KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • ALES belgesinin çıktısı,
  • Diploma/çıkış belgesi veya onaylı fotokopisi (belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi enstitü tarafından onaylanır) (Doktora öğrencileri lisans ve yüksek lisans diplomalarını getirecektir),
  • Not durum belgesi (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi (belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi enstitü tarafından onaylanır) (Doktora öğrencileri lisans ve yüksek lisans transkriptlerini getirecektir)
  • Doktora öğrencileri için üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen yabancı dil belgesinin aslı veya ÖSYM çıktısı fotokopisi (ÖSYM şifresinin beyan edilmesi ve belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi enstitü tarafından onaylanır),
  • 3 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (son 1 ay içerisinde)
  • II. öğretim tezsiz yüksek lisans programını kazanan öğrencilerin, 2017–2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında 3.000 TL (1. taksit) katkı payını yatırdıktan sonra kayıtları yapılacaktır. (Katkı payı dekontu enstitüye teslim edilecektir)

KAYIT İŞLEMLERİ SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Belirtilen tarihlerde (14-20 Eylül 2017) kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez,
  • İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir,
  • Başka bir yükseköğretim kurumunda tezli yüksek lisans veya doktora programlarında aktif öğrenci olan adaylar kayıt hakkı kazansalar dahi kesin kayıt yaptıramazlar (tezsiz yüksek lisans programları hariç),
  • Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir, posta ile kayıt yapılamaz.

 

 

 

 

 

 

Kesin Kayıtlarda İstenen Belgeler