksel ve Fotoelektriksel Karakteristiklerinin Deneysel ve Optimizasyon Teknikleri ile Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜLYA DOĞAN
FERHAT KONUKSEVER Yüksek Lisans KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ İÇİN MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
FİKRİYE EDA BULUT Yüksek Lisans 950-1050 nm Dalgaboylu Lazer Kavitesinin Oluşturulması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİDEM ALTUN
FİRDEVS BAYRAK Yüksek Lisans Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hidroelektrik Enerji Üretimi Amaçlı Baraj Yeri Seçimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
FURKAN MESUT ALAN Yüksek Lisans Metin Madenciliği ile Karbon Ayak İzi Yorumlarının Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
GAMZE ATEŞ Yüksek Lisans Sivas İli Polen ve Arı Sütü Örneklerinin MCF-7 ve HT29 Hücre Hatlarında Antiproliferatif Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
GAMZE DURUKAN Yüksek Lisans Probiyotik Kırmızı Pancar Suyu Üretiminin Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE AYBÜKE KARAOĞLAN
GAMZE NUR TEMÜR Yüksek Lisans Farklı Kurutma Yöntemlerinin Isırgan Otunun (Urtica Dioica) Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA SARI
GAMZE YILMAZ Yüksek Lisans Kuantum plazma etkisindeki açısal etkileşimli Li@Cn
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KEMAL BAHAR
GAMZE YOLCU Doktora (Lisanstan) GaAs Tabanlı Pompa Lazer Diyot Yapısının (?=88x nm) Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY DEMİR
GİZEM ÜZEL Yüksek Lisans Çeşitli Binalarda Termal Konfor Şartlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
GÖKHAN ERBAŞ Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat Sektöründe OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Uygulanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DOGAN ENGİN ALNAK
GÖKHAN GÜNHAN Doktora Mikrokanallı Isı Alıcılarda Termo-Hidrolik Performansı Etkileyen Parametrelerin Deneysel ve Numerik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
GÖZDE ADIKUTLU YAZGAN Yüksek Lisans Kurşun Nanaoparçacıklarının Bitkisel Yolla Sentezi ve Özelliklerinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
GÖZDE GÜLDİKEN Yüksek Lisans Polimer-Polimer Karışabilirliğinin Bulanık Yöntemlerle Tahmin Edilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
GÖZDE MOĞULKOÇ Yüksek Lisans İHA Fotogrametrisi ile Üç Boyutlu Bina Modelleme Doğruluğunun Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
GÜLHAN ŞAHİN ÖZYALÇIN Yüksek Lisans Akıllı Kampüs Uygulaması Kapsamında Güneş Enerjisi Santralinin Elektrik Şebekesine Entegrasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ
GÜLTEN EROL Doktora Yakınlık Fark Cebirleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
GÜRCAN ARSLAN Doktora Deliler Fayı , Sarıoğlan Segmentinin Neotektonik- Paleosismolojik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BEKİR LEVENT MESCİ
GÜVEN DOĞAN Yüksek Lisans Geoteknik Amaçlı Sıvılaşma Potansiyelinin Proton Manyetik Rezonans (PMR) Yöntemi Kullanılarak Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
HABİP KIRGEZEN Yüksek Lisans "İyonik sıvılar ile galvoteknik arıtma çamurlarından değerli metallerin geri kazanımı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET KUL
HACI OSMAN CAYMAZ Yüksek Lisans Nematod Caenorhabditis elegans (C.Elegans) Model Organizmasında İnsülin/İnsülin Benzeri Faktörleri Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEYDA BERK
HALİL ERDİM SARITEPE Yüksek Lisans Deprem Kayıtlarından Yatay-Düşey (H/V) Spektral Oranı Kullanılarak Zemin Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi: İzmir Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
HAMZA KÜRŞAT ŞİMŞEK Yüksek Lisans Kurumsal Destek Sistemleri İçin Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) Platformunun Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
HANDE ERMAN Doktora Divriği (Sivas) Demir Yatağının Fe İzotop Jeokimyası ve Re-Os Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ŞAHİN DEMİR
HARUN ÇAKIR Yüksek Lisans Bayat Civarı (Sungurlu Alt Havzası-Çorum) Tersiyer Yaşlı Sedimentlerin Hidokarbon Türüm Potansiyelleri Organofasiyes Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
HARUN ÇAKIR Yüksek Lisans Divriği (Sivas) Tersiyer Yaşlı Kömürlerinin Paleo-Çökelim Ortam Özellikleri ve Hidrokarbon Türüm Potansiyelleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
HARUN IŞIK Yüksek Lisans Belediyelerin İçme Suyu Şebekelerinde Basınç Kontrolünün Türbinlerle Sağlanarak Elektrik Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
HARUN SARIKAYA Yüksek Lisans Sivas İli Şehir Merkezinin Elektromanyetik Haritasının Çıkarılması ve Elektromanyetik alanların İnsan Sağlığına Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
HARUN UTAR Yüksek Lisans Orbital Açısal Momentum Işınlarının Üretim Aşamaları ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
HASAN ALPEREN ÇAM Yüksek Lisans Nanoakışkan Kullanılan Isı Değiştiricilere Yerleştirilen Farklı Özellikteki Türbülatörlerin Isı Transferi Artışı ve Basınç Düşüşü Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY KARABULUT
HASAN ERDEM Yüksek Lisans Kompozit Protez Ayak Bileşenleri İçin Test Makinesi Tasarımı ve İmalatı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
HASAN PINAR Doktora Meyve ve Meyve Sularında Patulin Bulaşmasının İzlenmesi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi ve Bunların Analitik Uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
HASAN ZEYNEL ENDOĞAN Yüksek Lisans "Taşıyıcı İçermeyen İmmobilize Çoklu-Enzim Sistemlerinin Tasarımı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
HATİCE KÜBRA YOLCU Yüksek Lisans Balıklı Kaplıcada (Kangal/Sivas) Yaşayan Doktor Balığın (Garra rufa (Heckel,1843)) psoriasis Tedavisindeki Etkinliğinin Histolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ÜNVER
HATİCE TAŞPINAR Yüksek Lisans Farklı Tür Derin Ötektik Çözücülerin Kemometrik Stratejiyle Gıda Ürünlerinde Sülfadiazin Kalıntılarının Tayini İçin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAİL ALTUNAY
HAYRULLAH KAAN DUNDAR Yüksek Lisans Üniversite Yerleşkesinde Çatı GES Uygulamalarının Fizibilite Değerlendirilmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
HEDİYE DİLARA TEL Doktora Sınır Koşulları Parametreye Bağlı Comformable Kesilli Dirac Tipli İntegro Diferansiyel Denklem Sistemleri İçin Düz ve Ters Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
HIDAYATULLAH AMARKHAIL Doktora Standart Model Ötesi Fiziğin Müon Çarpıştırıcılarında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SALİH CEM İNAN
HİLAL ZENGİN Yüksek Lisans Örneksiz Öğrenme Problemine Çoklu Etiket Sınıflandırma Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FIRAT İSMAİLOĞLU
HUZEYFE GÜMÜŞGÖZ Yüksek Lisans Hafik (Sivas) Kuzey ve Kuzey Doğusu Jips-Anhidrit Alanlarının İki-Boyutlu Yakın Yüzey Jeofizik Yöntem Uygulamaları ile 2B Analizlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÖZEL
HÜSEYİN FATİH ÇETİNKAYA Yüksek Lisans Kitosan- Borik Asit Kompozitinin Sentezi ve Endüstriyel Boya Atıklarının Tutulmasında Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
HÜSEYİN TOPAÇ Doktora Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde (koyh) Kullanılmak Üzere Anot, Elektrolit ve Katot Seramik Malzemelerin Farklı Katkı ve Yöntemlerle Üretilmesi Karakterilizasyonu ve Hücre Performasyonlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TAHSİN BOYRAZ
HÜSEYİN UŞAN Yüksek Lisans Zencefil/Zerdeçal, PEG/PVA İçerikli, Aljinat Bazlı, Kompozit Mikrokürelerin Sefaklor Salımında Kullanımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET BAYBAŞ
İBRAHİM ALMACI Yüksek Lisans Görüntü İşleme Yöntemleriyle Kırılma İndis Tespiti
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM POLAT
İBRAHİM ALMACI Yüksek Lisans Yere Nüfuz Eden Radar (YNR) Uygulamaları İçin Mayın Taramada Kullanılmak Üzere Aşırı Geniş Bant (AGB) Anten Tasarımı ve Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR MERCAN
İBRAHİM KAYA Doktora Sivas İli Hava Kalitesi Analizi , Emisyon Envanteri Hesabı ve Modellenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EYÜP ATMACA
İNANÇ BARAL Doktora Kangal Köpeği Populasyonunda Dizileme Yoluyla Genotiplendirme (GBS) ve İkili Enzim Kesimi Restriksiyon İlişkiliDNA dİZİLEMESİ (ddRAD-seg) Yöntemleri İle Genetik Varyasyonun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NACİ DEĞERLİ
İSA KARABULUT Yüksek Lisans Tepe Radyo İstasyonu İçin Güneş ve Rüzgar Enerji Sistemlerinin Hibrit Kullanımı ve Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR KOÇKANAT
İSMAİL DUMAN Yüksek Lisans Yerel Olmayan Sınır Koşullu Sturm-Liouville Operatörleri İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
İSMAİL İYİGÜVEN Yüksek Lisans X12CrNi18-10 Kalite Ostenitik Paslanmaz Çeliğin MIG-MAG ve Soğuk Metal Transfer Kaynağı (CMT) Yöntemleri ile Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
İSMAİL ÖZGÜN KOÇ Yüksek Lisans Savunma Sanayisinde Zorlu Şartlara Maruz Kalan Alüminyum Alaşım Malzemelerinin Kaplama Yöntemi ile Yüzey Kalitesinin İyileştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
İSMET ERDOĞMUŞ Yüksek Lisans Sivas Bingöl Tuzlası Gölü ve Çevresi Florası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AŞKIN AKPULAT
KADİR OSMANOĞLU Yüksek Lisans Kenar Algılama İçin Görüntüdeki Zengin Özniteliklerin Tespiti
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KALİ GÜRKAHRAMAN
KADİR YASİN SUNCA Yüksek Lisans İvme Ölçer İşaretlerinin Optimizasyon Algoritmaları ile Analizi ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR KOÇKANAT
KADRİYE BAŞAR Doktora Konveks Olmayan Denklemlerin Çözümleri ve Uygulamalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
KENAN KOÇ Yüksek Lisans Uzaktan Algılanan Görüntülerden Aspir Bitkisinin Biyokütlesinin Tahmin Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURAY BAŞ
KORAY SOYDANER Yüksek Lisans Sayısal Yöntemlerle Sıvı Kristal Tabanlı Ayarlanabilir Optik Filtre Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP EMÜL
KÜBRA DAĞGEZ Yüksek Lisans Üç Fazlı Asenkron Motorunun Modelinin Çıkarılması, Tork ve Hız Kontrolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
KÜBRA DAĞGEZ Yüksek Lisans Elektrik Dağıtım Hatlarında Yapay Zeka ile Arıza Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
LEYLA DURMAZUÇAR Doktora Doğal ve Manyetiklerilmiş Bentonitle Ağar Metal ve Boyal Madde Gideriminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
LUTUF ERTÜRK Doktora Borosinterleme İşleminin Mekanik Özelliklere ve Aşınma Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
MAHMUT ATİK Yüksek Lisans Saldırı Tespit ve Önleme Sistemlerinde Kullanılan Derin Öğrenme Algoritmaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HİDAYET TAKCI
MAHMUT ÇELİK Yüksek Lisans Halkanın Asal İdealleri Üzerine Etki Eden Türevler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
MAMADOU SALIOU BALDE Yüksek Lisans Üretim Proseslerinin Modellenmesi ve Ekonomik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
MAYA AHMADOVA Yüksek Lisans Yeni Nesil Dizileme Yaklaşımı ile NRP-1 ve SOCS1 Gen Polimorfizmleri ve Covid-19 Hastalık Seyri Arasındaki Olası İlişkinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
MEHMET AKİF ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tıbbi Laboratuvar Cihazlarının Çalışma Parametrelerinin Uzaktan Takibi İçin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Bir Sistemin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
MEHMET AKTAŞ Yüksek Lisans Fotovoltaik (PV) On Grid Sistemlerde Hızlı Arızı Teşhisi ve İyileştirme Uygulamaları ile Maksimum Çıkış Gücü ve Verimin Artırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
MEHMET GÖKHAN YASAN Yüksek Lisans Seçilen Endüstriyel Bir İşletmenin Kurumsal Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKNUR ŞENTÜRK
MEHMET GÜLMEZ Doktora Cephidae (Hymenoptea) Familyasına Ait Bazı Türlerin Genom Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHİR BUDAK
MEHMET KAYA Yüksek Lisans Hidrolojik Kuraklık Risk Analizi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET LEVENT KOÇ
MEHMET SELİM TEKİK Yüksek Lisans Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir Enerji İletim Hattı Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERDAR ERCİNS
MEHMET TERELİ Doktora Diplolepis fructuum (Hymoneptera:Cynipidae) da İnsektisitlere Karşı Direnç Olluşmasında Etkili olan Esteraz Aktivitesi ve Glutathione S-Transferas Gen Diziliminin Çıkarılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
MEHMET TÖRNÜK Yüksek Lisans Yozgat Bölgesi Alkali ve Toprak alkali Hammadelerinin Duvar Karosu ve Sırlı Granit Bünyelerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
MEHMET YASİN CANBOLAT Doktora Kastamonu Eosen Nummulitid Paleontolojisi ve Paleoekolojik Yakalaşımlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
MEHTAP ÇÖPÜR Yüksek Lisans Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu Yöntemi ile Gıdalarda Eser Metal Tayini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
MELİH ÇEVİK Yüksek Lisans İSO14001 Çevre Yönetim ile İSO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
MELİSSA ŞAFAK SALMAN Doktora Sivas İli Kangal Balıklı Kaplıca Su Florasının Metataksonomik ve Metagenomik Yaklaşımlarla Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
MELTEM ÜRER Yüksek Lisans Mikro Parçacık Katkılı Epoksi Kompozitlerin Titreşim Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MENEKŞE ÇELİK Yüksek Lisans Adsoprsiyon Çalışmalarında Metal-Polimer Etkileşimi ve Bu Etkileşimin Kuantum Kimyasal Parametrelere Bağlılığının DFT Hesaplamaları Açıklanmas
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
MERVE ÇAKIR Yüksek Lisans Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç Noktası Takibi Yapan Algoritmaların Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
MERVE GÜLER Yüksek Lisans Si,vas İlinde Bir Güneş enerji Santrali İçin Derin Öğrenme Metodu İle enerji Tahmini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ
MERVE NUR KOÇAK Doktora (Lisanstan) Kısa ve Orta Dalga Boylu Kuantum Çağlayan Lzerlerin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY DEMİR
MERVE TAŞTAN Yüksek Lisans Kanser Tedavisinde İlaç Olarak Kullanılan Platin Temelli Kompleksler Üzerine Kuantum Kimyasal Hesaplamalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
MERVE TUĞUTLU Yüksek Lisans Genelleştirilmiş İleri Fark Operatörünün Spektral Tahminleri Üzerine
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
MERVE YAVUZ TAŞTEPE Yüksek Lisans Avokado Tohum Ununun Yoğurt Starterleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
MERYEM DEMİR Doktora InGaAs Gunn Diyodu Tabanlı Işık Yyan Aygıt Yapılarının Yapısal ve Elektriksel Karakterilizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
METİN KALYON Yüksek Lisans Güncel Metasezgisel Algoritmaların Performans Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİBEL ARSLAN
MUHAMMED FATİH YILDIRIM Yüksek Lisans Bor Atıkları ve Talkın Porselen Karo Seramik Üretiminde Kullanılabilirliğin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
MUHAMMED MUSAB BAYAT Doktora Faz Değişim Malzemesi Entegreli Güneş Panelleri Verimliliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MUHAMMED MUSTAFA ORHAN Yüksek Lisans Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile Ağır İyon Füzyon Reaksiyonlarının Tesir Kesitlerinin Hesaplanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
MUHAMMED SAFA ÇELİK Yüksek Lisans Çevre Bacillus İzolatlarından Lakkaz Enziminin Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERAP ÇETİNKAYA
MUHAMMED SİPAHİ Yüksek Lisans Turbojet Motorlarda Kullanılan Soğutmalı Türbin Kanatçıklarının Tasarımı ile Türbinlerin Ağırlık Güç Oranını İyileştirmek
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
MUHAMMET ÇOMOĞLU Yüksek Lisans Çay Fabrikası Üretim Artıklarının Vermikompost Yönetimi ile Organik Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ORHAN CERİT
MURAT BAYRAMOĞLU Yüksek Lisans Kentsel Planlamaya Yönelik Yenişehir (Bursa) İlçesinin Jeofiziğin DES ve MASW yöntemleri kullanılarak Seviye Haritaları Boyutunda İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÖZEL
MURAT GÜNEŞ Yüksek Lisans Porfirin Taşıyıcı C24, C26 ve C28 Fullerenlerinin Melonama Kanseri Üzerine Etkisinin Kuantum Mekanik Yöntemlerle Araştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SULTAN ERKAN
MURAT KARABABA Yüksek Lisans Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ULUSOY BALİ
MURAT MİRİK Doktora Elyaf Takviyeli, Nanopartiküllü, Polimerik Matrisli Hibrit Nanokompozit Malzemelerin Tabakalararası Kırılma Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
MURAT UTKU KABASAKALOĞLU Yüksek Lisans Sayısal Görüntülerin İçine Gizlenen Verilerin Derin Öğrenme Tabanlı Tespit Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RUKİYE KARAKIŞ
MUSTAFA BAHADIR KARADELİ Yüksek Lisans Kromit Zenginleştirme Tesisi Atığının Flokülasyon Davranışının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MUSTAFA CANER Doktora Helisel Sarılı Isı Esanjörlerinde Farklı Geometrik Özelliklerin Isı Transferinde Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırlması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MUSTAFA ÇAKAL Doktora Klorofenolik Bileşiklerin Giderimi İçin B-Siklodekstrin Bazlı Manyetik Adsorbent Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
MUSTAFA FATİH GÜNEŞ Yüksek Lisans Tokat ve Civarında Doğal Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Kireçtaşlarında Bulunan Bentik Foraminiferler ve Kireçtaşlarının Petrografik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
MUSTAFA LEVENT BAKAR Yüksek Lisans Çanakkale ve Civarının Jeotermal Potansiyelinin Radyojenik Isı Üretimi ve Jeofizik Yöntemler ile Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
MUSTAFA SU Yüksek Lisans Naive Bayes ile Otizmin Teşhisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HİDAYET TAKCI
MUSTAFA YILMAZ Yüksek Lisans Isıl Enerji Sistemlerinin Makine Öğrenmesi İle Yönetimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
MUTLU KAAN DENİZBAŞI Yüksek Lisans Akarca (Mustafa Kemal Paşa-Bursa) AU-AG Cevherleş Duraylı İzotop (O,H,S,CU,Fe) Jeokimyası ve Re-Os Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
NACİYE NUR İLDENİZ Tezsiz Yüksek Lisans KYK Kadı Burhaneddin Erkek Öğrenci YurduSosyal Tesislerinin Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İBRAHİM CAN
NACİYE NUR İLDENİZ Yüksek Lisans Limonen'in Aynalı Sazan Balığı Köftelerinin Raf Ömrü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
NACİYE NUR İLDENİZ Yüksek Lisans Limonenin Alabalık Köftelerinin Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
NEBİLE NAZLI TUTAR Doktora Minerallerinin Flotasyonunda Kullanılan Şelat Yapıcı Kolektörlerin Etkinlikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA YEKELER
NECATİ AYDEMİR Yüksek Lisans Mahalli İdarelerde Sıfır Atık Yönetimi ve Şarkışla İlçesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
NERİMAN YAĞMUR Yüksek Lisans Sınır Koşulu Spektral Parametreye Kudratik Olarak Bağlı Dördüncü Mertebeden Bir Özdeğer Probleminin Spektral Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN GÜLDÜ
NUH AKÇİÇEK Doktora Ultrasonik Önİşlem Destekli Kolon Fotasyonu İle İnce Boyutlu Kömürlerin Kül ve Kükürtünün Azaltılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
NURGÜL SARIAYDIN Yüksek Lisans Manyetik ve Hidrofobik Modifiye Edilmiş Heparin Benzeri Türevinin Hazırlanması, Kimyasal ve Biyolojik Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİRNUR AKKAYA
NURSU HATİPOĞLU Yüksek Lisans Yenilenebilir Ener Kaynaklarında Enerji Verimliliği ve Kontrolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNİS TORUN
OĞUZHAN PEKTEZEL Doktora Yeni Nesil ve Eski Nesil Soğutucu Akışkanların Mekanik Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Enerji ve Ekserji Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
OKAN BAĞLAĞAN Yüksek Lisans Hidrojel Katkılı Beton Malzemelerin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YASEMİN IŞIKVER
ONUR BALCAN Doktora Şeker Endüstrisi Atık Suyunun Bazı İleri Arıtım Yöntemleriyle Arıtılması ve Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
ONUR ÖRNEK Doktora Esnek Mühendislik Sistemlerinde Sıralı Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
OSMAN KEKLİK Yüksek Lisans Zaman Skalaları Üzerinde Kurulan Bir Sınıf Dirac Operatörü İçin Spektral Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
OTHMAN YASSIN ALSABBAGH Yüksek Lisans Siber Tehdit İstihbaratı ve Siber Saldırılar Temelinde Siber Tehditlerin Tespiti İçin Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
OZAN KARADEMİR Yüksek Lisans Asparagus sp. Bitkisinin Fitokimyasal Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
ÖMER FİKRET YILMAZ Yüksek Lisans Soğuk İklim Kuşağında Bulunan Bir Askeri Tesisin Enerji İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sağlanmasının Tekno-Ekonomik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH KAPICIOĞLU
ÖMER HASDEMİR Yüksek Lisans r-Yakın Topolojik Uzaylarda Ayırma Aksiyonları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN ATMACA
ÖMER YILDIZ Yüksek Lisans 2B EKB Görüntülerini İçeren Özgün Veri Seti ile Transfer Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Aritmi Tespiti Yapılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADİR ŞEKER
ÖMERCAN KAĞIZMANDERE Yüksek Lisans Açık Kaynaklı Yazılımlar İçin İSO25010 Yazılım Kalite Standartlarının Uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
ÖZGE KUZUCU Yüksek Lisans Ayrık Zamanlı Bir Av-Avcı Popülasyon Modelinin Kararlılık ve Çatallanma Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
ÖZGE ÖZTARAKCI Yüksek Lisans Demir Tetrakarbonil Nitrosil Kompleksi İzomerlerinin Moleküler Yapıları, Spektroskopik ve Moleküler Özelliklerinin Hesapsal Yöntemlerle Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURAN KARAKAŞ
ÖZGÜR ÜLKÜ ÖZDEMİR Yüksek Lisans Kolorektal Kanser Hücrelerinde Glukoz Taşıyıcılarının Gen Ekspresyon Profillerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEYDA BERK
ÖZLEM ABLAK Yüksek Lisans Deneysel Çalışmalarda Kemometrik Uygulamalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAİL ALTUNAY
PELİN ALP ORAL Yüksek Lisans İzmir ve Edremit Körfezi Sondaj Karotlarında Saptanan Bentik Foraminiferlerin Sistematiği ve Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
PELİN CANTÜRK Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Bilim Alanında Bilimsel İşbirliğinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
RABİA BAŞARA Doktora Allee Etkili Av-Avcı Popülasyon Modelinin Kararlılığı ve Çatallanma Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİGEN KANGALGİL
RAMAZAN EVRENSEL Yüksek Lisans Alüminyum ve Alaşımlarının Eklemeli İmalatta Uygulamaları ve Topoloji Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEM ERTEK
RAMAZAN KATIRCI Yüksek Lisans Yapay Zeka Destekli Sohbet Robotu Tasarımına Etki Eden Parametrelerin Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
RANA CEYHAN Yüksek Lisans Lamel ve Vermiküler Grafitli Dökme Demirde İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
RECEP KALIN Doktora Koyun-Keçi, Sığır Dışkı ve Et Örneklerinde Rezistom Çeşitliliğinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHİR BUDAK
REGAYİP ATASEVEN Yüksek Lisans Hidrodinamik Parametrelerin, Kaba Partiküllerin Flotasyonu Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
RESUL KOÇAK Tezsiz Yüksek Lisans İnşaat Kazı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
RESUL KURTULMUŞLU Yüksek Lisans IoT Verileri Üzerinde Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Yöntemleri ile Kayıp Verilerin Doldurulması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
REYHAN KEKÜL Yüksek Lisans Dalgaboyu Genişletilmiş SWIR Dedektör Uygulaması İçin (100) InP Alttaş Üzerine Büyütülen Zengin İndiyum İçerikli InxGa1-xAs Epitaksiyel Katmanların Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL ALTUNTAŞ
RIDVAN GÜVEN Yüksek Lisans Özdemir Antimuan Madenleri C Sahası Açık Ocak Planlamas
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAVUZ GÜL
RIZA ÇENET Yüksek Lisans Yapay Zeka Yöntemleri Kullanılarak Kayaçlardan Elde Edilen İnce Kesitlerden Minerallerin Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
RUHİ MALKOÇ Doktora Elektrokimyasal Arıtma Prosesleri Kullanarak Magnezyum Amonyum Fosfat Çöktürmesi ile Evsel Atıksulardan Nutrient Kazanımı ve Gideriminin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUAT ÖZYONAR
RUTKAY ATUN Doktora Radar Teknikleri ile Toprak Nemliliğinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖNDER GÜRSOY
SALİH CAN ULUCAN Yüksek Lisans Farklı Tip Parabolik Oluklu Güneş Kollektörü Tasarımı ve Deneysel Olarak Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR ÖZSOLAK
SALİH GÜNEŞ Yüksek Lisans Yanma Odası Değiştirilmiş Bir Dizel Motorunda Silindir İç Akış ve Isı Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKER TEMİZER
SAMET ALTUN Yüksek Lisans Sürekli Odaklı Optik Görüntüleme Sistemi Tasarımı ve Üretimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
SANGAR MOHAMMED MAHMOOD MAHMOOD Yüksek Lisans Bazı İridyum Komplekslerinin Optoelektronik Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYHAN ÜNGÖRDÜ
SAYNUR ARSLAN Yüksek Lisans Manyetik Demir Oksit (Fe2O3) Nanopartikülleri ile Desteklenmiş Gözenekli Biyopolimer Malzemelerin Kanser Tedavisi İçin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KERİM EMRE ÖKSÜZ
SEÇKİN FESLİYAN Yüksek Lisans Gıda Örneklerinden Eritrosinin Doğru ve Güvenilir Tayini İçin Kemometrik Modelleme ile Doğal Derin Ötektik Çözücülerin Kullanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ELİK
SEDA AYIK Yüksek Lisans Kimyasal Riskler Nedeni ile Gerçekleşen İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BERNA SARAÇOĞLU KAYA
SEDA ERKIRELLİ Yüksek Lisans Demir zenginleştirme tesisi atığının değerlendirilebilirliğinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
SEDA KARADUMAN Yüksek Lisans Organik Rankine Çevrimi ile Kombine Edilmiş Kaskad Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
SEDAT GÜÇLÜ Yüksek Lisans Telekominikasyon Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Bilişim Entegrasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT BOSTANCIOĞLU
SEFA FURKAN SELÇUK Doktora Yukarı Kızılırmak Havzasında İklim Değişikliği ve Arazi Kullanım Değişiminin Etkilerinin SWAT ile Modellenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
SELEN YAKAR Doktora Doğal Boyarmaddelerin Laboratuvar Ortamında Eldesi ve Çeşitli Kumaşlar Üzerine Uygulanarak Analizlerinin Yapılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
SELVİ CİNGÖZ Doktora Kara Mürver (Smbucus Nigra L.) Kullanılarak Sentezlenen Metal Nanopartiküllerin Antioksidan ve Antidiyabetik Etkilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FERDA CANDAN
SERKAN KOCA Yüksek Lisans Dağıtım Şebekelerinde Optimizasyon Teknikleri Yardımıyla Şebeke Teknik Kayıplarının ve Gerilim Profillerinin İyileştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
SEZEN ÇEVİKOĞLU Yüksek Lisans Zonguldak Taş Kömürü Flotasyonunda Farklı Kinetik Modellerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURAN KILINÇ
SÜLEYMAN AŞIK Yüksek Lisans Mühendislik Jeolojisi, Zemin ve Kaya Mekaniği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
SÜLEYMAN GÜLER Yüksek Lisans Gediz Grabeni Sarıgöl İlçesi Tektonik Hareketlerin Arşiv InSAR Görüntüleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
SÜLEYMAN ZORTAŞ Yüksek Lisans Asal Halkalarda Permuting Genelleştirilmiş Tri-türevin İzi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
SÜMEYRA BÜYÜKÇAMSARI Yüksek Lisans Sivas İli Propolis Örneklerinin Etil Asetat, Etil Alkol ve Su Çözücüleriyle Özütlenmesi ve Caenorhabditis Elagans Kültürlerinde Etkinliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
SÜMEYRA ŞENOL Yüksek Lisans Kendi Kendini Düzenleyen Haritalarda Prototip Vektörleri İçin Yeni Bir Başlangıç Değeri Önerisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FIRAT İSMAİLOĞLU
SÜMEYYE ÇINAR Yüksek Lisans Borofen Sentezi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK
SYAHRONIDAVI AL GHIFARI Yüksek Lisans Barito Havzası (Güney Kalimantan, Endonezya) Kömürlerinin Paleo-Çökelim Özellikleri ve Hidrokarbon Türüm Potansiyelleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
ŞAFAK KÖLEMENOĞLU Yüksek Lisans Güneş Enerjisi Santrallerinde Tasarım, Kurulum Hataları ve İşletme Aşamasında Yaşanan Arıza Durumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA ŞEKER
ŞAFAK YILMAZ Doktora Singüler Difüzyon Operatörü İçin Düz ve Ters Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
ŞAHİDE MERVE RÜZGAR Yüksek Lisans Balistik Yelek Tasarımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
ŞENGÜL KURTULUŞ Yüksek Lisans "MOCVD ile Büyütülen Mavi LED Katmanlarının Fotolüminesans Tekniği İle Karakterizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
ŞERİFE ARDA HACIALİBEYOĞLU Yüksek Lisans Elektromanyetik Alan Altındaki Eğimli Bir Kuantum Kuyusunun Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
ŞERİFE SEVİNÇ DÜNDAR İNAL Doktora Optimum Tünel Tasarımları İçin Elastiside Modül Sınırlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulamalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
ŞEYMA SULUOVA Yüksek Lisans "Oltu Balkaya Havzasının (Doğu Anadolu) Jeofizik Verilerle Analizi ve Modellemesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
ŞEYMANUR YAMAN Yüksek Lisans Serilerin Çeşitli Toplanabilirliği Üzerine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
ŞURA MELİSA DUYAR Yüksek Lisans Probiyotik Kırmızı Pancar Suyunun Fermantasyonu Sırasında Kimyasal, Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi ve Fermantasyon Sonunda Bazı Kalite Özelliklerinin Geleneksel Olarak Üretilen Kırmızı Pancar Suyu ile Kıyaslanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE AYBÜKE KARAOĞLAN
TANER ŞAHUTOĞLU Yüksek Lisans Kitosan Nano-Parçacıklarına ?-Amilaz İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KIZILOLUK
TUĞBA ARSLANHAN Yüksek Lisans Doğal Hidrokolloidler ve Siyah Nohut Unu Kullanılarak Glutensiz Ekmek Üretimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE AYBÜKE KARAOĞLAN
TUĞBA DEMİREL Yüksek Lisans Nematod Caenorhabditis elegans (C.Elegans) Model Organizmasında mTOR İnhibitörlerin Rolünün Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEYDA BERK
TUĞBA TOPDAĞ Yüksek Lisans Beyin Görüntülerindeki Gürültülerin Derin Öğrenme Kullanılarak Giderilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RUKİYE KARAKIŞ
TUĞÇE AKAY ERDEMİR Yüksek Lisans Artvin-Yusufeli Barajı Projesi Artvin-Erzurum Arası Yeni Yapılan Tünellerin İzolasyon (Yalıtım) İşlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER EKİCİ
TUĞÇE TAĞRAF Yüksek Lisans Sivas İlindeki Güneş Enerji Santrallerinin Tekno-Ekonomi Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET FERTELLİ
TÜRKER KARAKAŞ Yüksek Lisans Petrol Aramacılığında Vibrosismik Kaynak Kullanımı ve Sweep Sinyal Parametre Seçimi ile Yüzey Jeolojisi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FUNDA BİLİM
UĞUR ÖLGEN Yüksek Lisans Kompleks Pb-Cu-Zn Cevherinin Kollektif Flotasyonunda (Cu-Pb) Bazı Parametrelerin Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
UĞUR YILDIZ Yüksek Lisans PGPR Bakterileri ile Zenginleştirilmiş Farklı Organik Gübrelerin Sera Koşullarında Buğday Bitkisinin Gelişim ve Verimine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR TUTAR
ÜLKÜ BEYZANUR GÜLDEŞ Yüksek Lisans Farklı Pişirme Yöntemlerinin Madımağın (Polygonum cognatum Meissn.) Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA SARI
ÜMMÜGÜLSÜM TAŞEL Yüksek Lisans "Taşınmaz İdaresi Temel Modeline 3B Verilerin Entegre Edilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
VESİM NASİF Yüksek Lisans Piridin İçeren Yeni Schiff Baz Ligandları ve Onların Cd(II) Komplekslerinin Sentezi, Hesaplamalı Kimya, Moleküler Doking ve Sitotoksik Analizleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY SAYIN
VİLDAN YALÇIN Yüksek Lisans Sivas Kent Ormanı Kardeşler Tepesi Florası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AŞKIN AKPULAT
YAĞMUR BÜTÜN Yüksek Lisans Metal Adsorpsiyonun Çalışmalarında Polimer Kompozitlerin Kullanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
YAĞMUR SOLAK Yüksek Lisans Hidrostatik Basınç Altındaki İki Boyutlu InGaAs/GaAs Yarıiletkenlerinde Elektronik Band Enerjilerine Yarıiletken Konsantrasyonunun ve Sıcaklığın Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR BAŞER
YAHYA EMRE DEĞİRMENCİ Yüksek Lisans Güvenlik Kulübelerinin Isıtma Uygulamarında Güneş Enerjili Isı Pompası Sistemlerinin Modellenmesi ve Tekno-Ekonomik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH KAPICIOĞLU
YAPRAK MOLLAOĞLU Yüksek Lisans Yoğunluk İzleyiciler (Tracer) ile TKİ-GLİ Ömerler Lavvar Performansının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
YASEMİN BOZKURT Doktora Lipozomal BODIPYzom Taşıyıcı Nanoveziküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kanser Üzerine Etkilerinin in-vivo Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FAZLI SÖZMEN
YASEMİN TAŞDEMİR Yüksek Lisans Fenilketonürili Hastalar İçin Fenilalanın İçeriği Azaltılmış Soya Sütü Üretimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN GÖLGE
YASİN BAYRAKTAR Yüksek Lisans Sualtı Haberleşme Tekniklerinin Karşılaştırılması: Optik Haberleşme Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM POLAT
YASİN GÖZE Yüksek Lisans Eritme Kaynağında Kaynak Fikstürü Kullanımının Bağlantının Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
YASİN KILIÇ Yüksek Lisans Elektrik Motorlarında Oluşabilecek Mekanik Arızaların Yapay Sinir Ağları ile Tespit Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
YASİR ACI Yüksek Lisans Yüksek Fırın Cürufunun, Alkali Aktivasyon ve Düşük Çimento İlavesi ile Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ÖZER
YEŞİM ŞAHİN Yüksek Lisans Halkalarda Homo-Türevler ve İdealler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
YUNİS AKKAŞ Doktora Transfemoral Amputeler İçin Ayarlanabilir Soket Tasarımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
YUSUF AKTAŞ Yüksek Lisans Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle İşsizlerin Zamanına Göre İşsiz Kalma Risklerinin Tesbiti
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HİDAYET TAKCI
YUSUF EMİNOĞLU Yüksek Lisans Düşük ve Yüksek Tenörlü Çinko İçeren Atık ve Cevherlerden Katodik Külçe Çinko Üretimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
YUSUF GÜRSOY Doktora Hastalıkların Matematiksel Modelleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
YUSUF PENÇEÇELİK Yüksek Lisans Sivas Havzasındaki Tuz Tektoniği Yapılarında Savunma ve Enerji Amaçlı Depolama Bölgelerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK
YÜCEL TACLI Yüksek Lisans Öneri Algoritmalarının Popülerlik Yanlılığı Sorunu İçin Kullanıcı-Odaklı Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE YALÇIN
ZEHRA SEBA KESKİN Doktora Bitki Özütleri Kullanılarak Metalik Nanopartiküllerin Sentezi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
ZEKİYE ŞEYMA TAMAY Yüksek Lisans Perküsyon ve Makine Öğrenim Yöntemleri Kullanılarak Beton Nem Seviyesini Takibi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ TÜRKAY
ZELİHA GELENGEÇ Yüksek Lisans Erzincan Katı atık Düzenli Depolama Sahası Deponi Gazı Ölçülmesi ve Deponi Gazdan Enerji Üretimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DENİZ GÖLBAŞI
ZELİHA ŞİMŞEK Yüksek Lisans Genelleştirilmiş Riesz Potansiyel Operatörlerinin Carleson Eğrileri Üzerinde Tanımlı Morrey Uzaylarında Sınırlılığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE ESRA TÜRKAY
ZERİBAN KİY Yüksek Lisans Sivas İlinde Thymus L. (Keklik) Türlerinin Moleküler Filogenetik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AŞKIN AKPULAT
ZEYNEP DURNA Doktora Zaman Skalasında Sabit Argümanlı Sturm-Liouville Problemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
ZEYNEP MÜJDE BİRİNCİ Yüksek Lisans Yeni Tip Türbülatörlü Nanoakışkan Kullanılan Güneş Kollektörünün Isı Transferi ve Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY KARABULUT
ZİNNUR YILMAZ Doktora Meteorolojik Parametreler ile Hava Kirletici Parametrelerin Zamansal ve Mekansal Değişimlerinin İstatistiksel Yaklaşımlarla Modellenmesi: Orta Karadeniz Sahil Şeridi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 98
Doç.Dr. : 79
Dr.Öğr. Üyesi : 93
Kız Öğrenci Sayısı : 299
Erkek Öğrenci Sayısı : 572
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 764
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 677
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 87
Doktora Öğrenci Sayısı : 105
Ana Bilimdalı : 28
Tezli Yüksek Lisans : 28
Tezsiz Yüksek Lisans : 1
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 2
Doktora : 16

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 46  Bugün  » 67  Dün  » 192049  Toplam