Adı: Melissa Şafak

Soyadı: ÇELEBİ

Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik / Yüksek Lisans

E-posta: melissa.s.celebi@outlook.com