Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULKADİR İZGİ Yüksek Lisans Soğutma Sisteminde Nanoakışkan Kullanımının Motor Performansına ve Emisyonlarına Olan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TAHSİN YÜKSEL
ADEM ŞAHİN Yüksek Lisans Polimer Çimento Kompozitinin ve Melas Katkılı Çimentonun Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHTAP ERŞAN
AHMET CAN ÇAPAR Yüksek Lisans Faz Değiştiren Malzeme Esaslı Etkin Pasif Termal Koruma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NAZLI TEMEL
AHMET ERBAYLI Yüksek Lisans "Yüksek Mertebeden Süreksiz Katsayılı Adi Lineer Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Rezidülerine Göre Ayrışım Formülleri."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ANAR ADİLOĞLU
AHMET HAMDİ GÜLCÜ Yüksek Lisans AG Yeraltı Şehir Şebekelerinde Topraklama Sistemleri ve Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
AHMET HASKAN Yüksek Lisans Kesik Zamanlı Popülasyon Modelinin Kararlılık Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FİGEN KANGALGİL
AHMET KEMAL YAMAN Yüksek Lisans Kitosan Silika Komposit Boncuklara Horseradiash Peroksidaz (HRP) İmmolbilize Edilerek Tekstil Boyası Renk Giderilmesinde Kullanımının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞENAY ÇETİNUS
AHMET ÖZKAN Yüksek Lisans Feldspat Mineralinin Flokülasyon İle Çöktürme Karakteristiklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
AHMET TİRİT Yüksek Lisans Döner Maşalı Tekerlek (Kastor) ve Sandalye Tabanı Dayanıklılık Test Cihazı Tasarımı ve Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
AHMET YASİN GÖÇER Doktora "Diferansiyel operatörlerin bir sınıfı için ters spektral problemler."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
ALİ BULUT Yüksek Lisans Sivas İli Örneğinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları-Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH POYRAZ
ALİ MİKAİL BEKTAŞ Yüksek Lisans Eksenel Fanlarda Kanat Hücum Kenarı ve Uç Geometrisinin Fan Performansına Olan Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CAHİT GÜRLEK
ALİYE BETUL DİKER Yüksek Lisans Biyosidal Özellikli Çapraz Bağlı Katyonik Aptac/AAm Kopolimerinin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HESNA NURSEVİN ÖZTOP
ALPER DEMİREL Yüksek Lisans Silah Üstü Dürbünlerin Optik Performans Testleri ve Kolimatör Ayarları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
ALPER ZÖNGÜR Doktora Dünya2da yaygın olarak kullanılan herbisitlerin ( Dicamb, Paraquat, Picloram, Clopyralid, Linuron) Caenorhabditiselegans üzerindeki etkilerinin araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
AMİNE BETÜL YETKİN Yüksek Lisans Coulomb Potansiyeli, Strum-Liov,lle Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
ARDA YAZICILAR Yüksek Lisans Kitosan ile Enkapsüle Funda Bitkisi (Calluna vugaris L.) Uçucu yağının antioksdidan ve antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
ARİFE NAZLIM Yüksek Lisans Kanser Hücreleri Üzerine Manyetik Alan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİRNUR AKKAYA
ASLI KONAK Yüksek Lisans Simetrik İkili Türevli Halkalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ATAKAN EROĞLU Yüksek Lisans Folik asit reseptör hedefli anti kanser ilaç taşıyıcı nanosistem sentezi ve in vitro incelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK
AYHAN YILMAZ Yüksek Lisans Sivas İli'nin :Hayvansal atıklardan Oluşabilecek Metan Gazı Potansiyelinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
AYŞE GELİŞEN Doktora "Topolojik Grupların G-Dizisel Özellikleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
AYŞE NUR PEKTAŞ Doktora Farklı Kınkanatlılar (Insecta: Coleoptera) Üyelerinde Defensin Geninin Gen Anatomisinin Belirlenmesi Evrimsel Öyküsünün Çıkarımı ve Gen Ürünlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Sınanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
AYŞE SENA ÖZMEN Yüksek Lisans atımlı UV Işık Uygulamalarının Salam Yüzeyinde Listeria monocytogenes Üzerine etkisinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
AYŞEGÜL ARI Yüksek Lisans İçten Yanmalı Dizel Bir Motorda Bioyakıt Kullanımının Motor Tribolojisi ve Yağlama Yağı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKER TEMİZER
AYŞEGÜL KARAARSLAN Yüksek Lisans Elmalı Tüneli (erzurum) Güzergahında Yer alan Kaya Kütlelerinin Duraylılığı Üzerine Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
BAHADIR ŞENGÜN Doktora "Açık İşletme Madenciliğinde Su Yönetimi ve Susuzlaştırılmanın Şev Stabilitesine Etkisinin İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
BAŞAK YÜCE Yüksek Lisans Türkiye'de Sıfır atık Yönetimi ve Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EYÜP ATMACA
BATOUL SARRAJ Yüksek Lisans Bazı İlaç Gruplarının Sucul Ortama Etkilerinin Toksisite ile Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
BEKİR KORKMAZ Yüksek Lisans Endoperoksit İle Fonksiyonlandırılmış Bakır Sülfür-Ferritin Çekirdek Kabuk Nanopartiküllerinin Sentezi, Fotodinamik ve Fototermal Özelliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZLI SÖZMEN
BERK KÖKER Doktora Deri Sanayi Atıksularının Membran Prosesleri İle Arıtımın ve Krom İle Suyun Geri Kazanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
BETUL İSVED Doktora sivas İli Meşelerindeki (Quercus spp.) Gal Arılarının Parazitoitleri ve Bu Parazitoitler arasındaki Parazitoitlik İlişkilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LÜTFİYE GENÇER
BETÜL BALKAYA Yüksek Lisans Rize Orçay Çay Fabrikasının Enerji ve Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DENİZ GÖLBAŞI
BETÜL YILDIRAN Yüksek Lisans Derin Karıştırma Yöntemi İle Zemin İyileştirme ve Performansının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
BETÜL YÜCEL Yüksek Lisans Çiğ sütten yapılan şavak peynirinde atılımlı ışık uygulamalarının muhafaza süresi üzerine etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
BİRSEL KIZILTEPE Yüksek Lisans Kodon Kullanım Eğilimi ve Gen Ekspresyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Biyoinformatik Yaklaşımların Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHİR BUDAK
BUĞRAHAN BAŞGÖZ Yüksek Lisans Belirli Gıdalarda Sıcaklık Değişim Sürelerinin Tahmin Edilmesi İçin Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NENE MELTEM KEKLİK
BURAK ÇELİKCAN Yüksek Lisans Başköy (İspir-Erzurum) Çevresindeki Alterasyon Zonlarının Jeolojik, Minerolojik, Jeokimyasal ve Metalojenik Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET GÖKCE
BURAK ETHEM KUZU Yüksek Lisans Sivas İli Tıbbi Atık Yönetiminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
BURAK YAZICI Yüksek Lisans Betonarme İnşaatlarda Yüksekte Çalışma Önlemlerinin Mevzuata Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU
BURAKHAN DUYMAZ Yüksek Lisans Maden Sahalarındaki Yüzey Deformasyonlarının PSI ve DınSAR Tekniği İle İzlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH POYRAZ
BURCU ÇÖPCÜ Doktora Bazı Geçiş Komplekslerinin Moleküler ve Spektroskopik Özelliklerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin Hesaplamalı Kimya İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
BURCU ŞAHAN Yüksek Lisans Sürdürülebilir Su Yönetimi Kapsamında Yağmur Suyu ve Gri Suların Yeniden Kullanılabilirliğinin Projelendirilmesi ve Maliyet Analizinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
BURÇAK AYDEMİR Yüksek Lisans Li-S Pilleri İçin Bor Katkılı Fındık kabuğu Biyokömürlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYTEN ATEŞ
BUSE OLGAÇ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler açısından İncelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
BUSENUR POLAT Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Isıtma Merkezi Enerji ve enerji analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ACAR
BÜLENT YILDIRIM Yüksek Lisans Nükleer Tıp ve Radyoterapide Kullanılan atam Çekirdeklerinin Nükleer Özelliklerinin Kabuk Modeli İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
BÜŞRA AKGÜL Yüksek Lisans Sınır koşullarının parametreyi polinom fonksiyon şeklinde içerdiği Dirac İntegro-Diferansiyel Operatörü için ters nodal problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
BÜŞRA KUZU Yüksek Lisans Sızıntı Sularının Foto Fenton Yöntemi ile arıtımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAYITER YILDIZ
CAHFER GÜNGEN Yüksek Lisans Beyin Tümörlerinin Derin Öğrenme ile Manyetik Rezonans Görüntülerinden Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM POLAT
CANSEL KOÇ Yüksek Lisans Bitkisel yağlardan biodizel eldesinin araştırılmasıve uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
CANSU KELEŞ Yüksek Lisans Azo Boyar Madde İçerikli Sentetik Atıksuların Etkili Arıtımı İçin Nanokompozit Sentezi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR ŞENTÜRK
CEM BURAK KARGI Yüksek Lisans Erzincan Kızılay Maden suyu Fabrikasının Bölümlerinin Aydınlatma, Termal Konfor ve Titreşim Maruziyeti Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT
CİHAN DEMİR Yüksek Lisans Ftalosiyanın ve Metal Komlekslerinin OLED (organik Işık Yayan Diyot) Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURTEN TEZER
DAMLA YILMAZ Doktora Halkalar genelleştirilmiş merkez ve türev
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
DİDEM AYDIN Yüksek Lisans Süt Ürünlerinde Sülfadiazin Kalıntılarının Tayini İçin Derin Ötektik Çözücülerin Hazırlanması ve Deneysel Tasarım İle Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ELİK
DİLAN LODOS Yüksek Lisans Sıcaklık, pH ve Konsatrasyonun Trabzon Hurması (Dispiyros kaki) Püresinin Reolojik Özellikleri üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
DİLARA BAŞCIL Yüksek Lisans Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş İşletmesinde Risk analizi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
DİLEK BİÇER Yüksek Lisans Gül Yaprağı Özütü Kullanılarak Çinko Oksit Nanoparçacıklarının Yeşil Sentez Metodu İle Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
DÖNSEL ARSLAN Yüksek Lisans Acnitobacteria Üyelerinden Pigment Üretimi, Kültür Optimizasyonu ve Pigment İzolasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
DURMUŞ MURAT ÇIKI Yüksek Lisans Hamal (Sivas-Kangal) Kömür Yatağının Üç Boyutlu (3B) Modellemesi ve Rezerv Sınıflandırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
DURSUN GÜL Yüksek Lisans "Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs Alanındaki Otsu Bitkilerin Sistematik Yönden İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EROL DÖNMEZ
EBRU SAĞ Doktora Fototermal ve Fotodinamik Terapi Uygulamaları İçin Altın Nanoyapıların Sentezi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
ELİF CEREN KARGI Yüksek Lisans Dekstran ile Poli (Vinil Alkol) Karişabilirliliğinin İn-Vitro İlaç Salım Kinetiğine etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
ELİF GÜLDÜ Yüksek Lisans İklime Duyarlı Kentsel Planlama Aracı Olarak Soğuk Ada Potansiyellerinin İncelenmesi:Antalya Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK
EMEL TİREN Yüksek Lisans Singüler Katsayılı Sturm-Liouville Operatörleri İçin Ters Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
EMRAH GÜNDOĞDU Yüksek Lisans Grafen İnorganik Nanomalzemelr ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
EMRAH TAŞPINAR Yüksek Lisans Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Ek Isıtıcıların ekzoz Gazlarındaki Atık Isı Enerjisinin Geri Kazanılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
ERAY AKKUŞ Yüksek Lisans "Bir Ucu Ankastre Diğer Ucunda Kütle Bulunan Kirişlerin Enine Titreşimlerinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
ERAY SABANCI Doktora "Nanopartikül katkılı tabakalı kompozit malzemelerin darbe davranışı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜLEYHA ASLAN
ERTUĞRUL AĞCAYAZI Yüksek Lisans Topolojik Uzaylarda İstatistiksel ve İdeal Yakınsaklık
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA YILDIRIM
ESİN TUĞBA ŞİMŞEK Doktora Kaynak yöntemlerinde kullanılan koruyucu gazın kalitesine etkisinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ŞEMSEDDİN ÇİMEN
ESRA ÇETİNER Yüksek Lisans Meme Kanseri İçin Seçici Östrojen Reseptörü Düzenleyici (SERM) Adayı Olarak p-Karbon 1-(difenilboranil) piperidin ve Trifenilboranamin Türevi Bileşiklerin İn Siliko Yöntemler İle Araştırılmasıması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KORAY SAYIN
ESRA KAYAŞ Yüksek Lisans Langmuir Blodgett Tekniği İle Lipozomal Sistemlerin Stabilitesinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
EVRİM MERİÇ YELKUVAN Yüksek Lisans Medikal Cihazlarda Hesaplamalı Akışkanlar dinamiği Kullanarak Von Willebrand Faktörünün (vWF) İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUDE AVCI
FATİH AÇIKALIN Yüksek Lisans Kuzukulağı (Rumex acetosal), Tere (Lepidium sativum) ve Rokanın (Eruca Sativa) Mikrodalga Tekniği Kullanılarak Kurutulması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NENE MELTEM KEKLİK
FATİH AYDINAY Yüksek Lisans Divriği-Selimoğlu (Sivas) Kömürlerinin Paleo-Çökelim Ortam Özellikleri ve Hidrokarbon Türüm Potansiyelleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
FATİH ERŞAN Yüksek Lisans Sivas Evsel Atıksu arıtma Tesisinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
FATMA AYDIN Doktora "Lens Biçimli Kuantum Noktalarında Hidrojen Benzeri Sistemlerin Elektronik ve Optik Özelliklerinin Dış Alan Altında Davranışı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARİ
FATMA YAZICI Yüksek Lisans Görme engellilere Yönelik Ortamda Bulunan Nesneleri Görüntü İşleme Teknikleri İle Tespit Ederek Sesli Uyarı Sistemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
FERHAT KONUKSEVER Yüksek Lisans KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ İÇİN MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
FEYZA UÇAN YAĞCI Yüksek Lisans İnvertaz Enziminin PES Mebranlara Adsorpsiyonu: Membran Kirliliğinin Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
FURKAN ULUCAK Yüksek Lisans Ticari Enzimlerin Plastikler Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET BAYBAŞ
FURKAN YILDIRIM Yüksek Lisans III-N Tabanlı Yarıiletken Lazer Diyotların Çalışma Prensibi, Yapısı ve Uygulama alanlarının araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ALTUNTAŞ
GAMZE NUR BAYAZİT Yüksek Lisans Sumak (Rhus coriaria L.) Ekşisi Üretimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA SARI
GÖKHAN KAYSERLİOĞLU Yüksek Lisans 3,-6-Dikloro-2Metoksi Benzoik Asidin Pseudomonas putida Tarafından Biyolojik Yıkımının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA SARİ
GÖZDE ADIKUTLU YAZGAN Yüksek Lisans Kurşun Nanaoparçacıklarının Bitkisel Yolla Sentezi ve Özelliklerinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
GÜLER BAYAR KALAYCI Doktora "Farklı değirmenlerde öğütülmüş barit mineral tanelerinin dinamik görüntü analiz yöntemi ile belirlenen şekillerinin zenginleştirmeye etkisinin incelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
GÜLSÜM KOÇ Yüksek Lisans İnşaat İşlerinde Doğru Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının İş Kazaları Üzerine etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
GÜLŞAH MERSİN Doktora "Manyetik Zeolitlerle Ağır Metal,Boyar Madde ve Antibiyotik Adsorpsiyonunun İncelenmesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
GÜRCAN ARSLAN Doktora Sivas Havzası İçerisinde Altınyayla Dolaylarında Yer Alan Deliler Fayı Üzerinde Paleosismoloji-Aktif Tektonik
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BEKİR LEVENT MESCİ
HABEŞ BİLAL AYDEMİR Doktora Farlı başkalaşım yaşam döngüsüne sahip böceklerin mitogenomunda mikroRNA'ların transkripsiyondaki olası rolün araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
HABİP KIRGEZEN Yüksek Lisans "İyonik sıvılar ile galvoteknik arıtma çamurlarından değerli metallerin geri kazanımı."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET KUL
HAKAN GÖÇER Yüksek Lisans Sivas bölgesindeki bazı kayaç ve madenlerin elastik özelliklerinin belirlenmesi ve numune boyutunun etkisinin araştırılması.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
HALİL İBRAHİM ÇETİNTAŞ Doktora Biyolojik Temelli Metal Organik Kafes Yapıların Sentezi, Karakterizasyonu ve İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Uygulanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
HALİL İBRAHİM İBİCEK Yüksek Lisans Demir Çelik Fabrikalarında Haddehane Tesislerinde enerji Ekserji Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ÖZTÜRK
HANDE ERMAN Doktora Divriği (Sivas) Demir Yatağının ... Fe İzotop Jeokimyası ve Re-Os Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
HARUN ÇAKIR Yüksek Lisans Bayat Civarı (Sungurlu Alt Havzası-Çorum) Tersiyer Yaşlı Sedimentlerin Hidokarbon Türüm Potansiyelleri Organofasiyes Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK
HARUN SARIKAYA Yüksek Lisans Sivas İli Şehir Merkezinin Elektromanyetik Haritasının Çıkarılması ve Elektromanyetik alanların İnsan Sağlığına Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
HASAN PINAR Doktora Meyve ve Meyve Sularında Patulin Buluşmasının İzlenmesi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi ve Bunların Analitik Uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
HASAN ZEYNEL ENDOĞAN Yüksek Lisans "Taşıyıcı İçermeyen İmmobilize Çoklu-Enzim Sistemlerinin Tasarımı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA SALGIN
HAVVA ÜNALAN Yüksek Lisans Simetrik Ter İkili Türevli Halkalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
HEDİYE DİLARA TEL Doktora Gecikmeli Dirac Tipli İntegro Diferansiyel Denlemler İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BAKİ KESKİN
HİLAL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Hölder Sınıfından Olan Potansiyelli Sturm-Liouville Operatörleri İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM DURAK
HÜLYA ÖZTÜRK Yüksek Lisans Genelleştirilmiş Fark Operatörünün Hahn Dizi Uzayı Üzerinde Spektrumu ve İnce Spektrumu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
HÜSEYİN ALPEREN DEMİR Yüksek Lisans Üretime Alınması Planlanan Bir Maden Yatağının Üç Boyutlu (3B) Alternatif İşletme Dizaynlarının Hazırlanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
HÜSEYİN KARATEPE Yüksek Lisans Borulu Isı Değiştiricide Tasarım ve akış Parametrelerinin Isı Transferi ve Basınç Kaybına Etkisinin sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERHAT KILINÇ
HÜSEYİN KOÇ Yüksek Lisans Bitonik Cebirlerde Simetrik Bi-Türevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASRET DURNA
İBRAHİM ALMACI Yüksek Lisans Görüntü İşleme Yöntemleriyle Kırılma İndis Tespiti
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM POLAT
İLHAN KARAKUŞ Yüksek Lisans Si (111) Alttaşı Üzerine Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elipsometri Tekniği İle Optik Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKAY DEMİR
İNANÇ BARAL Doktora Kangal Köpeği Popülasyonunda Dizileme Yoluyla Genotiplendirme (GBS) ve İkili Enzim Kesimi Restriksiyon İlişkili DNA dizileme (ddRAD-seq) Yöntemleri ile Genetik Varyasyonun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NACİ DEĞERLİ
İREM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Safir Alttaş Üzerine Si Katkılı AIN İnce Filmlerin Epitaksiyel Olarak Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKAY DEMİR
İSLAM ÇAĞRI ÖZDEMİR Yüksek Lisans Optik Üretim Süreçleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
İSMAİL ESAT YILMAZ Yüksek Lisans Pyrus elaeagnifolia L. (ahlat) Meyve Ekstraktında Sentezlenen Gümüş Nanopartilülleri (AgNP) +Zein Filminin Antioksidan ve Antibakteriyal Etkinliğinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY
İSMET ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde ve Sivas İlinin İlçelerinde Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Fizibilitesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
KAĞAN MURAT PÜRLÜ Yüksek Lisans Silikon ve Safir Alttaşlar Üzerine Epitaksiyel Büyütülmüş AIN İnce Filmlerin Elektriksel Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKAY DEMİR
KEMAL ERGİNER Yüksek Lisans Yenişehir (Bursa) İlçesinin Mikrotremör Yöntemi Kullanılarak Oluşturulan Mikrotremör seviye Haritalarının Matlab'ta Geliştirilen Yeni Bir seviye Haritası Hazırlama Algoritması İle Çizilmesi Google Earth'e İşlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÖZEL
KUBİLAY ARSLAN Yüksek Lisans Actinobacteria Üyelerinin Beyaz ve Kırmızı Toprak Örneklerinden İzolasyonu, Morfolojik, Fizyolojik, Biyokimyasal ve Moleküler Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
KÜBRA DAĞGEZ Yüksek Lisans Üç Fazlı Asenkron Motorunun Modelinin Çıkarılması, Tork ve Hız Kontrolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi VEKİL SARI
LUTUF ERTÜRK Doktora Seramik/Polimer Kompozit Zırh Sistemlerinin Balistik Özelliklerinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
MAHMUT SECİŞAD AYRAL Yüksek Lisans Bor Madeni Katkılı Hafif Yapı Malzemesi Üretilebilirliliğinin araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SALİH YÜKSEK
MAHMUT YALÇIN Yüksek Lisans Farklı Değirmenlerde Öğütülmüş Kuvars Mineralinin Tane Şekillerinin Dinamik Görüntü Analizi ile Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR ULUSOY
MEDİHA HATIRA Yüksek Lisans Vermikülit Tabanlı Polimerik Kompozite Gıda Boyası Adsorpsiyonunun Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELÇUK ŞİMŞEK
MEHMET AKİF HAFIZOĞLU Doktora Mullit Katkılı Farklı Oksitlerle Stabilize Edilmiş Zirkonya Seramiklerinin Üretimi, Karakterizasyonu ve aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
MEHMET İBRAHİM KULAKSIZ Doktora Düşük Tenörlü Mangan Cevherlerinin Liç İle Zenginleştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MEHMET TERELİ Doktora Hymenoptera Takımında Böcek Öldürücülere Karşı Direnç
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
MEHMET TÖRNÜK Yüksek Lisans Yozgat Bölgesi Alkali ve Toprak alkali Hammadelerinin Duvar Karosu ve Sırlı Granit Bünyelerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
MEHMET UTKU KORKMAZ Yüksek Lisans Evsel Atık Suların Elektrokimyasal Arıtma Prosesleri İle Arıtılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
MEHMET YASİN CANBOLAT Doktora Kastamonu Eosen Nummulitid Paleontolojisi ve Paleoekolojik Yaklaşımlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM
MEMİŞ ÖZGER Yüksek Lisans Sgmmns Yük Vagonu Şasisinin Yapısal Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MERVE GÜLER Yüksek Lisans Si,vas İlinde Bir Güneş enerji Santrali İçin Derin Öğrenme Metodu İle enerji Tahmini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET AKSÖZ
MERVE NUR AYDEMİR Doktora Pancrustacea Mitogenomunda Korunmuş "WHGHTW" Motifinin Mitokondriyal Transkripsiyondaki Olası Rolünün Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
MERVE TAŞTAN Yüksek Lisans Kanser Tedavisinde İlaç Olarak Kullanılan Platin Temelli Kompleksler Üzerine Kuantum Kimyasal Hesaplamalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
MERVE YILMAZ Yüksek Lisans Singuler Ponasiyelli, Strum-Lioville Operatörü İçin Ters Nodal Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
MOHAMAD HAMMAL SABOUNI Yüksek Lisans Çamur Dezentegrasyonunda Ultrasonik Destekli Elektrokimyasal Prosesin İşletme Parametrelerini,n Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
MUHAMMED DUHAN ALUÇ Yüksek Lisans Güneş enerji Santralleri Kurulacak Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
MUHAMMED MUSAB BAYAT Doktora Faz Değişim Malzemesi Entegreli Güneş Panellerinin Verimliliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MUHAMMED TALHA BIÇAKÇI Yüksek Lisans SGNS Yük Vagonu Şasisinin Sonlu elemanlar Yöntemi İle Yapısal analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
MUHARREM DİBEKLİ Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası Biriminin Fiziksel Risk Etmenleri Açısından İncelenmesi ve Risk Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RANA ÖZBAKIR
MURAD İLGİN Yüksek Lisans Elektro Manyetik Alan Altındaki Morse Kuantum Kuyusunun Optiksel Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
MURAT BAYRAMOĞLU Yüksek Lisans Kentsel Planlamaya Yönelik Yenişehir (Bursa) İlçesinin Jeofiziğin DES ve MASW yöntemleri kullanılarak Seviye Haritaları Boyutunda İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVDA ÖZEL
MURAT GÜNEY Doktora Hibrit Organik-İnorganik Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Atık Su arıtma İşlemlerinde Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ELİK
MURAT MİRİK Doktora Elyaf Takviyeli, Nanopartiküllü, Polimerik Matrisli Hibrit Nanokompozit Malzemelerin Tabakalararası Kırılma Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. LEVENT CENK KUMRUOĞLU
MUSTAFA BAHADIR KARADELİ Yüksek Lisans Kromit Tesisi Atıklarının Zenginleştirilmesinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MUSTAFA CANER Doktora Helisel sarılı Isı Eşanşörlerinde Farklı Geometrik Özelliklerin Isı Transferlerine Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERTAN BUYRUK
MUSTAFA ÇAKAL Doktora Klorofenolik Bileşiklerin Giderimi İçin B- Siklodekstritin Bazlı Manyetik Adsorbent Tasarımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR SALGIN
MUSTAFA GÜRKAN GÜRGENLİ Yüksek Lisans Yol Yapım Bakım ve Onarım Çalışmalarında Risk Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
MUSTAFA KÜÇÜKYAZICI Yüksek Lisans Hedefli antikanser ilaç taşıyan, nanotaşıyıcı sistem sentezi ve ilaç salınım özelliklerinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK
MUSTAFA SECGİL Yüksek Lisans Karıştırıcı Tanklarda Farklı Açılardaki Kanat Yapılarının Karışıma Olan Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOGAN ENGİN ALNAK
MUSTAFA YILDIRIM Doktora Değişik Şişme Sınıfındaki Zeminlerin Kireç, Uçucu Kül, Jips Katkılarıyla Yüzeysel Karıştırma ve Kolon Yöntemi ile İyileştirilmesinde Performansların Karşılaştırılmasında ve Maliyet Bakımından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
MUSTAFA YILMAZ Yüksek Lisans Isıl Enerji Sistemlerinin Makine Öğrenmesi İle Yönetimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
MUTLU DURAK Yüksek Lisans Zaman Skalaları Üzerinde Ters Sturm Liouville Problemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
MUTLU KAAN DENİZBAŞI Yüksek Lisans akarca (Mustafa Kemal Paşa-Bursa) AU-AG Yatağının Duraylı İzotop (O,H,S,CU,Fe) Jeokimyası ve Re-Os Jeokronolojisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ UÇURUM
MÜJGAN ÇİÇEK Yüksek Lisans Pirofillit Talk ve Sepiyolit Katkılarının Geleneksel Seramikler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
NACİYE NUR İLDENİZ Yüksek Lisans Limonen'in Aynalı Sazan Balığı Köftelerinin Raf Ömrü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
NAZLI ÖZKAN Yüksek Lisans Kefir Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Kırmızı Pancarın Kullanım Miktarlarının Yanıt Yüzey Metodu İle Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
NİDA KURT Yüksek Lisans Grafen Katkılı CuCr1Zr Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET KUL
NİHAL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Ayrık Zamanlı Av-Avcı Popülasyon Modelinde Denge Noktalarının Topolojik Sınıflandırılması ve Kararlılık Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NİLÜFER TOPSAKAL
NİHAN ÜMİT ARSLAN Yüksek Lisans Psikososyal Risk Etmenlerinden Kaynaklı Meslek Hastalıklarının Yargıtay' Yansımasının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA
NİHAT ALKAN Yüksek Lisans "Süper absorbant polimerlerin hazırlanması,karakterizasyonu ve adsorpsiyonda kullanımı."
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YASEMİN IŞIKVER
NİSA ÖZEL ERGÜN Doktora Doğal polimer İçeren Polimer Karışımlarına Dayalı Hidrojellerin Sentezi Karakterizasyonu ve Kontrollü İlaç Salınımında ki Kullanımları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİLEK İMREN KOÇ
NUH AKÇİÇEK Doktora "Öğütme Sistemlerinin Simülasyonu ve Modellemesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
NURSU HATİPOĞLU Yüksek Lisans Yenilenebilir Ener Kaynaklarında Enerji Verimliliği ve Kontrolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNİS TORUN
NURSULTAN KARACA Yüksek Lisans Evlerde Güvenli Yaşamın İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İrdelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET YÜCEL
NUSRET ARISOY Yüksek Lisans Kayseri İli Helianthus annuus'daki Chromatomyia (Goureau) (Diptera:Agromyzidae)'nın Chalcidoidea(Hymenoptera) Parazitoitlerinin Saptanmasın
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LÜTFİYE GENÇER
ONUR AĞIRTICI Doktora Asal Halkalarda Çarpımsal Yarıtürevler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZNUR GÖLBAŞI
ONUR AYDIN Yüksek Lisans Elektrik Dağıtım Sektöründe Risk Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
ONUR ÖRNEK Doktora Konvansiyonel Kontrol Yöntemlerinin Avantajlarını Bir araya getiren Hibrit bir Kontrol Modelinin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
OSMAN NURİ ATAGÜN Yüksek Lisans Sivas İli Kangal İlçesi Çartal Yöresi Kromit cevherlerinin Gravite Zenginleştirme Devresinin Tane Karakterizasyonu ve Zenginleştirmeye Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. UĞUR ULUSOY
OSMAN YİĞİT Yüksek Lisans Bir Altın Cevherinin Karıştırmalı Bilyalı Değirmen İle Ultra İnce Öğütebilirliliğinin Araştırılması ve Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT ASLAN
ÖMER KARABEY Doktora Inconel 718 Süper alaşımı ve AISI 316L Paslanmaz Çeliğinin Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilmesi ve Karakterizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
ÖZGÜL DOĞAN Doktora Cephinae (Hymenoptera: Symphyta: Cephidae) Altfamilyasında Konak Kullanım Genlerinin Tüm Genom Boyunca Karşılaştırılmalı Karakterizasyonu ve Konak Değişiminin Evrimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERTAN MAHİR KORKMAZ
ÖZNUR TARHAN Yüksek Lisans Streptomyces Cinsine Ait Tür Üyelerinden Özütlenen İkincil Metabolitlerin Saflaştırması ve Molekül Yapısının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ FAZIL YENİDÜNYA
RABİA BAŞARA Doktora Alle Etkili Av-Avcı Popülasyon Modelinin Kararlılığı ve Çatallanma Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FİGEN KANGALGİL
RABİA KILIÇ Doktora Sınırlı Lineer Operatörlerin Spektral Ayrışımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA
RIDVAN GÜVEN Yüksek Lisans Açık Ocak Şev Deformasyonlarının İHA Fotogrametrisi İle İzleme Hassasiyetinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ GÜL
RÜMEYSA ŞENER Yüksek Lisans Koyun ve Keçilerde Meydana Gelen Çiçek Hastaları Vakalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Zamansal ve Mekansal Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
SABAHADDİN TAMGAÇ Yüksek Lisans Zeminden kaynaklanan taşıt titreşimlerinin azaltılması ve optimizasyonu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
SAİD CİHANGİR KILIÇASLAN Yüksek Lisans Şantiyelerde İş sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNAN AYDIN
SAİM GÜLTÜRK Yüksek Lisans Turbojet Motor Tasarımı ve Dinamik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYDIN DEMİR
SALİM BOYRAZ Yüksek Lisans Fraktal Boyut Analizi İle Kentleşme Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
SEÇİL SARI Yüksek Lisans Naftakinon Türevi Bileşiklerin Boya Duyarlı Güneş Pili Performanslarının Hesaplamalı İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİHAT KARAKUŞ
SEDA ERKIRELLİ Yüksek Lisans Demir zenginleştirme tesisi atığının değerlendirilebilirliğinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
SEDA POLAT Yüksek Lisans Halkalarda Jordan Türevler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE KOÇ SÖGÜTCÜ
SEDAT İNAL Doktora "Sivas ve civarındaki alterasyon zonlarının uzaktan algılama yöntemleriyle ortaya çıkarılması ve maden yatakları açısından önemi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK
SEFA FURKAN SELÇUK Doktora Yukarı Kızılırmak Havzasında İklim Değişikliği ve Arazi Kullanım Değişikliği Etkilerinin SWAT İle Modellenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
SEFA MALATYALI Yüksek Lisans Ortopedik Cerrahi Matkaplar İçin Bozucu Gözlemcisi Tabanlı Kemik Uç atılım Tespiti
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNİS TORUN
SEFA SARI Yüksek Lisans Yapı Bilgi Modelleme ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Bütünleştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
SELDA KARABULUT Yüksek Lisans Finike Mermer Doğal Taş İşleme Tesisinde Dairesel Testereli Blok Kesme Makinesi (ST) ve Katrak Makinesinin Kesme Performanslarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
SENA KUŞTARCI Yüksek Lisans Sürdürülebilir Kampüs İçin Enerji ve Karbon Ayak İzi açısından Değerlendirilmesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
SERAP ÖZEN Yüksek Lisans Görüntü İşleme Teknikleri Kuyllanılarak Tüm Yönlü araç altı Görüntülerinden Yabancı Cisim Tespiti ve Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE ÜNSAL
SERPİL KAYA Doktora Schiff Baz Metal Komplekslerinin Hesapsal Karakterizasyonu ve Antikanser-Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURAN KARAKAŞ
SERPİL MİT BORA Yüksek Lisans Sivas İlinde Yetiştirilen Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1972) Gökkuşağı Alabalığı'in Glutatyon S-transferaz seviyelerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEKER DAĞ
SERPİL YÜCEL Doktora Konum Değerleri Bilinen Kam Profillerinin Tespiti,Kinematik Analizi,Profil Eniyileştirmesi,Takipçi Türünün Değiştirilmesi ve Yeni Konum Değerlerinin Tayini.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI ALİ ERTAŞ
SEZEN ÇEVİKOĞLU Yüksek Lisans Özmersan Doğal Taş İşleme Dairesel Testereli Blok Kesme Makinesi(ST) ve Katrak Makinesinin Kesme Performanslarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
SÜLEYMAN GÜLER Yüksek Lisans Gediz Grabeni Sarıgöl İlçesi Tektonik Hareketlerin Arşiv InSAR Görüntüleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU
SÜLEYMAN SARIKAYA Yüksek Lisans Yakın Kümelerin Topolojik Yapıları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERKAN ATMACA
ŞABAN ERDOĞAN Doktora Bazı Doğal Bileşiklerin Antioksidatif Kapasitelerinin Kuantum Kimyasal Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLARA ÖZBAKIR IŞIN
ŞAFAK YILMAZ Doktora Singüler Difüzyon Denklemi İçin Düz ve Ters Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RAUF AMİROV
ŞAKİRE MERVE ÜNALAN Yüksek Lisans Farklı Oranlarda Peynir Altı suyu ve Nane Aromasının Ayranda Kullanım Olanakları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
ŞENGÜL KURTULUŞ Yüksek Lisans "MOCVD ile Büyütülen Mavi LED Katmanlarının Fotolüminesans Tekniği İle Karakterizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZAİ ELAGÖZ
ŞERİFE SEVİNÇ DÜNDAR İNAL Doktora Optimum Tünel Tasarımları İçin Elastiside Modül Sınırlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulamalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. IŞIK YILMAZ
ŞERİFE YASEMİN UYGUN Yüksek Lisans Sivas Atıksu arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Tarımsal alanların Sulanmasında Yeniden Kullanımı Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
ŞEYMA SULUOVA Yüksek Lisans "Oltu Balkaya Havzasının (Doğu Anadolu) Jeofizik Verilerle Analizi ve Modellemesi."
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
TAMARA ÖZDEMİR Yüksek Lisans Trigonometrik Kuşatma Potansiyeline Sahip Kuantum Kuyularındaki Optik Tepkiler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
TUBA YILMAZ Yüksek Lisans de-Sitter 3-Uzayında Bazı Özel Yüzeyler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA MERT
TUĞBA ÇİÇEK Yüksek Lisans Dörtlü Delta Katkılı GaAs Kuantum Kuyusunun OptiksekÖzellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH UNGAN
TUĞÇE KÜBRA ACAR Yüksek Lisans Porselen ve Vitrifiye Bünyesinde Wollastonit, Profilit Talk Uçucu Kül İlavelerinin Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA KURŞUN
TUNCAY MERCAN Yüksek Lisans Spinjet Kullanımının ; TakımTezgahlarının Performansına, Takım Ömrüne, Malzeme Yüzey Kalitesine ve İmalat Süresine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET AKKUŞ
TURAN GAZİ YALÇINDAĞ Yüksek Lisans Sertleştirilmiş ve Sert Dolgu Kaynağı Yapılmış AISI 1050- AISI 1350 Çeliklerinin Aşınma Dirençlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BURHAN SELÇUK
TURAN KÜRŞAD BÜYÜK Yüksek Lisans Kangal akkaraman Koyunlarında Mitokondriyal DNA Gen Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVGİ DURNA DAŞTAN
ÜMMÜGÜLSÜM TAŞEL Yüksek Lisans "Taşınmaz İdaresi Temel Modeline 3B Verilerin Entegre Edilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
ÜNZİLE AYDIN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Karbon Ayak İzi Envanterinin Hesaplanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR
YAĞMUR YILDIRIM Yüksek Lisans Sivas Köftesine Uygulanan Isıl İşlemlerin Salmonella, Listeria Monocytogenes, S. Aureus ve Escherichia Coli O157:H7 Üzerine etkilerinin İncelenmesine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZLEM PELİN CAN
YAHYA KEMAL ÜNAL Yüksek Lisans Tıbbi Cihaz sektöründe Üretim Yapan Bir İşletmede Aydınlatma,Gürültü, Termal Konfor ve Titreşim Faktörlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
YASEMİN AYHAN Yüksek Lisans Sd Kabuğunda Yer Alan Atom Çekirdeklerin Nükleer Özelliklerinin Kabuk Modeli ile İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERKAN AKKOYUN
YASEMİN TAŞDEMİR Yüksek Lisans Fenilketonürili Hastalar İçin Fenilalanın İçeriği Azaltılmış Soya Sütü Üretimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN GÖLGE
YASİN BAYRAKTAR Yüksek Lisans Sualtı Haberleşme Tekniklerinin Karşılaştırılması: Optik Haberleşme Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM POLAT
YASİN DEMİREL Yüksek Lisans Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Heyelan alanlarında Meydana Gelen Kütle Hareketlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
YILMAZ MERT Doktora Ploelektrolit-alüminasilikat-Hidrojel Kompozitlerin Sentezi Karakterizasyonu ve Adsorban Özelliklerinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ULVİ ULUSOY
YUNUS YILDIRIM Yüksek Lisans farklı Kolibrasyon Yöntemleri Kullaılarak Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluklarının araştırılması: İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI
YUSUF KOCAMAN Yüksek Lisans Su ve Kanalizasyon İdareleri Faaliyetlerine Yönelik Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirilmesi: MASKİCBS Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TARIK TÜRK
ZEHRA SEBA KESKİN Doktora Bitki Özütleri Kullanılarak Metalik Nanopartiküllerin Sentezi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL
ZEKERİYA DURAN Doktora Açık Maden İşletmelerinde Partikül Madde Konsantrasyonlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
Zelal ARDIÇ Yüksek Lisans Sofralık Yeşil Zeytin Fermantasyonunda Şalgam Suyunun Kullanımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BURCU AKTAŞ
ZELİHA GELENGEÇ Yüksek Lisans Erzincan Katı atık Düzenli Depolama Sahası Deponi Gazı Ölçülmesi ve Deponi Gazdan Enerji Üretimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DENİZ GÖLBAŞI
ZERRİN YILDIZ SEYFİKLİ Yüksek Lisans Böğürtlen (Rubus Fructicocus) Antosiyaninlerinin Farklı Enkapsülasyon Yöntemleri ile Kararlılığının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİM MAZLUM
ZEYNEP DURNA Doktora Zaman Skalalarında Dinamik Denklemler İçin Özdeğer Problemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET SİNAN ÖZKAN
ZEYNEP ÖZSERÇE HASTE Doktora Metal Oksit Nanoparçacıklarının Kombucha Mantarı ile Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVİL ÇETİNKAYA
ZÜBEYDE ÇELİK Yüksek Lisans Bazı Üçgensel Matrisler İçin Ponizormallik ve Suprapozinormallik
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NUH DURNA

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 71
Doç.Dr. : 48
Dr.Öğr. Üyesi : 5
Kız Öğrenci Sayısı : 274
Erkek Öğrenci Sayısı : 424
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 581
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 533
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 48
Doktora Öğrenci Sayısı : 115
Ana Bilimdalı : 27
Tezli Yüksek Lisans : 24
Tezsiz Yüksek Lisans : 1
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 0
Doktora : 12

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 21  Bugün  » 135  Dün  » 108557  Toplam