Özgörü

Küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, çağa uygun mesleki bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmek için programlar açmak ve bu programların yürütülmesi için uygun eğitim ortamı sağlamak, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip yürütebilecek ve bunlarda elde ettiği verileri değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmektir.

Özgörev

Ülkenin bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişimine katkı sağlayacak nitelikli bireyler ile mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip üretken akademisyenler yetiştirerek, Cumhuriyet Üniversitesini fen bilimleri alanında ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kurumları arasında daha etkin ve görünür kılmaktır.