ANABİLİM DALI  SINAV SONUÇ LİNKİ
Biyokimya Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/biyokimya_yuksek_lisa.xlsx
Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/biyoloji_y_l.xlsx
Biyoloji Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/biyoloji_doktora.xlsx
Biyomühendislik Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası) Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/biyomuh_y_l.xlsx
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/cevre_yuksek_lisans.xlsx
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/cevre_muh_doktora.xlsx
Enerji Bilimi ve Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası) Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/enerji_y_l.xlsx
Fizik Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/fizik_y_l.xlsx
Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/geomatik_y_l.xlsx
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/gida_y_l.xlsx
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/isg_tezli.xlsx
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Tezsiz Y. Lisans (Örgün) http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/isg_tezsiz_orgun.xlsx
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Tezsiz Y. Lisans (İkinci Öğretim) http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/isg_tezsiz_ikinci_ogretim.xlsx
Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/jeofizik_y_l.xlsx
Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/jeoloji_y_l.xlsx
Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/jeoloji_doktora.xlsx
Kimya Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/kimya_y_l.xlsx
Kimya Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/kimya_doktora.xlsx
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/kimya_muh_y_l.xlsx
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/kimya_muh_doktora.xlsx
Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/maden_y_l.xlsx
Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/maden_doktora.xlsx
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/makina_y_l.xlsx
Matematik Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/matematik_y_l.xlsx
Matematik Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/matematik_doktora.xlsx
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/metalurji_y_l.xlsx
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Tezli Y.Lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/molekuler_biy_y_l.xlsx
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Doktora http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/molekuler_biy_doktora.xlsx
Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası) Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/nanotekno_y_l.xlsx
Optik Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası) Tezli Y.lisans http://fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/optik_y_l.xlsx
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Sonuçları