Sıra No

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı

1

Behçet Özgür ALAYDIN Fizik

2

Derya Betül ÜNSAL Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3

Derya DİNÇYÜREK Kimya Mühendisliği

4

Emre Bahadır AL Fizik

5

Gamze TOPAL Kimya Mühendisliği

6

Mehmet Akif HAFIZOĞLU Makine Mühendisliği

7

Ömer KARABEY Makine Mühendisliği

8

Sakine KIRATLI Makine Mühendisliği