Personel İşleri

   Gelen Evrak İş Akış Şeması [İndir]

   Giden Evrak İş Akış Şeması [İndir]

   Arşiv İş Akış Şeması [İndir]

   Bimer Bilgi Edinme İş Akış Şeması [İndir]

   Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması [İndir]

   Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi Süreci Akış Şeması [İndir]

   Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması [İndir]

   İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci [İndir]

   Mazeret İzni İş Akış Şeması [İndir]

10 

   Mal Bildirimi İş Akış Şeması [İndir]

11 

   Müdür/Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması [İndir]

12 

   Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması [İndir]

13 

   Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması [İndir]

14 

   Araştırma Görevlisi Alımında Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci İş Akış Şeması [İndir]

İdari ve Mali İşler

   Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması [İndir]

   DMO Alımları İş Akış Şeması [İndir]

   Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması [İndir]

   Ek Ders Formlarının Hazırlanması Alt Süreç Akış Şeması [İndir]

   İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması [İndir]

   Mal Teslim Alma İş Akış Şeması [İndir]

   Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması [İndir]

   Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması [İndir]

   Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

10 

   Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması [İndir]

11 

   Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci İş Akış Şeması [İndir]

12 

   Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması [İndir]

13 

   Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması [İndir]

14 

   Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreç İş Akış Şeması [İndir]

15 

   Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı Akış Şeması [İndir]

Öğrenci İşleri

   Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

   Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması [İndir]

   Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması [İndir]

   Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

   Öğrenci Burs Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

   Öğrenci Danışman Değişimi Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

   Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

   Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

   Öğrenci İşleri İş Akış Şeması [İndir]

10 

   Öğrenci Kayıt Dondurma Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

11 

   Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

12 

   Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması [İndir]

13 

   Özel Öğrenci Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

14 

   Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

15 

   Sınavlara İtiraz Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

16 

   Öğrenci Ders Değiştirme Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

17 

   Ders Muafiyeti Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

18 

   Öğrenci Yatay Geçiş Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

19 

   Doktora Yeterlilik Sınavı Akış Şeması [İndir]

20 

   Doktora Tez İzleme Komitesi Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

21 

   Doktora Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

22 

   Yüksek Lisans Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

23 

   Lisansüstü Tezin Sonuçlanması Alt Süreci Akış Şeması [İndir]

24 

   Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci Akış Şeması [İndir]