Tez savunma sınav tarihinden 1 ay önce, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış ve ciltlenmemiş tez kopyası ile tezin tamamını içeren bir CD (word/pdf formatında) ve danışman dilekçesi ile ana bilim dalı kurulu tarafından önerilen jüri ve  sınav tarihi enstitüye ulaştırılmalıdır. Öğrencilerin ve danışmanların bu süreyi dikkate alarak ciltlenmemiş tez kopyalarını ilgili ana bilim dalı başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen belgeler enstitümüze ulaştıktan sonra, ilk yönetim kurulu toplantısını takiben öğrencilerin format açısından kontrol edilmiş tezleri ile tezleri için enstitü tarafından alınmış intihal raporunu ve diğer evrakları enstitüden almaları gerekmektedir.

Tez savunma sınavından sonra sınava ait belgeler sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde enstitüye ulaştırılmalıdır. Öğrencinin başarılı bulunması durumunda tez savunma sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde enstitünün ve jürinin vermiş olduğu düzeltmeleri yapıp, yüksek lisans için 8, doktora için 10 kopya ciltlenmiş tez ile birlikte tezin tamamını içeren bir CD’yi ve tez teslim formunu enstitüye teslim etmelidir.

CÜBAP’tan destek alınmış tezler için ayrıca tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 1 adet proje sonuç raporu (CÜBAP kapağı ile birlikte) ile bu raporu içeren CD Enstitüye teslim edilmelidir.

Tezlerdeki imza sayfasında Enstitü Müdürü dışındaki tüm imzalar tamamlanmış olmalıdır.

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi  örnek imza sayfası için tıklayınız

Yüksek lisans tezi örnek imza sayfası için tıklayınız

Doktora tezi örnek imza sayfası için tıklayınız