Lisansüstü Eğitimde Etik Kurallar

Akademik tez danışmanı ile öğrencinin tez ve proje çalışmalarının tüm evrelerinde, uymaları gereken başlıca etik kurallar aşağıda listelenmiştir.

Akademik Tez Danışmanlarıyla İlgili Etik Kurallar:

 1. Öğrenciyle ilişkilerinde dürüst, tarafsız davranmalı ve bu davranışlarını öğrenciye yansıtarak ona rehberlik etmelidir.
 2. Öğrencinin çalışmalarının yürütülmesinden, tamamlanmasından ve içeriğinden en az öğrenci kadar sorumlu olmalı ve öğrencinin çalışmasının her aşamasında bu sorumluluğu paylaşmalıdır.
 3. Öğrencinin bilimin evrensel ilkelerine ve dürüstlük anlayışına uygun olarak çalışmasını sağlamalı, adayı bilimsel çalışma etiği açısından denetlemeli, bilim etiğine uymayan davranışlara karşı izin vermemelidir.
 4. Adayın tez çalışmasını ya da çalışmaya ilişkin verileri, çalışma yayınlanmadan önce kendinin diğer araştırmalarında kullanmamalı; başkalarının kullanmasına fırsat vermemelidir.
 5. Değerlendirme, yönetme, yönlendirme vb. süreçlerin hiçbir aşamasını ihmal nedeniyle veya kasıt olarak geciktirmemelidir.
 6. Çalışmada kullanılacak ölçme araçlarının önyargısız (ırk, din, milliyet, cinsiyet, düşünce ve eğilim ve kurumsal/kişisel yakınlık gibi etkilerden uzak), tarafsız ve bağımsız olarak hazırlanmış olmasına dikkat etmelidir.
 7. Öğrencinin tez danışmanlığı görevini haklı bir mazeret ve gerekçe olmaksızın bırakmamalıdır.

Öğrencilerle ilgili bilimsel etik kurallar:

 1. Tez/proje çalışmasının etik kurallara uygun olarak yürütülmesinden ve yazılmasından sorumludur.
 2. Danışmanı ile ilişkilerinde dürüst, tarafsız ve ilkeli davranmalıdır.
 3. Kendi sorumluluğunun gereklerini yerine getirmelidir.
 4. Çalışmaları süresince danışmanı ile düzenli olarak görüşmeli, çalışmanın her evresini danışmanıyla paylaşmalı ve danışmanın önerilerini dikkate almalıdır.
 5. Tez/proje çalışmasıyla ilgili bilgileri danışmanın izni olmaksızın başka araştırmalarda kullanmamalı ve yayınlamamalıdır.
 6. Çalışmada kullanılacak ölçme araçlarının önyargısız (ırk, din, milliyet, cinsiyet, düşünce ve eğilim ve kurumsal/kişisel yakınlık gibi etkilerden uzak), tarafsız ve bağımsız olarak hazırlanmış olmasına dikkat etmelidir.

Kaynak:

Anadolu Üniversitesi Bilim Etiği Kılavuzu, http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/etik-kurulu/bilim-etigi-kilavuzu

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 36
Doç.Dr. : 35
Dr.Öğr. Üyesi : 42
Kız Öğrenci Sayısı : 265
Erkek Öğrenci Sayısı : 459
Toplam Öğrenci Sayısı : 722
Doktora Öğrenci Sayısı : 81
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 620
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 21
Ana Bilim dalı : 28
Doktora : 16
Tezli Yüksek Lisans : 28
Tezsiz Yüksek Lisans : 3

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 17  Bugün  » 69  Dün  » 246364  Toplam