Ana Bilim Dalı: Biyomühendislik
Bilim Dalları: Biyoproses Bilim Dalı, Biyomedikal Bilim Dalı
Programlar: Yüksek Lisans
Kısa Özgörev (misyon) ve özgörüş (vizyon): Biyomühendislik Bölümünün özgörevi; toplum ve çevrenin yararı için mühendislik ve yaşam bilimlerinin kesişiminde mükemmel öğrenme, keşfetme ve yenilikleri takip etmektir. Biyomühendislik Bölümünün özgörüşü; biyomühendislik ve biyomühendisliğin ilgili alanlarında uygulama ve teoride iyi eğitimli ve bilgili uzman olmak için öğrenciler yetiştirmektir.
Öğretim üyelerinin ünvan ve isimleri: Prof.Dr.Sema SALGIN
Prof. Dr. Uğur SALGIN
Prof. Dr. Yusuf TUTAR
Doç.Dr.Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN
Doç.Dr. Nevcihan GÜRSOY
Doç.Dr. Binnur AKKAYA
Yrd.Doç.Dr. Berna SARAÇOĞLU KAYA